Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Ifenin Forte

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                      Ifenin Forte
                   400 mg tabletki powlekane

                      Ibuprofenum


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.
Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ostrożnie.
   Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
-
   Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
-
   informacja.
   Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3-5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
-
   Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
-
   niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
   Co to jest lek Ifenin Forte i w jakim celu się go stosuje
1.
   Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ifenin Forte
2.
   Jak stosować lek Ifenin Forte
3.
   Możliwe działania niepożądane
4.
   Jak przechowywać lek Ifenin Forte
5.
6.  Inne informacje


   CO TO JEST LEK IFENIN FORTE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
1.

Lek Ifenin Forte należy do grupy leków zwanej NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które
działają poprzez zmniejszenie bólu, obrzęku i wysokiej temperatury.

Lek Ifenin Forte, 400 mg jest stosowany w celu łagodzenia bólu, od łagodnego lub średnio nasilonego
takiego jak ból głowy, w tym migrenowy ból głowy, ból zębów, bolesne miesiączkowanie i gorączka.


   INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU IFENIN FORTE
2.

Kiedy nie zażywać leku Ifenin Forte:
− jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną ibuprofen lub
  którykolwiek z pozostałych składników leku
− jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja nadwrażliwości, jak astma, katar, swędząca wysypka skórna lub
  obrzęk warg, twarzy, języka lub gardła po zastosowaniu leków zawierających kwas
  acetylosalicylowy (takich jak aspiryna) lub innych leków przeciwbólowych i
  przeciwzapalnych (NLPZ)
− jeśli u pacjenta występowała choroba wrzodowa lub krwawienia w żołądku lub dwunastnicy
  związane ze stosowaniem leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych (NLPZ) w przeszłości
− jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa lub krwawienia z żołądka lub dwunastnicy lub jeśli
  u pacjenta wystąpiły dwa lub więcej takie epizody w przeszłości
− jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności wątroby, nerek lub serca (w tym
  choroby wieńcowej)
− jeśli pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży
− jeśli pacjent jest znacznie odwodniony (z powodu wymiotów, biegunki lub niewystarczającego
  nawodnienia)
− jeśli u pacjenta występuje czynne krwawienie (włączając krwawienie w mózgu)
− jeśli u pacjenta stwierdzono nieznanego pochodzenia zaburzenia w tworzeniu się czerwonych
  krwinek
                                                  1
  nie należy stosować leku Ifenin Forte u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
−

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Ifenin Forte:
− jeśli u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy lub inne choroby autoimmunologiczne
− jeśli u pacjenta występuje wrodzona choroba czerwonego barwnika krwi – hemoglobiny
  (porfiria)
− gdy u pacjenta występują przewlekłe stany zapalne jelit, takie jak zapalenie okrężnicy z
  owrzodzeniem (wrzodziejące zapalenie okrężnicy), stany zapalne wpływające na przewód
  pokarmowy (choroba Crohna) lub inne choroby żołądka lub jelit
− jeżeli u pacjenta występują zaburzenia tworzenia się czerwonych krwinek
− jeśli u pacjenta występuje problem z mechanizmem krzepnięcia krwi
− jeśli pacjent choruje z powodu alergii, kataru siennego, astmy, przewlekłego obrzęku błony
  śluzowej nosa, zatok, migdałków podniebiennych lub przewlekłej obturacyjnej choroby układu
  oddechowego, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zwężenia dróg oddechowych i
  trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli)
− jeśli u pacjenta występują problemy z krążeniem tętniczym w koniczynach górnych i dolnych
− jeśli pacjent ma problemy z wątrobą, nerkami, sercem lub zwiększone ciśnienie tętnicze
− jeśli pacjent jest bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym
− jeśli pacjentka jest w pierwszych sześciu miesiącach ciąży
   jeśli pacjentka karmi piersią
−

Pacjenci w podeszłym wieku
Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, może być bardziej podatny na występowanie działań
niepożądanych, zwłaszcza krwawień i perforacji w przewodzie pokarmowym, które potencjalnie mogą
być śmiertelne.

Owrzodzenia, perforacje i krwawienia w żołądku lub dwunastnicy
Jeśli u pacjenta występowało wcześniej owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, zwłaszcza jeśli były
powikłane przez perforację lub towarzyszące krwawienie, należy uważać na jakiekolwiek nietypowe
objawy występujące w obrębie jamy brzusznej i niezwłocznie powiadomić lekarza, zwłaszcza jeżeli
ujawnią się one na początku leczenia. Ryzyko krwawienia i owrzodzenia przewodu pokarmowego jest
w tym przypadku większe u pacjentów w podeszłym wieku. Leczenie musi zostać przerwane, jeżeli
wystąpi krwawienie lub owrzodzenie przewodu pokarmowego.

Krwawienie, owrzodzenie lub perforacja żołądka lub jelit może wystąpić bez żadnych sygnałów
ostrzegawczych nawet u pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie mieli takich problemów. Może to być
także śmiertelne.

Ryzyko owrzodzeń, perforacji lub krwawienia w obrębie przewodu pokarmowego generalnie
zwiększa się po dużych dawkach ibuprofenu. Ryzyko zwiększa się także, jeśli jednocześnie z
ibuprofenem są stosowane niektóre inne leki (patrz poniżej „Stosowanie leku Ifenin Forte z innymi
lekami”).

Reakcje skórne
Należy przerwać stosowanie leku Ifenin Forte po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki skórnej,
zmian patologicznych błony śluzowej lub innych objawów alergii, ponieważ mogą one być pierwszym
sygnałem poważnych reakcji skórnych (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół
Stevensa-Johnsona, zespół Leylla) czasami śmiertelnych w skutkach. Większe ryzyko takich reakcji
występuje w pierwszym miesiącu leczenia.

Wpływ na serce i mózg
Stosowanie leków takich jak Ifenin Forte może być związane z niewielkim ryzykiem ataku serca
(zawału serca) lub udaru. Każde ryzyko jest bardziej prawdopodobne po stosowaniu dużych dawek i
długotrwałym leczeniu. Nie należy przekraczać zalecanej dawki ani wydłużać czasu trwania leczenia
(kolejnych 7 dni).                                                  2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.