Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Meloxicam Arrow

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                Meloxicam Arrow 7,5 mg, tabletki
                Meloxicam Arrow 15 mg, tabletki
                    (Meloxicamum)


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
  Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
-
  Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
-
  informacja.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym,
  gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
  niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:
1.   Co to jest lek Meloxicam Arrow i w jakim celu się go stosuje
2.   Informacje ważne przed zastosowaniem leku Meloxicam Arrow
3.   Jak stosować lek Meloxicam Arrow
4.   Możliwe działania niepożądane
5.   Jak przechowywać lek Meloxicam Arrow
6.   Inne informacje


Lek nosi nazwę Meloxicam Arrow 7,5 mg lub 15 mg (w tekście niniejszej ulotki określany jest jako
Meloxicam Arrow). Substancją czynną jest meloksykam, natomiast inne składniki są wymienione na
końcu ulotki (patrz punkt 6).

1.   CO TO JEST MELOXICAM ARROW I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Meloxicam Arrow stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawowego zaostrzenia choroby
zwyrodnieniowej stawów. Stosowany jest również w długotrwałym objawowym leczeniu
reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (rodzaj zapalenia
stawów powodujący ból i sztywność kręgosłupa).

Meloxicam należy do grupy leków nazywanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i działanie
jego polega na zmniejszaniu zapalenia i bólu stawów i mięśni.

2.   INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOWANIEM LEKU MELOXICAM ARROW

Kiedy nie stosować leku Meloxicam Arrow
  • Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na meloksykam lub którykolwiek z
    pozostałych składników tabletek (są one wymienione w punkcie 6);
  • Jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na aspirynę lub inne niesteroidowe leki
    przeciwzapalne, takie jak ibuprofen lub naproksen;
  • Jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka lub jeśli często występuje
    choroba wrzodowa żołądka;
  • Jeśli występuje czynna choroba wrzodowa dwunastnicy (pierwszy odcinek jelita cienkiego)
    lub często występuje choroba wrzodowa dwunastnicy;
  • Jeśli występują ciężkie choroby wątroby lub nerek bądź niewydolność serca;
  • Jeśli występują zaburzenia krwawienia;                        1
  •  Jeśli występują lub kiedykolwiek występowały krwawienia z żołądka, jelit lub naczyń
    mózgowych;
  •  Powyżej szóstego miesiąca ciąży oraz w okresie karmienia piersią;
  •  Jeśli występuje ciężka niewydolność serca.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Meloxicam Arrow
  • Jeśli kiedykolwiek występowała choroba wrzodowa żołądka;
  • Jeśli kiedykolwiek występowała choroba wrzodowa dwunastnicy;
  • Jeśli kiedykolwiek występowało zapalenie przełyku;
  • Jeśli kiedykolwiek występowało zapalenie błony śluzowej żołądka;
  • Jeśli kiedykolwiek występowały inne problemy z przewodem pokarmowym;
  • U kobiet stosujących domaciczne środki antykoncepcyjne, zwykle znane jako spirale;
  • Jeśli występują miejscowe obrzęki (oedema), nadciśnienie tętnicze lub niewydoność serca;
  • Jeśli występuje niezbyt ciężka choroba nerek;
  • Jeśli występują ciężkie reakcje skórne lekarz może odstawić lub zmienić lek.

Lek Meloxicam Arrow może utrudniać zajście w ciążę. W przypadku planowania ciąży lub
problemów z zajściem w ciążę należy o tym powiedzieć lekarzowi, który podejmie decyzję dotyczącą
sposobu leczenia.

U osób w podeszłym wieku może zwiększyć się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Należy
natychmiast poinformować lekarza o wystąpieniu nienaturalnych objawów żołądkowych lub
jelitowych.
Stosowanie leków takich jak Meloxicam Arrow może wiązać się z niewielkim ryzykiem ataku serca
(„zawału serca”) lub udaru. Wzrost ryzyka jest bardziej prawdopodobny przy dużych dawkach i
długotrwałym stosowaniu. Nie należy przekraczać zalecanej dawki lub czasu trwania leczenia.

Jeśli pacjent miał kłoppoty z sercem lub przeszedł udar mózgu lub myśli, że ma zwiększone
ryzyko wystąpienia tych schorzeń (np. ma wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę, wysoki
cholesterol lub jest palaczem papierosów) powinien omówić leczenie z lekarzem lub
farmaceutą.

Stosowanie leku Meloxicam Arrow z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu, również w przeszłości następujących leków, ponieważ
mogą one powodować interakcję z lekiem Meloxicam Arrow.
  • Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, włączając kwas acetylosalicylowy
  • Leki zapobiegające krzepnięciu krwi, takie jak warfaryna, heparyna lub tiklopidyna
  • Leki rozpuszczające skrzep krwi (trombolityki)
  • Wszystkie leki moczopędne
  • Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym
  • Lit (stosowany w chorobach psychicznych)
  • Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (np. fluoksetyna)
  • Cyklosporyna (lek stosowany w zapobieganiu odrzucania przeszczepów po transplantacji)
  • Metotreksat (lek stosowany w chorobach skóry, reumatoidalnym zpaleniu statwów, raku)
  • Cholestyramina (lek obniżający stężenie cholesterolu)

Możliwe, że przyjmowanie leku Meloxicam Arrow będzie dla danego pacjenta odpowiednie i lekarz
zadecyduje o właściwym jego stosowaniu.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich innych aktualnie i ostatnio
przyjmowanych lekach, w tym wydawanych bez przepisu lekarza.

Stosowanie leku Meloxicam Arrow z jedzeniem i piciem:


                         2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.