Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Yaz

Informacja dla użytkownika

           ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                      YAZ, 0,02 mg + 3 mg, tabletki powlekane
                      Ethinylestradiolum + Drospirenonum

 Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im
  zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
  nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści


1. CO TO JEST LEK YAZ I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE................................2

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU YAZ.......................2
  Kiedy nie stosować leku Yaz:....................................................................................2
  Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Yaz.........................................3
  Lek Yaz a zakrzepica żylna i tętnicza........................................................................3
  Lek Yaz a rak.............................................................................................................4
  Krwawienie śródcykliczne.........................................................................................4
  Co należy zrobić, jeżeli nie wystąpi krwawienie w okresie stosowania tabletek
    placebo................................................................................................................5
  Stosowanie leku Yaz z innymi lekami.......................................................................5
  Testy laboratoryjne.....................................................................................................5
  Ciąża   5
  Karmienie piersią.......................................................................................................5
  Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn..................................................................5
  Ważne informacje o niektórych składnikach leku Yaz..............................................5

3. JAK STOSOWAĆ LEK YAZ......................................................................................6
  Przygotowanie blistra.................................................................................................6
  Kiedy można zacząć pierwszy blister........................................................................6
  Zażycie większej niż zalecana dawki leku Yaz ........................................................7
  Pominięcie zażycia leku Yaz.....................................................................................7
  Co należy zrobić jeśli wystąpią wymioty lub nasilona biegunka............................10
  Opóźnienie wystąpienia krwawienia: co należy wiedzieć.......................................10
  Zmiana pierwszego dnia krwawienia: co należy wiedzieć......................................10
  Przerwanie stosowania leku Yaz..............................................................................10

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE.............................................................10

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK YAZ.......................................................................12


                                                                  1
6. INNE INFORMACJE................................................................................................12

1.  CO TO JEST LEK YAZ I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

•  Lek Yaz jest tabletką antykoncepcyjną stosowaną w celu zapobiegania ciąży.
•  Każda z 24 jasnoróżowych tabletek zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów żeńskich,
   a mianowicie drospirenonu i etynyloestradiolu.
•  4 białe tabletki, jak tabletki placebo, nie zawierają substancji czynnych.
•  Tabletki antykoncepcyjne zawierające dwa hormony, zwane są tabletkami „złożonymi”.


2.  INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU YAZ

Uwagi ogólne

Zanim będzie można rozpocząć stosowanie leku Yaz, lekarz zada kilka pytań na temat zdrowia oraz na
temat zdrowia bliskich krewnych. Lekarz zmierzy także ciśnienie krwi i, w razie potrzeby, przeprowadzi
inne badania.

W niniejszej ulotce opisano kilka sytuacji, w których powinno się zaprzestać stosowania leku Yaz, lub
w których niezawodność leku Yaz może być zmniejszona. W takich sytuacjach powinno się albo nie
utrzymywać stosunków płciowych, albo stosować dodatkowe niehormonalne środki antykoncepcyjne, np.
prezerwatywy lub inne metody mechaniczne. Nie należy stosować metody kalendarzowej lub metody
pomiaru temperatury. Metody te mogą być zawodne, ponieważ Yaz modyfikuje miesięczne zmiany
temperatury ciała i śluzu szyjkowego.

Lek Yaz, tak jak inne hormonalne produkty antykoncepcyjne, nie chroni przez zakażeniem wirusem
HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.


Kiedy nie stosować leku Yaz:
• jeżeli występował w przeszłości lub obecnie występuje zakrzep w naczyniu krwionośnym nogi
  (zakrzepica), płuca (zatorowość płucna) lub innych narządów;
• jeżeli występował w przeszłości lub obecnie występuje zawał serca lub udar;
• jeżeli występowała w przeszłości lub obecnie występuje choroba, która może prognozować zawał serca
  (np. dusznica bolesna, która powoduje silny ból w klatce piersiowej) lub udar (np. przemijający
  niewielki udar bez następstw);
• jeżeli występuje choroba, która może zwiększać ryzyko zakrzepicy tętnic. Dotyczy to następujących
  chorób:
  • cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych,
  • bardzo wysokie ciśnienie krwi,
  • bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów);
• jeżeli występują zaburzenia krzepnięcia (na przykład niedobór białka C);
• jeżeli występuje obecnie lub w przeszłości występowała pewna postać migreny (z tzw. ogniskowymi
  objawami neurologicznymi);
• jeżeli występuje obecnie lub w przeszłości występowało zapalenie trzustki;
• jeżeli występuje obecnie lub występowała w przeszłości choroba wątroby, a czynność wątroby
  w dalszym ciągu jest nieprawidłowa;
• jeżeli występują zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek);
• jeżeli występował w przeszłości lub obecnie występuje nowotwór wątroby;
• jeżeli występował w przeszłości, obecnie występuje lub podejrzewa się raka piersi lub narządów
  płciowych;
• jeżeli występuje jakiekolwiek niewyjaśnione krwawienie z pochwy;

                                                            2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.