Kirjaudu sisään myHealthbox tili

Unohtuiko salasana? tai

CANDEMOX

Pakkausseloste

                       PAKKAUSSELOSTE

                 Candemox 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletit
                    Kandesartaanisileksitiili

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
   Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
   Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
   Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille,
   vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
   Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi
   haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1.  Mitä Candemox on ja mihin sitä käytetään
2.  Ennen kuin käytät Candemoxia
3.  Miten Candemoxia käytetään
4.  Mahdolliset haittavaikutukset
5.  Candemoxin säilyttäminen
6.  Muuta tietoa


1.  MITÄ CANDEMOX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Lääkkeesi nimi on Candemox. Vaikuttava-aine on kandesartaanisileksitiili. Se kuuluu lääkeaineryhmään nimeltä
angiotensiini II reseptoriantagonistit. Se toimii rentouttamalla ja laajentamalla verisuoniasi. Tämä saa
verenpaineesi laskemaan. Se myös helpottaa sydäntäsi pumppaamaan verta kaikkialle elimist öösi.

Tätä lääkettä käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
    aikuispotilaiden kohonneen verenpaineen (hypertensio) hoito.
    aikuispotilaiden sydämen vajaatoiminnan hoito angiotensiinikonvertaasin estäjien (ACE:n estäjien) lisäksi
    silloin kun sydänlihaksen toiminta on heikentynyt, tai kun ACE:n estäjiä ei voida käyttää (ACE:n estäjät
    ovat lääkeryhmä, jota käytetään sydämen vajaatoiminnan hoitoon).


2.  ENNEN KUIN KÄYTÄT CANDEMOXIA

Älä käytä Candemoxia
   jos olet allerginen (yliherkkä) kandesartaanisileksitiilille tai Candemoxin jollekin muulle aineelle (katso
   kohta 6).
   jos olet ollut raskaana yli 3 kuukautta. (Candemox -valmisteen käyttöä on syytä välttää myös
   alkuraskauden aikana – ks. kohta Raskaus.)
   jos sinulla on vaikea maksasairaus tai sappiteiden ahtauma (sappinesteen vapautuminen sappirakosta
   heikentynyt).

Jos olet epävarma siitä, koskeeko mikään näistä sinua, kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen kuin
käytät Candemoxia.

Ole erityisen varovainen Candemoxin suhteen
Ennen Candemoxin käyttöä ja sen aikana, kerro lääkärille jos
   sinulla on sydän-, maksa- tai munuaissairaus tai olet dialyysihoidossa,
   sinulle on äskettäin tehty munuaisensiirto,
   oksentelet, tai sinulla on äskettäin ollut vaikeaa oksentelua tai sinulla on ripuli,
   sinulla on Connin oireyhtymäksi kutsuttu lisämunuaissairaus (kutsutaan myös primaariseksi
   hyperaldosteronismiksi),
   sinulla on matala verenpaine,
   sinulla on joskus ollut aivohalvaus.
   Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Candemox -valmistetta ei suositella
   käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa. Raskauden ensimmäisen kolmen kuukauden jälkeen käytettynä se
   voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus).

Jos sinulla on jokin yllämainituista tiloista, lääkäri saattaa tarkistaa tilasi useammin ja tehdä joitakin
lisätutkimuksia.

Jos olet menossa leikkaukseen, kerro lääkärille tai hammaslääkärille käyttäväsi Candemoxia. Tämä johtuu siitä,
että Candemox yhdessä joidenkin anestesia-aineiden kanssa voi aiheuttaa verenpaineen laskun.

Käyttö lapsilla
Candemoxin käytöstä lapsille (alle 18-vuotiaat) ei ole kokemusta. Tästä syystä Candemoxia ei tule antaa lapsille.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita
lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
Candemox voi muuttaa muiden lääkevalmisteiden vaikutuksia ja muut lääkevalmisteet voivat muuttaa
Candemoxin vaikutuksia. Jos käytät tiettyjä lääkkeitä, saattaa lääkäri pyytää aika ajoin verikokeita.

Kerro lääkärille erityisesti, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

   Muut verenpainetta alentavat lääkkeet, mukaan lukien beetasalpaajat, diatsoksidi ja ACE:n estäjät, kuten
   enalapriili, kaptopriili, lisinopriili tai ramipriili.
   Ei-steroidaaliset tulehduskipulääkkeet (NSAID), kuten ibuprofeeni, naprokseeni tai diklofenaakki,
   selekoksibi tai etorikoksibi (lääkkeet, jotka lievittävät kipua ja tulehdusta).
   Asetyylisalisyylihappo (jos käytät enemmän kuin 3 grammaa päivittäin) (lääke, joka lievittää kipua ja
   tulehdusta).
   Kaliumilisät tai kaliumia sisältävät suolan korvikkeet (lääkkeet, jotka lisäävät veren kaliumpitoisuutta).
   Hepariini (verenohennuslääke).
   Nesteenpoistolääkkeet (diureetit).
   Litium (mielenterveyslääke).

Candemoxin käyttö ruuan ja juoman kanssa (erityisesti alkoholin kanssa)
   Voit ottaa Candemoxia ruuan kanssa tai ilman ruokaa.
   Kun sinulle määrätään Candemoxia, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin juot alkoholia. Alkoholi voi
   saada sinut tuntemaan pyörrytystä tai huimausta.

Raskaus ja imetys

Raskaus
comments powered by Disqus

Hälytykset


Viimeaikaisia Terveystiedotteita ei ole tästä tuotteesta.