Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

PRIMOLUT-NOR

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                 Primolut-Nor, 5 mg, tabletki

                   (Norethisteroni acetas)

 Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
  może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
  niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Primolut-Nor i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Primolut-Nor
3. Jak stosować lek Primolut-Nor
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Primolut-Nor
6. Inne informacje


1. CO TO JEST LEK PRIMOLUT-NOR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Primolut-Nor zawiera progestagen (noretysteronu octan) syntetyczny odpowiednik żeńskiego
hormonu (progesteronu).
Wskazania do stosowania leku Primolut-Nor
Krwawienia na tle zaburzeń czynnościowych, endometrioza.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PRIMOLUT-NOR

Kiedy nie stosować leku Primolut-Nor

Leku Primolut-Nor nie należy stosować w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych
stanów. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych stanów podczas stosowania leku
Primolut-Nor należy natychmiast przerwać stosowanie leku.

•  Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
•  Ciąża lub podejrzenie ciąży
•  Karmienie piersią
•  Czynna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
•  Choroby tętnic lub choroba sercowo-naczyniowa występujące obecnie lub w wywiadzie (np.
  zawał serca, incydenty naczyniowo-mózgowe, choroba niedokrwienna serca)
•  Cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi
•  Ciężka choroba wątroby występująca obecnie lub w wywiadzie, jeśli wyniki testów wątrobowych
  nie powróciły do normy
•  Nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe) występujące obecnie lub w wywiadzie
•  Stwierdzenie lub podejrzenie nowotworów złośliwych zależnych od hormonów płciowych


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Primolut-Nor
                                                 1
Jeśli występuje lub nasili się którykolwiek z poniższych czynników ryzyka podczas stosowania leku
Primolut-Nor, należy powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu. Lekarz omówi korzyści i ryzyko
dla pacjentki przed rozpoczęciem lub kontynuacją stosowania leku Primolut-Nor i zdecyduje, czy
konieczna jest bliższa obserwacja.

•  Palenie tytoniu
•  Cukrzyca
•  Duża nadwaga
•  Jeśli występowała zakrzepica/zator
•  Jeśli wśród najbliższych krewnych występowała zakrzepica (zakrzepica naczyń żylnych
  u rodzeństwa lub rodziców w stosunkowo młodym wieku)
•  Jeśli występuje lub występowała w przeszłości ostuda (żółto-brązowe plamy barwnikowe na
  skórze, szczególnie na twarzy). W takim przypadku należy unikać słońca lub promieniowania
  ultrafioletowego
•  Depresja w wywiadzie
•  Jeśli którykolwiek z powyższych czynników wystąpi po raz pierwszy, wystąpi ponownie lub nasili
  się podczas stosowania leku Primolut-Nor, należy zwrócić się do lekarza prowadzącego.

Primolut-Nor a zakrzepica

Badania epidemiologiczne wskazują, że stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych
zawierających estrogen/progestagen jest związane ze zwiększoną częstością występowania powikłań
zakrzepowo-zatorowych w porównaniu do kobiet nie stosujących żadnych doustnych środków
antykoncepcyjnych.

Ogólnie uznawane czynniki ryzyka występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) to:

•  wiek,

•  otyłość,

•  Jeśli występuje u pacjentki lub wśród najbliższych krewnych występowała zakrzepica (zakrzepica
  naczyń żylnych u rodzeństwa lub rodziców w stosunkowo młodym wieku),

•  Jeśli konieczna jest operacja, długotrwałe unieruchomienie lub jeśli wystąpił rozległy uraz. Przed
  planowanym zabiegiem lub pobytem w szpitalu, należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu, że
  przyjmuje się lek Primolut-Nor, ponieważ może zaistnieć konieczność przerwania leczenia.
  Lekarz prowadzący udzieli także wskazówek, kiedy można powrócić do stosowania leku
  Primolut-Nor po ponownym uruchomieniu.

Podwyższone ryzyko występowania choroby zakrzepowo-zatorowej występuje w okresie połogu.


Jeśli pacjentka zauważy potencjalne objawy zakrzepicy, należy przerwać stosowanie leku
Primolut-Nor i natychmiast skonsultować się z lekarzem prowadzącym (patrz także punkt „Kiedy
należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym”.

Primolut-Nor a rak

W rzadkich przypadkach łagodne, a w jeszcze rzadszych złośliwe nowotwory wątroby, obserwowano
u pacjentów stosujących hormony takie, jak zawarte w leku Primolut-Nor. W pojedynczych
przypadkach te nowotwory mogą prowadzić do wystąpienia zagrażających życiu krwawień do jamy
brzusznej.

W przypadku pojawienia się bólu w nadbrzuszu należy natychmiast skontaktować się
z lekarzem prowadzącym.


                                                     2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.