Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Daylette

Informacja dla użytkownika

         ULOTKA DLA PACJENTKI: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


               Daylette, 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane
                Drospirenonum + Ethinylestradiolum


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
   -  Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
   -  Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
   -  Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
     Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.
   -  Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych, lub wystąpią jakiekolwiek objawy
     niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Daylette i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Daylette
3. Jak stosować lek Daylette
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Daylette
6. Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK DAYLETTE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

-    Lek Daylette jest tabletką antykoncepcyjną i jest stosowany w celu zapobiegania ciąży.
-    Każda z 24 białych tabletek zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów żeńskich, o
     nazwie drospirenon i etynyloestradiol.
-    Cztery zielone tabletki powlekane nie zawierają substancji czynnej i nazywane są także
     tabletkami placebo.
-    Środki antykoncepcyjne zawierające dwa hormony, zwane są złożonymi środkami
     antykoncepcyjnymi.


2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DAYLETTE

Uwagi ogólne
Zanim będzie można rozpocząć stosowanie leku Daylette, lekarz zada pacjentce kilka pytań na temat
zdrowia oraz na temat zdrowia bliskich krewnych. Lekarz zmierzy także ciśnienie krwi i, zależnie od
indywidualnego przypadku, może także przeprowadzić niektóre inne badania.

W niniejszej ulotce opisano kilka sytuacji, w których powinno się zaprzestać stosowania leku Daylette
lub w których skuteczność leku Daylette może być zmniejszona. W takich sytuacjach powinno się
albo nie utrzymywać stosunków płciowych, albo stosować dodatkowe niehormonalne środki
antykoncepcyjne, np. prezerwatywy lub inne metody mechaniczne. Nie należy stosować metody
obserwacyjnej lub metody pomiaru temperatury. Metody te mogą być zawodne, ponieważ lek Daylette
modyfikuje miesięczne zmiany temperatury ciała i śluzu szyjkowego.

Lek Daylette, tak jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przez zakażeniem wirusem
HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Podczas stosowania tego leku, pacjentka powinna być regularnie badana, przynajmniej dwa razy do
roku.
Jeśli podczas stosowania tego leku wystąpią nietypowe objawy jak: niewiadomego pochodzenia ból w
klatce piersiowej, brzuchu lub w nogach, należy natychmiast poradzić się lekarza.


                                                   1
Kiedy nie stosować leku Daylette
 jeżeli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol lub drospirenon lub którykolwiek z
  pozostałych składników leku Daylette. Objawami nadwrażliwości mogą być: świąd, wysypka lub
  obrzęk;
 jeżeli u pacjentki obecnie występuje ( lub występował w przeszłości) zakrzep w naczyniu
  krwionośnym nogi (zakrzepica), płuca (zatorowość płucna) lub innych narządów;
 jeżeli pacjentka przeszła niedawno (lub w przeszłości) zawał serca lub udar mózgu;
 jeżeli u pacjentki obecnie występuje (lub występowała w przeszłości) choroba, która może
  prognozować zawał serca (np. dusznica bolesna, która powoduje silny ból w klatce piersiowej)
  lub udar (np. przemijający niewielki udar bez następstw);
 jeżeli u pacjentki występuje choroba, która może zwiększać ryzyko powstania zakrzepu tętnic.
  Dotyczy to następujących chorób:
      - cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych,
      - bardzo wysokie ciśnienie krwi,
      - bardzo duże stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów);
 jeżeli u pacjentki występują zaburzenia krzepnięcia (na przykład niedobór białka C);
 jeżeli u pacjentki występuje obecnie (lub w przeszłości występowała) pewna postać migreny (z
  tzw. ogniskowymi objawami neurologicznymi);
 jeżeli u pacjentki występuje obecnie (lub w przeszłości występowało) zapalenie trzustki;
 jeżeli u pacjentki występuje obecnie (lub występowała w przeszłości) choroba wątroby, a
  czynność wątroby w dalszym ciągu jest nieprawidłowa;
 jeżeli u pacjentki występują zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek);
 jeżeli u pacjentki obecnie występuje (lub występował w przeszłości) nowotwór wątroby;
 jeżeli u pacjentki obecnie występuje (lub występował w przeszłości) lub podejrzewa się raka
  piersi lub narządów płciowych;
 jeżeli u pacjentki występuje jakiekolwiek niewyjaśnione krwawienie z pochwy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Daylette
W pewnych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Daylette lub
jakichkolwiek innych złożonych tabletek antykoncepcyjnych. Konieczne może też być regularne
badanie przez lekarza. Jeżeli występuje którykolwiek z poniższych stanów, należy poinformować o
tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Daylette. Także, jeżeli którykolwiek z poniższych
stanów wystąpi lub ulegnie pogorszeniu podczas stosowania leku Daylette, pacjentka musi
skonsultować się z lekarzem:
 jeżeli u bliskich krewnych występuje obecnie lub występował w przeszłości rak piersi;
 jeżeli u pacjentki występuje choroba wątroby lub pęcherzyka żółciowego;
 jeżeli u pacjentki występuje cukrzyca;
 jeżeli u pacjentki występuje depresja;
 jeśli u pacjentki (lub u kogoś w rodzinie pacjentki) występuje duża zawartość tłuszczów we krwi
   (cholesterolu lub trójglicerydów);
 jeżeli u pacjentki występuje choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita
   grubego (zapalna choroba jelit);
 jeżeli u pacjentki występuje zespół hemolityczno-mocznicowy - choroba krwi powodująca
   uszkodzenie nerek;
 jeżeli u pacjentki występuje choroba krwi zwana niedokrwistością sierpowatokrwinkową
   (dziedziczna choroba czerwonych krwinek);
 jeżeli u pacjentki występuje padaczka (patrz „Stosowanie innych leków”);
 jeżeli u pacjentki występuje SLE (toczeń rumieniowaty układowy - choroba układu
   immunologicznego);
 jeżeli u pacjentki występuje choroba, która po raz pierwszy pojawiła się w czasie ciąży lub
   podczas wcześniejszego stosowania hormonów płciowych (np. utrata słuchu, choroba krwi zwana
   porfirią, opryszczka ciężarnych (wysypka skórna z pęcherzykami w czasie ciąży), pląsawica
   Sydenhama (choroba układu nerwowego, w której występują mimowolne ruchy ciała));
 jeżeli u pacjentki występuje lub kiedykolwiek wystąpiła ostuda (złotobrązowe plamy
   barwnikowe, tzw. plamy ciążowe, zwłaszcza na twarzy). W takim przypadku, należy unikać
   bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe;
                                                2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.