Kirjaudu sisään myHealthbox tili

Unohtuiko salasana? tai

ESOMEPRAZOL RATIOPHARM

Pakkausseloste

                     PAKKAUSSELOSTE

             Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapseli, kova
             Esomeprazol ratiopharm 40 mg enterokapseli, kova

                       esomepratsoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
-   Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-   Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
-   Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
   haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
-   Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi
   haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1.  Mitä Esomeprazol ratiopharm on ja mihin sitä käytetään
2.  Ennen kuin käytät Esomeprazol ratiopharm
3.  Miten Esomeprazol ratiopharmia käytetään
4.  Mahdolliset haittavaikutukset
5.  Esomeprazol ratiopharmin säilyttäminen
6.  Muuta tietoa1.  Mitä Esomeprazol ratiopharm on ja mihin sitä käytetään

Esomeprazol ratiopharmin vaikuttava aine on esomepratsolimagnesiumdihydraatti. Esomepratsoli
kuuluu ns. protonipumpun estäjien lääkeaineryhmään, jotka vaikuttavat vähentämällä mahahapon
muodostumista.

Esomeprazol ratiopharm -tabletteja käytetään seuraavien sairaustilojen hoitoon:
   Gastroesofageaalinen refluksitauti.
   Tämä on sairaustila, jonka yhteydessä mahahappoa nousee ruokatorveen aiheuttaen kipua,
   tulehdusta ja närästystä.
   Helicobacter pylori –bakteeritulehduksen aiheuttama pohjukaissuoli- ja mahahaava.
   Tässä tapauksessa lääkäri saattaa määrätä myös antibiootteja bakteeritulehduksen hoitoon ja
   haavaumien parantamiseksi.
   Tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyvä mahahaava
   Esomeprazol ratiopharmia voidaan myös käyttää mahahaavojen ehkäisyyn potilaille, jotka
   tarvitsevat jatkuvaa hoitoa tulehduskipulääkkeillä.
   Haiman kasvusta johtuva mahahapon liiallinen erittyminen (Zollinger-Ellisonin oireyhtymä).
   Haavaumien vuodon uusiutumisen ehkäiseminen
   pitkäaikaishoitona laskimoon annetun aloitushoidon jälkeen.

Esomeprazol ratiopharmin sisältämää esomepratsolia voidaan mahdollisesti käyttää myös muiden kuin
tässä selosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai
hoitohenkilökunnalta, jos sinulla on lisäkysymyksiä, ja noudata aina heidän ohjeita.2.  Ennen kuin käytät Esomeprazol ratiopharm

Älä käytä Esomeprazol ratiopharmia
   jos olet allerginen (yliherkkä) esomepratsolille tai Esomeprazol ratiopharmin jollekin muulle
   aineelle (aineet lueteltu tämän pakkausselosteen kohdassa 6. Muuta tietoa).

                          1
   jos olet allerginen jollekin toiselle, protonipumpun estäjien ryhmään kuuluvalle lääkkeelle.
   jos käytät nelfinaviiria sisältävää lääkevalmistetta (käytetään HIV:n hoidossa).

Älä ota Esomeprazol ratiopharm -lääkettä, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos olet
epävarma, keskustele asiasta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Esomeprazol
ratiopharmin käyttöä.

Ole erityisen varovainen Esomeprazol ratiopharmin suhteen
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Esomeprazol ratiopharmia, jos
   sinulla on jokin vaikea maksavaiva
   sinulla on jokin vaikea munuaisvaiva.

Esomeprazol ratiopharm -hoito saattaa peittää joidenkin muiden sairauksien oireita. Kerro siksi heti
lääkärille, jos jokin alla mainituista on tapahtunut sinulle ennen hoidon aloittamista tai ilmenee
sinulla hoidon aikana:
   merkittävä painonlasku ilman selvää syytä sekä nielemisongelmat
   vatsakivut tai ruoansulatusvaivat
   oksentelu ruokailun jälkeen tai verioksennukset
   mustat ulosteet (verta ulosteissa).

Jos lääkäri on määrännyt sinulle Esomeprazol ratiopharmia otettavaksi tarpeen mukaan, sinun on
otettava yhteys lääkäriin, jos oireet ovat jatkuvia tai niiden luonne muuttuu.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos Esomeprazol ratiopharm -hoidon aikana ilmenee ripulia, sillä
protonipumpun estäjät saattavat johtaa hieman tavallista suurempaan riskiin sairastua
ruoansulatuskanavan infektioihin, kuten salmonellan tai kampylobakteerien aiheuttamiin tulehduksiin.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita
lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Tämä siksi, että Esomeprazol ratiopharm voi
vaikuttaa muiden lääkkeiden vaikutustapaan, ja tietyt muut lääkkeet saattavat puolestaan vaikuttaa
Esomeprazol ratiopharmin tehoon.

Älä ota Esomeprazol ratiopharm enterokapseleita, jos käytät nelfinaviiria sisältävää lääkettä
(käytetään HIV:n hoidossa).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotakin seuraavista lääkeaineista:
   atatsanaviiri (HIV:n hoidossa käytettävä lääke).
   ketokonatsoli, itrakonatsoli tai vorikonatsoli (käytetään sieni-infektioiden hoitoon).
   sitalopraami, imipramiini tai klomipramiini (käytetään masennuksen hoitoon).
   diatsepaami (käytetään ahdistuneisuuden tai epilepsian hoitoon sekä lihasten rentouttamiseksi).
   fenytoiini (käytetään epilepsian hoitoon). Jos käytät fenytoiinia, on lääkärin valvottava
   tilannettasi tavallista huolellisemmin, kun aloitat tai lopetat Esomeprazol ratiopharm -hoidon.
   verta ohentavat lääkkeet, kuten varfariini. Lääkäri saattaa joutua seuraamaan tilannettasi
   tavallista huolellisemmin, kun aloitat tai lopetat Esomeprazol ratiopharm -hoidon.
   sisapridi (käytetään ruoansulatusvaivojen ja närästyksen hoitoon).

On erityisen tärkeää, että muistat mainita mitä muita lääkkeitä käytät, jos lääkäri on määräämässä
sinulle amoksisilliinia ja klaritromysiiniä (antibioottivalmisteet) käytettäväksi yhdessä Esomeprazol
ratiopharmin kanssa Helicobacter pylori -bakteeritulehduksen aiheuttamien haavaumien hoitoon.

Raskaus ja imetys
Ennen kuin aloitat Esomeprazol ratiopharmin käytön sinun on kerrottava lääkärille, jos olet raskaana
tai jos yrität tulla raskaaksi. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä
raskauden tai imetyksen aikana. Lääkäri arvioi voitko käyttää Esomeprazol ratiopharmia, jos olet
raskaana.

                          2
comments powered by Disqus

Hälytykset


Viimeaikaisia Terveystiedotteita ei ole tästä tuotteesta.