Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Paracetamol Hasco

Informacja dla użytkownika

Ulotka dla pacjenta

 Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
  Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy
 lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Paracetamol HASCO
 ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.
  Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
  Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
  Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach u dzieci należy skontaktować się z lekarzem.

                  PARACETAMOL HASCO
                    (Paracetamolum)
                 120 mg/5 ml, zawiesina doustna

dla niemowląt i dzieci

Skład
5 ml zawiesiny doustnej zawiera
substancję czynną
    Paracetamol       120 mg


i substancje pomocnicze
sacharoza, guma ksantan, kwas cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa, sodu benzoesan, aromat
truskawkowy, woda oczyszczona.

1 opakowanie leku zawiera 115 g lub 150 g zawiesiny doustnej

Podmiot odpowiedzialny
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Spis treści ulotki:
  1. Co to jest lek Paracetamol HASCO i w jakim celu się go stosuje
  2. Zanim zastosuje się lek Paracetamol HASCO
  3. Jak stosować lek Paracetamol HASCO
  4. Możliwe działania niepożądane
  5. Przechowywanie leku Paracetamol HASCO
  6. Inne informacje

1. Co to jest lek Paracetamol HASCO i w jakim celu się go stosuje
Lek Paracetamol HASCO, zawiesina doustna jest lekiem przeciwgorączkowym i przeciwbólowym
przeznaczonym do stosowania u dzieci i niemowląt. Stosowany w zalecanych dawkach jest dobrze
tolerowany. Wskazaniami do stosowania leku są stany gorączkowe i bóle różnego pochodzenia (np.
po zabiegach chirurgicznych, bóle związane z wyrzynaniem się zębów, bóle głowy o łagodnym lub
umiarkowanym nasileniu) oraz dolegliwości towarzyszące reakcji organizmu na szczepionkę (ból,
gorączka, odczyn miejscowy).

2. Zanim zastosuje się lek Paracetamol HASCO
Nie należy stosować leku Paracetamol HASCO, jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek z
jego składników, ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby, ciężka niewydolność
nerek, choroba alkoholowa. Nie stosować u niemowląt poniżej 3 miesiąca życia.
Zachować szczególną ostrożność stosując Paracetamol HASCO
Bez zalecenia lekarza nie stosować:                        1/4
   przeciwbólowo dłużej niż 3 dni u dzieci,
   w przypadku nawracającej lub wysokiej gorączki dłużej niż 3 dni.
Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek.
W czasie stosowania leku nie należy pić napojów alkoholowych, nie stosować leku u osób
uzależnionych od alkoholu.
Szczególnie duże ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych.
U pacjentów z astmą, uczulonych na kwas acetylosalicylowy może wystąpić uczulenie na
paracetamol.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących
w przeszłości.
Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Paracetamol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
urządzeń mechanicznych w ruchu.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Paracetamol HASCO
Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,
pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Stosowanie innych leków
Leku nie należy przyjmować wraz z ośrodkowo działającymi środkami przeciwbólowymi ani z
alkoholem, ponieważ nasila ich działanie. W przypadku jednoczesnego stosowania: barbituranów,
leków przeciwpadaczkowych (m.in. glutetimid, fenobarbital, fenytoina, karbamazepina), rifampicyny
wzmaga się szkodliwe działanie paracetamolu na wątrobę. Paracetamol zwiększa toksyczność
chloramfenikolu.
Długotrwałe stosowanie paracetamolu w dużych dawkach nasila działanie doustnych leków
przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny.
Jednoczesne stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększa ryzyko
wystąpienia zaburzeń czynności nerek.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek Paracetamol HASCO
Lek stosuje się doustnie.
Przed użyciem energicznie wstrząsnąć w celu uzyskania jednolitej zawiesiny.
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, przeciętna jednorazowa dawka wynosi 10 do 15 mg na kilogram masy
ciała lub według poniższej tabeli wiekowej. Pojedynczą dawkę można podawać 4 razy na dobę, nie
częściej niż co 4 godziny.
Jeżeli po 3 dniach utrzymuje się gorączka należy zgłosić się do lekarza. Stosowanie u dzieci poniżej 2
lat powinno być zlecone przez lekarza.

 Wiek dziecka         Średnia dawka paracetamolu     Liczba łyżek miarowych
                na przeciętną masę ciała      zawiesiny
 3 miesiące – 1 rok       80 mg               ½ do 1    (2,5 do 5 ml)
                                 1 do 11/ 2
 2 – 3 lata          160 mg                      (5 do 7,5 ml)
 4 – 5 lat           240 mg               2       (10 ml)
                                 21/ 2 do 3
 6 – 8 lat           320 mg                      (12,5 do 15 ml)
                                 3 do 31/ 2
 9 – 10 lat          400 mg                      (15 do 17,5 ml)
 11 – 12 lat          480 mg               4       (20 ml)

Do opakowania dołączona jest miarka lub łyżka miarowa lub strzykawka doustna.
                         2/4
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.