Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας myHealthbox

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; αλλιώς

ANTIS

Φύλλο οδηγιών χρήσης

     ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

                   ANTIS
                Κιτρική βουταμιράτη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.
     − Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το
       διαβάσετε ξανά.
     − Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό
       σας.
     − Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να
       δώσετε τα φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη,
       ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
     − Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν
       παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο
       παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το
       φαρμακοποιό σας.

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
  1. Τι είναι το ANTIS και ποια είναι η χρήση του
  2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το ANTIS
  3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το ANTIS
  4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
  5. Πώς να φυλάσσεται το ANTIS
  6. Λοιπές πληροφορίες

  1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ANTIS ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το ANTIS είναι αντιβηχικό, που χορηγείται για την αντιμετώπιση του ξηρού μη
παραγωγικού βήχα. Καταστέλλει το βήχα χωρίς να προκαλεί εξάρτηση όπως άλλα
αντιβηχικά. Σε αντίθεση με τα ναρκωτικά αντιβηχικά, το ANTIS στερείται του κινδύνου
των παρενεργειών τους χωρίς να υπολείπεται της αντιβηχικής τους δράσης.

  2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ANTIS
    Μην πάρετε το ANTIS
-σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη κιτρική βουταμιράτη ή σε
οποιοδήποτε άλλο συστατικό του ANTIS.

Λήψη -Χρήση άλλων φαρμάκων
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα
άλλα φάρμακα ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
Να αποφεύγεται η ταυτόχρονη λήψη αποχρεμπτικών, διότι μπορεί να οδηγήσει σε
κατακράτηση της βλέννας στο αναπνευστικό σύστημα, η οποία μπορεί να αυξήσει
τον κίνδυνο βρογχόσπασμου και μόλυνσης των αεραγωγών.

Λήψη του ANTIS με τροφές και ποτά
Δεν έχουν γίνει ειδικές μελέτες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις. Το ANTIS θα πρέπει
αν είναι δυνατόν να λαμβάνεται πριν από τα γεύματα.

Κύηση και θηλασμός
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε
οποιοδήποτε φάρμακο.
Χρήση κατά την κύηση:
Επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες σε εγκύους, η χρήση του ANTIS πρέπει να
αποφεύγεται κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Στους υπόλοιπους μήνες της
εγκυμοσύνης το ANTIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την κρίση και τις
οδηγίες του γιατρού.


                      1
Χρήση κατά τη γαλουχία:
Επειδή δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το εάν η βουταμιράτη περνά στο
μητρικό γάλα, για λόγους ασφαλείας το ANTIS πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη
διάρκεια του θηλασμού μόνο μετά από προσεκτική εκτίμηση του οφέλους σε σχέση
προς τον πιθανό κίνδυνο.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το ANTIS μπορεί να προκαλέσει υπνηλία. Επομένως πρέπει να λαμβάνεται υπ όψη
κατά την οδήγηση ή εκτέλεση άλλων δραστηριοτήτων που απαιτούν εγρήγορση (π.χ.
χειρισμός μηχανημάτων).

3.  ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ANTIS

Πάντοτε να παίρνετε το ANTIS αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας.
Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Στη συσκευασία
περιλαμβάνεται δοσομετρική μεζούρα.

ΣΙΡΟΠΙ
Η συνήθης δόση είναι
Ενήλικες :7,5 mg (ή 5ml) 3-5 φορές την ημέρα
    από 12 ετών: 15ml διαιρεμένο σε τρεις δόσεις την ημέρα
    :15-25ml διαιρεμένο σε τέσσερις ή πέντε δόσεις την ημέρα

Παιδιά 4-12 ετών: 7,5-15mg/24ωρο σε διαιρεμένες δόσεις (3-5 φορές την ημέρα)
Παιδιά 4-6 ετών: 5ml ή 7,5mg διαιρεμένο σε τρεις δόσεις την ημέρα
Παιδιά 6-12 ετών: 10ml ή 15mg διαιρεμένο σε τρεις δόσεις την ημέρα


Εάν ξεχάσετε να πάρετε το ANTIS

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος
ρωτήστε το γιατρό σας.

4.  ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το ANTIS μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε
να ενημερώσετε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Γενικά έχουν αναφερθεί:

Διαταραχές νευρικού συστήματος:
Σπάνια ( >1/10.000, <1/1000): υπνηλία

Γαστροεντερικές διαταραχές
Σπάνια (>1/10.000, <1/1000): ναυτία, διάρροια

Δερματικές και υποδόριες διαταραχές
Σπάνια (>1/10.000, < 1/1000): κνίδωση

5.ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ANTIS
Να μη χρησιμοποιείτε το ANTIS μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην
επισήμανση και στο κουτί μετά τις λέξεις Exp. Date /Ημ Λήξης. Η ημερομηνία λήξης
είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.
comments powered by Disqus

Προειδοποιήσεις


Δεν υπάρχουν πρόσφατες προειδοποιήσεις ασφάλειας που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.