Log in met uw myHealthbox rekening

Wachtwoord vergeten? of

Paracetamol/Codeinefosfaat 500/20 PCH, tabletten 500 mg/20 mg

Informatie voor de gebruiker

             PARACETAMOL/CODEÏNEFOSFAAT 500/20 PCH
                    tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS                     Datum     : 8 september 2010
1.3.1  : Bijsluiter                         Bladzijde   :1            BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

      Paracetamol/Codeïnefosfaat 500/20 PCH, tabletten 500 mg/20 mg
                Paracetamol, codeïnefosfaathemihydraat

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
  anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn
  als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
  deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


In deze bijsluiter:
1. Wat is Paracetamol/Codeïnefosfaat 500/20 PCH en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol/Codeïnefosfaat 500/20 PCH inneemt
3. Hoe wordt Paracetamol/Codeïnefosfaat 500/20 PCH ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Paracetamol/Codeïnefosfaat 500/20 PCH
6. Aanvullende informatie


1.  WAT IS PARACETAMOL/CODEÏNEFOSFAAT 500/20 PCH EN WAARVOOR WORDT HET
   GEBRUIKT

Geneesmiddelengroep
Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend. Codeïne versterkt de pijnstillende werking.

Gebruiken
-  bij matige tot hevige pijn na het falen van enkelvoudige therapie, bijvoorbeeld na een operatie of bij
  pijn als gevolg van tumoren


2.  WAT U MOET WETEN VOORDAT U PARACETAMOL/CODEÏNEFOSFAAT 500/20 PCH
   INNEEMT

Neem Paracetamol/Codeïnefosfaat 500/20 PCH niet in
- wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor paracetamol, codeïnefosfaathemihydraat of voor één
  van de andere bestanddelen van Paracetamol/Codeïnefosfaat 500/20 PCH
- wanneer u een leveraandoening heeft                                            rvg 57078 PIL 0910.17v.JK
             PARACETAMOL/CODEÏNEFOSFAAT 500/20 PCH
                    tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS                     Datum     : 8 september 2010
1.3.1  : Bijsluiter                         Bladzijde   :2-  wanneer u last heeft van kortademigheid, veroorzaakt door bepaalde luchtwegaandoeningen als
  astma en emfyseem
-  wanneer u afwijkingen of beschadigingen aan de schedel of de hersenen heeft
-  wanneer u borstvoeding geeft (zie rubriek 2 “Zwangerschap en borstvoeding”).

Wees extra voorzichtig met Paracetamol/Codeïnefosfaat 500/20 PCH
- wanneer uw lever en/of nieren minder goed werken
- wanneer u dagelijks grote hoeveelheden alcohol gebruikt; in dit geval is er meer kans op het
  optreden van schadelijke effecten op de lever
- wanneer u last heeft van aanhoudende, verergerde of terugkerende klachten; neem in deze gevallen
  contact op met uw arts
- wanneer u last krijgt van koorts, keelpijn en/of blaasjes in de mond of rond de anus; u dient contact op
  te nemen met de arts omdat deze verschijnselen kunnen wijzen op een afwijking in het bloed
  (agranulocytose, zie “Bijwerkingen”)
- wanneer u borstvoeding geeft, mag u de tabletten niet gebruiken. (zie rubriek zwangerschap en
  borstvoeding)

Langdurig of veelvuldig gebruik van Paracetamol/Codeïnefosfaat 500/20 PCH wordt ontraden; indien uw
klachten aanhouden of terugkeren dient u uw arts te raadplegen.
Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever zeer ernstig beschadigen;
bewusteloosheid treedt daarbij niet op. Neem in dit geval onmiddellijk contact op met uw arts (zie “Wat u
moet doen als u meer van Paracetamol/Codeïnefosfaat 500/20 PCH heeft ingenomen dan u zou
mogen”).
Codeïne kan in zeldzame gevallen aanleiding geven tot verslaving.
Ter voorkoming van obstipatie dient een laxeermiddel te worden voorgeschreven.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.

Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker dat u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of
bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:
   slaap-en/of kalmeringsmiddelen, sterkwerkende pijnstillers en bepaalde middelen tegen depressies
-
   of andere geestelijke stoornissen; deze middelen versterken het effect van codeïne op het centraal
   zenuwstelsel
   bepaalde middelen tegen o.a. vallende ziekte (epilepsie) (de zogenaamde barbituraten zoals
-
   bijvoorbeeld fenobarbital); indien u deze middelen gebruikt kunnen bij overdosering van
   paracetamol meer schadelijke effecten optreden
   chlooramfenicol (een middel tegen infecties); paracetamol kan de werking van dit middel
-
   versterken


                                             rvg 57078 PIL 0910.17v.JK
comments powered by Disqus

Waarschuwingen


Er zijn geen recente veiligheidswaarschuwingen met betrekking tot dit product.