Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Locoid Crelo

Informacja dla użytkownika

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA
PACJENTA

                 LOCOID CRELO
                 (Hydrocortisoni butyras)
                   1mg/g, emulsja

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
- Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub
farmaceucie.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest Locoid Crelo i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Locoid Crelo
3. Jak stosować Locoid Crelo
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Locoid Crelo
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LOCOID CRELO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Locoid Crelo zawiera substancję czynną 17-maślan hydrokortyzonu, kortykosteroid o
działaniu przeciwzapalnym i obkurczającym naczynia krwionośne. Lek łagodzi objawy
stanów zapalnych skóry z towarzyszącym im często świądem skóry.

Wskazaniami do stosowania leku Locoid Crelo są:
 - stany zapalne skóry (nie wywołane przez drobnoustroje) odpowiadające na leczenie
kortykosteroidami w przypadku, gdy leczenie miejscowe słabiej działającymi
kortykosteroidami nie przynosi oczekiwanych wyników;
- kontynuacja leczenia lub leczenie podtrzymujące zapalnych chorób skóry, w przypadku gdy
wcześniejsze stosowanie silniej działających kortykosteroidów do stosowania miejscowego
dawało dobre wyniki.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LOCOID CRELO

Kiedy nie stosować leku Locoid Crelo:
  • na zmiany skórne spowodowane:
   - zakażeniami bakteryjnymi (np. zmiany kiłowe lub gruźlicze);
   - zakażeniami wirusowymi (np. ospa wietrzna, opryszczka, półpasiec);
   - zakażeniami wywołanymi przez grzyby;
   - zarażeniami pasożytniczymi;
  • na owrzodzenia skóry, rany;
  • w zapaleniu skóry wokół ust;

                                               1
    w trądziku pospolitym, w trądziku różowatym;
  •
    w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych
  •
    składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Locoid Crelo należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem.
Należy unikać kontaktu leku z oczami oraz stosowania w okolicy oczu, ponieważ dostanie się
emulsji na spojówki może być przyczyną jaskry prostej lub zaćmy podtorebkowej.

Należy unikać stosowania leku na skórę twarzy i na skórę w okolicach narządów płciowych,
gdyż jest szczególnie wrażliwa na działanie kortykosteroidów. W tych miejscach można
stosować tylko słabo działające kortykosteroidy.

Należy unikać stosowania leku na rozległe powierzchnie skóry, szczególnie pod opatrunkiem
okluzyjnym (pod ceratką, pieluchą), w fałdach i zgięciach skóry. W takich przypadkach
wchłanianie kortykosteroidów może być znacznie większe, co prowadzi do zahamowania
czynności kory nadnerczy.

Ostrożnie stosować i unikać długotrwałego leczenia u dzieci, gdyż szybko dochodzi u nich do
zahamowania czynności kory nadnerczy, może też wystąpić zahamowanie wydzielania
hormonu wzrostu.

Szczególnie ostrożnie należy stosować u pacjentów z łuszczycą, gdyż miejscowe stosowanie
kortykosteroidów w łuszczycy może powodować nawrót choroby w wyniku rozwoju
tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej oraz miejscowe i ogólne
działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry.

Inne leki i Locoid Crelo
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub
ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub
gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

W czasie ciąży lek można stosować tylko wtedy, gdy w opinii lekarza istnieją do tego
wyraźne wskazania.
Jeśli lekarz zaleci stosowanie leku w czasie karmienia piersią, można go stosować na małą
powierzchnię skóry przez krótki czas. W przypadku długotrwałego leczenia lub nanoszenia
leku na dużą powierzchnię skóry, należy zaprzestać karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych dotyczących wpływu leku Locoid Crelo na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn.                                               2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.