Kirjaudu sisään myHealthbox tili

Unohtuiko salasana? tai

PRONAXEN

Pakkausseloste

                     PAKKAUSSELOSTE

                 Pronaxen 25 mg/ml oraalisuspensio
                      Naprokseeni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
-   Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-   Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
-   Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
   haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
-   Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasti
   haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1.  Mitä Pronaxen on ja mihin sitä käytetään
2.  Ennen kuin otat Pronaxenia
3.  Miten Pronaxenia otetaan
4.  Mahdolliset haittavaikutukset
5.  Pronaxenin säilyttäminen
6.  Muuta tietoa


1.    MITÄ PRONAXEN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Pronaxen-oraalisuspension sisältämä naprokseeni on tulehdusta ja kipua lievittävä sekä kuumetta
alentava lääke. Se vähentää kipua ja tulehdusta aiheuttavien välittäjäaineiden muodostumista
elimistössä sekä kuumetta nostavien välittäjäaineiden muodostumista keskushermostossa.

Lääkkeen käyttöaiheet

Pronaxenia käytetään kuumeen hoitoon sekä tulehduksen ja kivun lievittämiseen mm. seuraavissa
sairauksissa ja tilanteissa: nivelreuma, selkärankareuma ja muut reumaattiset niveltulehdukset,
nivelrikko, kihti, vammojen ja leikkausten jälkitilat, migreeni ja kuukautiskivut.


Lääkäri on voinut määrätä tämän lääkkeen myös muun sairauden hoitoon kuin mitä tässä selosteessa
on mainittu.2.    ENNEN KUIN OTAT PRONAXENIA


Älä ota Pronaxenia, jos:

   sinulla on maha- tai pohjukaissuolihaava
   sinulla on aiemmin ollut mahan tai pohjukaissuolen haavauma, joka on uusiutunut kerran tai
   useammin
   sinulla on aiemmin ilmennyt ruoansulatuskanavan puhkeama tai verenvuotoa (esim. mustia tai
   verisiä ulosteita, verioksennuksia, anemiaa) tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä
   lääkäri on kertonut, että sinulla on alttius ruoansulatuskanavan verenvuodoille
   sinulla on sairaus, joka heikentää veren hyytymistä (verenvuototauti eli hemofilia tai
   verihiutaleiden vähäisyys eli trombosytopenia) tai jos käytät verenhyytymistä tai veritulppien
   muodostumista estävää lääkitystä (esim. varfariinia)
   sairastat vaikea-asteista sydämen vajaatoimintaa
   olet viimeisellä raskauskolmanneksella
   sinulla on astma ja olet allerginen (yliherkkä) naprokseenille, asetyylisalisyylihapolle tai muille
   tulehduskipulääkkeille tai Pronaxenin jollekin muulle aineelle.
Huomioi lääkkeen käytön yhteydessä

Neuvottele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos:
  sairastat sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoimintaa
  sairastat sepelvaltimotautia
  sinulla on aivojen tai raajojen verenkiertohäiriöitä
  sairastat verenpainetautia, johon ollaan aloittamassa lääkehoi toa tai jonka hoitotasapaino ei ole
  hyvä
  sinulla on selittämättömiä mahakipuja tai anemia (veren hemoglobiinin mataluus) tai jos olet
  havainnut, että ulosteessasi on verta tai että ne ovat mustia
  sinulla on jokin ruoansulatuskanavan sairaus kuten haavainen paksusuolen tulehdus (Colitis
  ulecrosa) tai Crohnin tauti.

Tulehduskipulääkkeiden, kuten Pronaxenin käyttöön, voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai
aivohalvauksen riski. Kaikki riskit ovat suurempia käytettäessä suuria lääkeannoksia pitkiä aikoja. Älä
ylitä suositeltua annosta ja hoidon kestoa.

Jos sinulla on sydänsairaus tai aiemmin sairastettu aivohalvaus, tai jos sinulla on näille sairauksille
altistavia riskitekijöitä (esimerkiksi sinulla on korkea verenpaine, sokeritauti eli diabetes, korkea
veren kolesteroli tai jos tupakoit), sinun tulee keskustella hoidostasi lääkärin tai apteekkihenkilöstön
kanssa.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman
reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muist a myös mainita, jos olet
äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

Joidenkin lääkkeiden tai Pronaxenin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät
lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim:
•   veren hyytymistä ja veritulppien muodostumista estävtä lääkkeet (esim. varfariini), koska riski
   verenvuotoihin lisääntyy. Yhteiskäyttöä tulee välttää.
•   tietyt masennuslääkkeet (esim. sitalopraami, fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini) , jotka
   kuuluvat ns. selektiivisiin serotoniinin takaisinoton estäjiin
•   asetyylisalisyylihappo ja muut tulehduskipulääkkeet.Jos käytät pientä päivittäistä
   asetyylisalisyylihappoannosta (esim. 100 mg) veritulppien estoon, annos on otettava ainakin
   tuntia ennen Pronaxenin ottamista.
•   litium (kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön käytettävä lääke)
•   digoksiini (sydänlääke) potilailla, jotka sairastavat munuaisten vajaatoimintaa
•   suun kautta otettavat kortikosteroidit (tulehduksia hillitsevät lääkkeet)
•   metotreksaatti (reuma- ja syöpätautien lääke)
•   tietyt immuunivastetta heikentävä lääkkeet (siklosporiini ja takrolimuusi)
•   tietyt antibiootit (aminoglykosidit)
•   probenesidi (kihtilääke)
•   zidovudiini (HI-viruksen hotioon käytettävä lääke)
•   tietyt verenpainelääkkeet (beetasalpaajiin, ACE:n estäjiin ja angiotensiinireseptorin salpaajiin
   kuuluvat lääkkeet)
•   nesteenpoistolääkkeet

Pronaxenin otto ruuan ja juoman kanssa

Pronaxen-tabletit voidaan ottaa joko ruoan yhteydessä tai tyhjään vatsaan. Lääkkeen ottamisen jälkeen
suositellaan nautittavaksi pieni määrä muuta nestettä.
comments powered by Disqus

Hälytykset


Viimeaikaisia Terveystiedotteita ei ole tästä tuotteesta.