Kirjaudu sisään myHealthbox tili

Unohtuiko salasana? tai

SIMVASTATIN RATIOPHARM

Pakkausseloste

                      PAKKAUSSELOSTE

        Simvastatin ratiopharm 10 mg, 20 mg ja 40 mg kalvopäällysteiset tabletit
                      Simvastatiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
-   Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-   Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
-   Tämä lääke on määrätty sinulle henkilökohtaisesti eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi
   aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
-   Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi
   haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle

Tässä selosteessa esitetään:
1. Mitä Simvastatin ratiopharm on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Simvastatin ratiopharmia
3. Miten Simvastatin ratiopharmia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Simvastatin ratiopharmin säilyttäminen
6. Muuta tietoa


1. Mitä Simvastatin ratiopharm on ja mihin sitä käytetään

Simvastatiini kuuluu lääkeaineryhmään nimeltä HMG-CoA-reduktaasin estäjät. Tämän ryhmän lääkkeet
alentavat kolesterolin ja triglyserideiksi kutsuttujen rasva -aineiden määrää veressäsi. Elimistössä muodostuu
eniten kolesterolia yöllä.

Lääkäri on määrännyt Simvastatin ratiopharm tabletteja ruokavaliohoidon lisäksi koska:
-  veresi kolesterolipitoisuus on korkea
-  sinulla on todettu sydänsairaus, diabetes tai sinulla on ollut aivohalvaus. Simvastatin ratiopharm
   tabletteja käytetään ruokavalion ohella kuoleman riskin pienentämiseksi vähentämällä
   sydänkuolleisuutta, vähentämällä sydänkohtauksen ja aivohalvauksen riskiä, sekä vähentämällä
   tarvetta korjata leikkauksella sydämesi veren saannin ja toiminnan.


2. Ennen kuin käytät Simvastatin ratiopharmia

Älä käytä Simvastatin ratiopharmia, jos:
-   olet yliherkkä (allerginen) simvastatiinille tai jollekin muulle valmisteen sisältämälle aineelle (lueteltu
   kohdassa 6).
-   sinulla on todettu maksasairaus
   olet raskaana tai imetät (ks. kohta 2, ”Raskaus ja imetys”)
-
-   käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:
   -   HIV-proteaasin estäjiä (HIV-infektion hoitoon, esim. nelfinaviiri)
   -   itrakonatsolia, ketokonatsolia, flukonatsolia tai posakonatsolia (sieni-infektion hoitoon)
   -   erytromysiiniä, klaritromysiiniä tai telitromysiiniä (antibiootteja)
   -   nefadotsonia (mielialalääke)

Ole erityisen varovainen Simvastatin ratiopharmin suhteen:
Tämän lääkkeen määränneen lääkärin tulee olla tietoinen, jos:
-   sinulla on myopatia (lihassairaus). Jos Simvastatin ratiopharm-hoidon aikana saat lihaskipua, -
   arkuutta, -heikkoutta tai lihaskramppeja, lopeta tablettien käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin
-   sinulla on hoitamaton kilpirauhasen häiriö
-   käytät jotakin kolesterolipitoisuutta alentavaa lääkettä, kuten fibraatteja (esim. gemfibrotsiilia tai
   fenofibraattia) tai olet aiemmin käyttänyt näitä lääkkeitä ja olet tällöin saanut selittämätöntä lihaskipua
-   käytät säännöllisesti suuria määriä alkoholia

Lääkärisi voi haluta tarkistaa maksan- ja munuaistentoimintasi yksinkertaisella verikokeella ennen
Simvastatin ratiopharm-hoidon aloittamista ja hoidon aikana. Tämä on erityisen tärkeää, jos olet yli 70-
vuotias tai sinulla on munuaisvaivoja tai jos sinulla tai jollakin lähisukulaisellasi on perinnöllinen
lihassairaus.

Kerro lääkärillesi Simvastatin ratiopharmin käytöstä, jos lääkityksen aikana joudut leikkaukseen. Hän kertoo
sinulle jos on tarpeen keskeyttää simvastatiinihoito ennen toimenpidettä.

Jos huomaat hengitysvaikeuksia, erityisesti jos siihen liittyy jatkuva kuiva yskä ja/tai hengenahdistus tai
kuume, lopeta Simvastatin ratiopharmin käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

Lapset
Teho ja turvallisuus on tutkittu 10–17-vuotiailla pojilla ja tytöillä, joilla kuukautisten alkamisesta on
vähintään vuosi (ks. kohta 3). Simvastatin ratiopharmia ei ole tutkittu alle 10-vuotiailla lapsilla. Kysy
lisätietoa lääkäriltäsi.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Muu samanaikainen lääkitys saattaa vaikuttaa tämän lääkkeen tehoon ja turvallisuuteen. Simvastatin
ratiopharm voi puolestaan vaikuttaa muun lääkityksen tehoon ja turvallisuuteen. Kerro lääkärillesi tai
apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei
ole määrännyt, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita. Muista ilmoittaa Simvastatin ratiopharm lääkityksestä
lääkärillesi, jos sinulle vielä hoidon kestäessä tai pian sen lopettamisen jälkeen määrätään jotain muuta
lääkettä.
Erityisen tärkeää on kertoa lääkärille, jos käytät:
-   muuta kolesteroliarvoja alentavaa lääkitystä kuten fibraatteja (esim. gemfibrotsiilia tai fenofibraattia)
-   siklosporiinia (immuunivastetta heikentävää lääkettä)
-   danatsolia (endometrioosin ja rintarakkuloiden hoitoon naisilla)
-   suuria annoksia (vähintään 1 g/pv) B-vitamiineihin kuuluvaa niasiinia eli nikotiinihappoa (kolesterolia
    alentava lääke)
-   amiodaronia (sydämen rytmihäiriölääke)
-   verapamiilia, diltiatseemia tai amlodipiinia (verenpaine- ja angina pectoris- tai muiden
    sydänsairauksien lääkkeitä)
-   varfariinia (verenohennuslääke)
-   kolkisiinia (kihdin hoitoon käytetty lääke)
-   rifampisiinia (tuberkuloosin hoitoon käytetty lääke)
-   fusidiinihappoa (antibiootti) tabletteina tai infuusiona laskimoon

Katso myös kohta 2, ”Älä käytä Simvastatin ratiopharmia, jos:”

Simvastatin ratiopharmin käyttö ruoan ja juoman kanssa
Lääkärisi on kertonut sinulle että alkoholin käyttösi on aina pidettävä minimissä. Jos olet epävarma
alkoholimäärästä, jonka voit juoda käyttäessäsi Simvastatin ratiopharmia, keskustele lääkärisi kanssa.

Varoitus: Greippimehu sisältää yhden tai useamman aineosan, joka muuttaa joidenkin lääkkeiden
hajoamistavan elimistössä, myös Simvastatin ratiopharmin. Vältä greippimehun nauttimista
Simvastatin ratiopharm-hoidon aikana, koska se voi lisätä lihasvaurioiden riskiäsi.
comments powered by Disqus

Hälytykset


Viimeaikaisia Terveystiedotteita ei ole tästä tuotteesta.