Log in met uw myHealthbox rekening

Wachtwoord vergeten? of

VETADINON

Informatie voor de gebruiker

00005007000009999999078079000009043078000000008400000000000000000000073000
^db^do^dv
       -1-

 Registratienummer: REG NL 5139
 Diergeneesmiddel : VETADINON


 Par. I  1. De samenstelling van het diergeneesmiddel dient nauwkeurig overeen te komen
       met de bij de aanvraag voor registratie verstrekte gegevens met als werkzame
       bestanddeel of bestanddelen zowel kwalitatief als kwantitatief:

        per ml:
        delmidonacetaat                            10 mg.


      2. Farmaceutische vorm: injectievloeistof.

      3. Aard van het werkzame bestanddeel of bestanddelen:
        hormoon.

 Par.II  Bij de toepassing van dit diergeneesmiddel dienen de navolgende voorschriften in
      acht genomen te worden:

      1. Diersoorten waarbij het diergeneesmiddel uitsluitend mag worden gebruikt bij de
        opgegeven doseringen en indicaties:
        - hond en kat.

        met als indicatie:
        - hond (reu) : hypersexualiteit, prostaathypertrofie, goedaardig   perianaal
         adenoom;
        - kat (kater): hypersexualiteit.

        in de volgende dosering:
        - hond (reu):
         2 mg delmidonacetaat per kg lichaamsgewicht (tot 10 kg LG),
         1,5 mg delmidonacetaat per kg lichaamsgewicht (10 tot 20 kg LG),
         1 mg delmidonacetaat per kg lichaamsgewicht (meer dan 20 kg LG);
        - kat (kater):
         2 mg delmidonacetaat per kg lichaamsgewicht.
        De werking begint na 2-4 weken en de behandeling mag om de 3-4
        weken herhaald worden indien nodig. In geval van hypersexualiteit
        mag eerder een herhalingsbehandeling ingesteld worden.

      2. Toedieningswijze:
       - intramusculair of subcutaan.

      3. De technische hulpmiddelen waarmee het diergeneesmiddel mag worden
       gebruikt:
       - geen.

      4. De in acht te nemen veiligheidsmaatregelen:
       - geen.

      5. De in acht te nemen wachttermijn(en):
       - niet van toepassing.
      6. De in acht te nemen houdbaarheidstermijn:
       - 2 jaar in het donker bij kamertemperatuur (15 - 25 graden Celsius);
       - aangeprikte flacon: 30 dagen in het donker bij kamertemperatuur (15 - 25 graden
         Celsius).

      7. Overigen:

        Bijwerkingen:
        - kans op het ontstaan van acromegalie (hond) of diabetes mellitus.

Par. III  Het be- of verwerken van het diergeneesmiddel als omschreven in paragraaf I, is
      slechts toegestaan met de navolgende stoffen en op de daarbij aangegeven wijze.
      - niet van toepassing.

Par. IV  1. Onverminderd hetgeen ter uitvoering van artikel 42 van de
        Diergeneesmiddelenwet is of wordt bepaald dient,

       a de verpakking tenminste de gedeclareerde hoeveelheid te bevatten en voorts
         aan de volgende eisen te voldoen:
         - glazen injectieflacon met butylrubberstop en metalen kap.

       b het etiket of in voorkomende geval de verpakking en de bijsluiter voorts nog de
         volgende aanduidingen te bevatten:

          Indicatie:
          - hond (reu) : hypersexualiteit, prostaathypertrofie, goedaardig   perianaal
           adenoom;
          - kat (kater): hypersexualiteit.

          Bijwerkingen:
          - kans op het ontstaan van acromegalie (hond) of diabetes mellitus.

      2. Over igen.
       - geen.
DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

   voor deze:

  DE DIRECTEUR VETERINAIRE DIENST,
comments powered by Disqus

Waarschuwingen


Er zijn geen recente veiligheidswaarschuwingen met betrekking tot dit product.