Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Tisercin

Informacja dla użytkownika

      ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


                        TISERCIN
                   25 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań
                      Levomepromazinum

   Należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

   Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
   Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
   informacja.
   Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym osobom, gdyż
   może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
   Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
   niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


    Spis treści ulotki:
    1. Co to jest lek TISERCIN i w jakim celu się go stosuje
    2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku TISERCIN
    3. Jak stosować lek TISERCIN
    4. Możliwe działania niepożądane
    5. Jak przechowywać lek TISERCIN
    6. Inne informacje


1.   CO TO JEST TISERCIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

    TISERCIN jest to lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych (neuroleptyk).
    Wskazania: choroby psychiczne przebiegające z pobudzeniem ruchowym i
    psychoruchowym, zespoły paranoidalne (schizofrenia). Jako lek wspomagający w
    niektórych towarzyszących objawach padaczki, niedorozwoju umysłowego, w depresji z
    niepokojem. W małych dawkach w zespołach lękowych (w pojedynczej wieczornej dawce
    w zaburzeniach snu). Nasilenie działania przeciwbólowego. Przygotowanie i pogłębienie
    znieczulenia ogólnego.


2.   INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TISERCIN

    Kiedy nie stosować leku TISERCIN:
     Jeśli pacjent przyjmuje leki hipotensyjne (leki obniżające ciśnienie tętnicze),
     Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na fenotiazyny lub jakikolwiek składnik leku,
     Jeśli pacjent przedawkował środki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy
      (alkohol, środki do znieczulenia ogólnego, leki nasenne),
     Jeśli u pacjenta stwierdzono jaskrę z wąskim kątem przesączania,
     Jeśli u pacjenta stwierdzono retencję (zawracanie) moczu,
     Jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę Parkinsona,
     Jeśli u pacjenta stwierdzono stwardnienie rozsiane,
     Jeśli u pacjenta stwierdzono miastenię, porażenie połowicze,
     Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką kardiomiopatię (niewydolność krążenia),
     Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenie czynności nerek lub wątroby,
     Jeśli u pacjenta stwierdzono istotne klinicznie niedociśnienie,
                                                     1
  Jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę układu krwiotwórczego,
  Jeśli u pacjenta stwierdzono porfirię (choroba, związana z zaburzeniem powstawania ważnego
  związku chemicznego odpowiedzialnego za transport tlenu w naczyniach krwionośnych)
  Jeśli pacjentka karmi piersią,
  U dzieci w wieku poniżej 12. lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek TISERCIN
 Jeśli wystąpi jakakolwiek reakcja z nadwrażliwości. W takim przypadku stosowanie leku
  należy natychmiast przerwać,

  Jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy,
  inhibitory MAO (leki stosowane w leczeniu depresji), leki antycholinergiczne (np. leki
  stosowane w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i astmie, niektóre leki stosowane w
  chorobie Parkinsona takie jak prydynol, biperiden, amantadyna)

  Jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby ze względu na ryzyko
  działania toksycznego.

  U osób w podeszłym wieku (szczególnie z otępieniem) ponieważ są bardziej podatne na
  wystąpienie hipotonii ortostatycznej (obniżenia ciśnienia tętniczego przy zmianie pozycji z
  leżącej na stojącą) a także bardziej wrażliwe na działanie leku. Dlatego w takich przypadkach
  jest szczególnie ważne, aby leczenie rozpoczynać od małych dawek początkowych i
  stopniowo je zwiększać. Po podaniu pierwszej dawki leku pacjent powinien poleżeć przez
  około pół godziny, aby uniknąć hipotonii ortostatycznej. Jeśli po zażyciu leku często
  występują zawroty głowy po każdej dawce leku zaleca się leżenie w łóżku.

  Jeśli u pacjenta, szczególnie w podeszłym wieku, stwierdzono choroby układu krążenia
  (nadciśnienie, zaburzenia pracy serca, zaburzenia krążenia). Przed rozpoczęciem leczenia
  lekiem TISERCIN należy wykonać badanie EKG aby wykluczyć ewentualną chorobę serca,
  która mogłaby stanowić przeciwwskazanie do leczenia.

  O ile to możliwe miejsce iniekcji należy zmieniać, gdyż lek może powodować miejscowe
  podrażnienie i uszkodzenie tkanek.

  Podczas leczenia lekiem TISERCIN mogą wystąpić zaburzenia rytmu pracy serca takie jak
  wydłużenie odcinka QT w obrazie EKG, arytmia typu torsade de pointes (ciężkie, zagrażające
  życiu zaburzenia rytmu serca typu częstoskurczu).

  Jeśli w czasie leczenia wystąpi gorączka zawsze należy wykluczyć możliwość wystąpienia
  złośliwego zespołu neuroleptycznego (potencjalnie śmiertelna choroba cechująca się
  następującymi objawami: sztywność mięśni, wysoka gorączka, splątanie, chwiejne ciśnienie
  tętnicze, szybka praca serca, zaburzenia rytmu serca, poty, katatonia (zaburzenie objawiające
  się bardzo niskim poziomem aktywności ruchowej (osłupienie) lub nadmiarem aktywności
  ruchowej, nie podlegającym woli chorego). W wynikach badań laboratoryjnych stwierdza się
  zwiększone stężenie enzymu fosfokinazy kreatyniny, obecność mioglobiny w moczu, rozpad
  mięśni i ostrą niewydolność nerek. Jeśli u pacjenta wystąpi złośliwy zespół neuroleptyczny
  leczenie lekiem TISERCIN należy natychmiast przerwać. Leczenie należy także przerwać jeśli
  w czasie leczenia wystąpi wysoka gorączka niewiadomego pochodzenia.

  W przypadku nagłego przerwania leczenia u pacjenta stosującego duże dawki leku lub u
  pacjenta stosującego lek przewlekle mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty,
  bóle głowy, drżenie, poty, tachykardia (szybka praca serca), bezsenność, niepokój ruchowy. Z
  tego względu lek zawsze należy odstawiać stopniowo, zmniejszając jego dawkę.


                                                  2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.