Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Siofor 1000

Informacja dla użytkownika

     ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

              SIOFOR 1000, 1000 mg, tabletki powlekane
                  Metformini hydrochloridum


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Siofor 1000 i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Siofor 1000
3. Jak stosować lek Siofor 1000
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Siofor 1000
6. Inne informacje


1. CO TO JEST LEK SIOFOR 1000 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Co to jest lek Siofor 1000
Siofor 1000 zawiera metforminę, substancję stosowaną w leczeniu cukrzycy. Należy do grupy leków
zwanych biguanidami.

Insulina to hormon produkowany przez trzustkę, który pozwala organizmowi pobierać glukozę
(cukier) z krwi.
Organizm wykorzystuje glukozę do wytwarzania energii lub magazynuje ją do późniejszego
wykorzystania.
U chorych na cukrzycę trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub organizm nie jest w
stanie właściwie wykorzystać wytworzonej insuliny. Prowadzi to do nadmiernego zwiększenia
stężenia glukozy we krwi. Siofor 1000 pomaga obniżyć stężenie glukozy we krwi do wartości jak
najbardziej zbliżonych do prawidłowych.
U dorosłych z nadwagą długotrwałe przyjmowanie leku Siofor 1000 zmniejsza również ryzyko
powikłań związanych z cukrzycą.

W jakim celu stosuje się lek Siofor 1000
Siofor 1000 jest stosowany w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 2 (zwaną również cukrzycą
„insulinoniezależną”), u których sama dieta i wysiłek fizyczny nie wystarczają, by uzyskać
wystarczającą kontrolę stężenia glukozy we krwi. Jest on stosowany szczególnie u pacjentów z
nadwagą.

Dorośli mogą przyjmować Siofor 1000 w monoterapii lub z innymi lekami przeciwcukrzycowymi
(leki podawane doustnie lub insulina).
U dzieci w wieku powyżej 10 lat oraz u młodzieży Siofor 1000 może być stosowany w monoterapii
lub w skojarzeniu z insuliną.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SIOFOR 1000

Kiedy nie stosować leku Siofor 1000:
- w przypadku alergii (nadwrażliwości) na metforminę lub którykolwiek z pozostałych składników
  leku (patrz „Co zawiera lek Siofor 1000” w punkcie 6.),
- w przypadku zaburzenia czynności nerek lub wątroby,
- w przypadku niekontrolowanej cukrzycy, np. ciężka hiperglikemia lub kwasica ketonowa.
  Kwasica ketonowa jest to stan, w którym substancje zwane ciałami ketonowymi gromadzą się we
  krwi. Do jej objawów należą: ból brzucha, szybki i głęboki oddech, senność lub niezwykły
  owocowy zapach oddechu,
- w przypadku nadmiernej utraty ilości wody z organizmu (odwodnienie), np. z powodu
  długotrwałej lub ciężkiej biegunki lub powtarzających się wymiotów. Odwodnienie może
  prowadzić do zaburzeń czynności nerek, co z kolei może grozić wystąpieniem kwasicy
  mleczanowej (patrz poniżej „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Siofor 1000”),
- w przypadku ciężkiego zakażenia, takiego które wpływa na płuca, oskrzela lub nerki. Ciężkie
  zakażenia mogą prowadzić do zaburzenia czynności nerek, co może grozić wystąpieniem kwasicy
  mleczanowej (patrz poniżej „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Siofor 1000”),
- w przypadku leczenia niewydolności serca lub niedawno przebytego zawału mięśnia sercowego,
  ciężkich zaburzeń krążenia lub trudności z oddychaniem. Może to spowodować niedotlenienie
  tkanek, co może grozić wystąpieniem kwasicy mleczanowej (patrz poniżej „Kiedy zachować
  szczególną ostrożność stosując lek Siofor 1000”),
- w przypadku nadużywania alkoholu.
Przed zastosowaniem tego leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli występuje którakolwiek z
wyżej wymienionych sytuacji.

Należy koniecznie poradzić się lekarza, w przypadku:
- konieczności wykonania badania radiologicznego lub badania wymagającego wstrzyknięcia do
  krwi środka kontrastującego zawierającego jod,
- konieczności przeprowadzenie dużego zabiegu chirurgicznego.
Lek Siofor 1000 musi zostać odstawiony na pewien okres przed i po badaniu lub zabiegu
chirurgicznym. Lekarz zdecyduje, czy w tym czasie konieczne będzie inne leczenie. Ważne jest, by
dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Siofor 1000
Siofor 1000 może powodować bardzo rzadkie, ale ciężkie powikłanie zwane kwasicą mleczanową,
szczególnie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Objawy kwasicy mleczanowej to: wymioty,
ból brzucha (ból w jamie brzusznej) z kurczami mięśni, złe ogólne samopoczucie z uczuciem silnego
zmęczenia oraz trudności w oddychaniu. Jeśli takie objawy wystąpią, pacjent może potrzebować
natychmiastowego leczenia. Należy natychmiast odstawić Siofor 1000 i bezzwłocznie
skontaktować się z lekarzem.

Sam lek Siofor 1000 nie powoduje hipoglikemii (za niskiego stężenia glukozy we krwi).
Jeśli jednak Siofor 1000 jest stosowany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, które
mogą powodować hipoglikemię (takimi jak: pochodne sulfonylomocznika, insulina, glinidy) istnieje
ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Jeśli wystąpią objawy hipoglikemii, takie jak: osłabienie, zawroty
głowy, zwiększone pocenie się, szybkie bicie serca, zaburzenia widzenia lub trudności z koncentracją,
zwykle pomaga zjedzenie lub wypicie czegoś, co zawiera cukier.

Stosowanie innych leków:
Jeśli konieczne jest podanie do krwi środków kontrastujących zawierających jod, np. przy
prześwietleniu rentgenowskim lub innym typie diagnostyki obrazowej, Siofor 1000 musi być
odstawiony na pewien okres przed i po badaniu (patrz powyżej: „Należy koniecznie poradzić się
lekarza, w przypadku:”).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu niżej wymienionych leków i Siofor 1000 w tym
samym czasie. Konieczne może być częstsze wykonywanie oznaczeń stężenia glukozy we krwi lub
lekarz może zdecydować o dostosowaniu dawki leku Siofor 1000:
- diuretyki (leki moczopędne stosowane do usuwania wody z organizmu),
- agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych, jak: salbutamol czy terbutalina (stosowane w leczeniu
  astmy),

                                                  2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.