Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Isoprinosin

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                ISOPRINOSINE, 50 mg/ml, syrop
                   Inosinum pranobexum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im
 zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
 niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
  1. Co to jest syrop Isoprinosine i w jakim celu się go stosuje
  2. Informacje ważne przed zastosowaniem syropu Isoprinosine
  3. Jak stosować syrop Isoprinosine
  4. Możliwe działania niepożądane
  5. Jak przechowywać syrop Isoprinosine
  6. Inne informacje


1. CO TO JEST SYROP ISOPRINOSINE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Isoprinosine syrop zawiera jako substancję czynną inozyny pranobeks, który wykazuje działanie
przeciwwirusowe i pobudzające czynność układu odpornościowego.

Wskazaniami do stosowania leku Isoprinosine są:
   zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane wirusami opryszczki zwykłej typu I (opryszczka
   wargowa) lub typu II (opryszczka okolicy płciowej) oraz wirusem ospy wietrznej i półpaśca;
   inne zakażenia pochodzenia wirusowego (np. podostre stwardniające zapalenie mózgu);
   wspomaganie leczenia u osób o obniżonej odporności.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM SYROPU ISOPRINOSINE

Kiedy nie stosować syropu Isoprinosine
   Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (inozyny
    pranobeks) lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6). Objawami reakcji
    alergicznej mogą być: wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła
    lub języka.
   Jeśli u pacjenta występuje aktualnie napad dny moczanowej lub badania wykazały zwiększone
    stężenie kwasu moczowego we krwi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując syrop Isoprinosine
   Jeśli u pacjenta w przeszłości występowały napady dny moczanowej lub zwiększone stężenia
    kwasu moczowego. Isoprinosine może bowiem wywoływać przemijające zwiększenie
    stężenia kwasu moczowego w surowicy i w moczu.
   Jeśli u pacjenta występowała w przeszłości kamica nerkowa lub żółciowa.
   Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek. W takim przypadku lekarz będzie
    uważnie kontrolował pacjenta.
   Jeśli leczenie jest długotrwałe (3 miesiące lub dłużej). Lekarz zaleci regularne badania
    kontrolne krwi oraz będzie kontrolować czynność nerek i wątroby.
Stosowanie syropu Isoprinosine z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty. Należy zwłaszcza poinformować lekarza o lekach wymienionych poniżej,
gdyż mogą one wchodzić w interakcję z syropem Isoprinosine:
   allopurynol lub inne leki stosowane w leczeniu dny moczanowej;
   leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, w tym leki moczopędne, np. furosemid,
    torasemid, kwas etakrynowy, hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid;
   leki wpływające na układ immunologiczny, np. stosowane po przeszczepach narządów;
   azydotymidyna (AZT) stosowana w AIDS.

W powyższych przypadkach lekarz może zdecydować o konieczności zastosowania syropu
Isoprinosine.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Nie należy przyjmować syropu Isoprinosine w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci
inaczej.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Jest mało prawdopodobne, aby syrop Isoprinosine miał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów
mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku
Syrop Isoprinosine zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które
mogą wywoływać reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Syrop Isoprinosine zawiera także sacharozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych
cukrów, przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem.
1 ml leku Isoprinosine syrop zawiera 650 mg sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów
chorych na cukrzycę.


3. JAK STOSOWAĆ SYROP ISOPRINOSINE

Syrop Isoprinosine należy stosować doustnie, zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku
wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby.
Dawka dobowa powinna być podzielona na równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku
Zalecana dawka dobowa wynosi 50 mg/kg masy ciała/dobę (1 ml na 1 kg masy ciała na dobę), zwykle
3 g (czyli 60 ml syropu) na dobę, podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych.
Dawka maksymalna wynosi 4 g inozyny pranobeks na dobę. Zwykle są to 4 pełne łyżki* podawane 3
do maksymalnie 4 razy na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 1 roku
Zazwyczaj zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała/dobę (1 ml na 1 kg masy ciała na dobę) w
3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby.

Poniższa tabela przedstawia dawkowanie w zależności od masy ciała pacjenta.
                                                  2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.