Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Vancomycin Kabi

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

   Vancomycin Kabi, 500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
   Vancomycin Kabi, 1000 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

                Wankomycyna (Vancomycinum)

 Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
  zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
  niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Porady i edukacja medyczna
Antybiotyki stosuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Nie są one skuteczne w leczeniu zakażeń
wirusowych.
Jeśli lekarz przepisał pacjentowi antybiotyki, ich stosowanie jest konieczne w związku z konkretną
chorobą, występującą aktualnie u pacjenta.
Mimo zastosowania antybiotyków, niektóre bakterie mogą przeżyć lub namnażać się. Zjawisko to nosi
nazwę oporności: leczenie niektórymi antybiotykami staje się nieskuteczne.
Niewłaściwe zastosowanie antybiotyków powoduje zwiększenie oporności. Pacjent może nawet
przyczynić się do rozwoju oporności bakterii i przez to opóźnić swój powrót do zdrowia lub
zmniejszyć skuteczność antybiotyku, jeśli nie przestrzega odpowiedniego:
    dawkowania,
    schematu stosowania leku,
    czasu trwania leczenia.

Dlatego, aby nie dopuścić do zmniejszenia skuteczności tego leku, należy przestrzegać poniższych
zaleceń:
 1. Stosować antybiotyki wyłącznie wtedy, gdy zostały przepisane.
 2. Przestrzegać ściśle zaleceń lekarza.
 3. Nie stosować antybiotyków powtórnie bez porozumienia z lekarzem, nawet jeśli objawy choroby
   są podobne.
 4. Nigdy nie dawać swojego antybiotyku innej osobie; może on nie być odpowiedni w leczeniu jej
   choroby.
 5. Po zakończeniu leczenia należy cały niewykorzystany lek zwrócić do apteki, dzięki czemu
   zostanie on zniszczony we właściwy sposób.


Spis treści ulotki:
1.  Co to jest Vancomycin Kabi i w jakim celu się go stosuje
2.  Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vancomycin Kabi
3.  Jak stosować Vancomycin Kabi
4.  Możliwe działania niepożądane
5.  Jak przechowywać Vancomycin Kabi
6.  Inne informacje
1.   CO TO JEST VANCOMYCIN KABI I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Jak działa lek
Vancomycin Kabi zawiera substancję czynną - wankomycynę w postaci chlorowodorku
wankomycyny, która jest antybiotykiem. Antybiotyki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia.
Działanie leku Vancomycin Kabi polega na zwalczaniu niektórych bakterii powodujących zakażenia.

W jakim celu stosuje się lek
Vancomycin Kabi stosuje się w leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych przez niektóre bakterie, takich
jak zakażenia kości, płuc, skóry i mięśni (tkanek miękkich) oraz serca.


2.   INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VANCOMYCIN KABI

Kiedy nie stosować leku Vancomycin Kabi
 Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na wankomycynę.
 Jeśli u pacjenta kiedykolwiek po podaniu tego leku wystąpiła reakcja alergiczna, na przykład
  wysypka, świąd, obrzęk lub trudności z oddychaniem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Vancomycin Kabi
 Jeśli u pacjenta występują zaburzenia nerek.
 Jeśli u pacjenta występuje osłabienie słuchu.
 Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę.
 Jeśli pacjentka karmi piersią.
 Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku (ma powyżej 60 lat).

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również
tych, które wydawane są bez recepty.

Następujące leki mogą oddziaływać z lekiem Vancomycin Kabi:
   leki znieczulające,
   leki zmniejszające napięcie mięśni,
   leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych (np. polimiksyna B, kolistyna, bacytracyna,
    aminoglikozydy),
   lek stosowany w zakażeniach grzybiczych (amfoterycyna B),
   lek przeciwgruźliczy (wiomycyna),
   lek przeciwnowotworowy (cisplatyna).

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje ciążę lub karmi dziecko piersią, powinna powiedzieć o tym
lekarzowi. Wankomycynę można stosować w okresie cięży i karmienia piersią jedynie wtedy, gdy jest
to bezwzględnie konieczne. Lekarz może zalecić przerwanie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Wankomycyna nie wpływa lub ma bardzo niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.


3.   JAK STOSOWAĆ VANCOMYCIN KABI

Lek będzie zawsze podawany przez wykwalifikowany personel medyczny.
Lekarz zdecyduje jak szybko i jak długo będzie podawany lek.

UK/H/3638/01-02/DC                                        2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.