Log in met uw myHealthbox rekening

Wachtwoord vergeten? of

Naproxen Accord 500 mg Tabletten, tabletten

Informatie voor de gebruiker

         BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
          Naproxen Accord 250 mg Tabletten, tabletten
          Naproxen Accord 500 mg Tabletten, tabletten
                  (NAPROXEN)
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
•  Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
•  Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
•  Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit
  geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het
  geneesmiddel heeft gekregen.
•  Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
  bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat zijn Naproxen Accord Tabletten en waarvoor worden ze gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Naproxen Accord Tabletten inneemt
3. Hoe worden Naproxen Accord Tabletten ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Naproxen Accord Tabletten
6. Aanvullende informatie

1. Wat zijn Naproxen Accord Tabletten en waarvoor worden ze gebruikt

Geneesmiddelengroep
Naproxen behoort tot de geneesmiddelengroep die NSAID wordt genoemd. Het is een zogenaamd niet-steroïd
ontstekingsremmend middel. Naproxen werkt ontstekingremmend, pijnstillend en koortsverlagend. Naproxen
wordt snel en bijna volledig in het bloed opgenomen.

Toepassing van het geneesmiddel
Naproxen wordt gebruikt bij:
•  reuma-achtige ontstekingen van de gewrichten, versleten gewrichten en andere ontstekingen van het
  bewegingsapparaat
•  pijn en zwelling na operaties, orthopedische en tandheelkundige verrichtingen
•  acute jichtaanvallen
•  aanhoudende gewrichtsontsteking op jeugdige leeftijd
•  menstruatiepijn
•  koorts

2. Wat u moet weten voordat u Naproxen Accord Tabletten inneemt

Neem Naproxen Accord Tabletten niet in
• Als u last heeft van ernstig hartfalen.
• Als u overgevoelig bent voor naproxen of een ander bestanddeel van de tabletten.
• Als u na toediening van acetylsalicylzuur of een dergelijke stof, naproxen, indometacine of andere niet-
  steroïde ontstekingremmend middelen overgevoeligheidsreacties heeft vertoond zoals een astma-aanval,
  loopneus of netelroos).
• Als u last heeft van een ernstig verminderde nierwerking,
• Als u last heeft van een maag- of darmzweer,
• Als u last heeft van een ontsteking van het maagslijmvlies,
• Als u last heeft van maagbloedingen of andere bloedingen zoals hersenbloedingen,
• Wanneer u in de laatste drie maanden van uw zwangerschap bent.

Wees extra voorzichtig met Naproxen Accord Tabletten
• Geneesmiddelen zoals naproxen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op
  een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik
  het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de
  ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt
• Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een
  risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel heeft
  of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel
  inneemt.
• Als u last heeft van een leverstoornis
• Als u last heeft van een nierfunctiestoornis
comments powered by Disqus

Waarschuwingen


Er zijn geen recente veiligheidswaarschuwingen met betrekking tot dit product.