Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Forlax 10g, 4 g

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

           FORLAX 10 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego
                    Macrogolum 4000

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy zażywać lek
Forlax 10 g ostrożnie.
-   Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
-   Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
-   Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:
1.    Co to jest lek Forlax 10 g i w jakim celu się go stosuje
2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Forlax 10 g
3.    Jak przyjmować lek Forlax 10 g
4.    Możliwe działania niepożądane
5.    Jak przechowywać lek Forlax 10 g
6.    Inne informacje

1.   CO TO JEST LEK FORLAX 10 g I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Forlax 10 g należy do grupy leków zwanych lekami przeczyszczającymi o działaniu osmotycznym.
Forlax 10 g zwiększa ilość wody w stolcu, co pomaga przezwyciężyć problemy związane ze zbyt
wolną pracą jelit. Forlax 10 g nie wchłania się do krwiobiegu i nie ulega rozkładowi w organizmie.

Forlax 10 g jest stosowany w objawowym leczeniu zaparć u dorosłych i u dzieci w wieku od 8 lat.

Lek ma postać proszku, który należy rozpuścić w szklance wody (co najmniej 50 ml) i wypić. Aby lek
zadziałał potrzeba zwykle 24 do 48 godzin.

Leczenie zaparcia za pomocą leków powinno stanowić jedynie uzupełnienie zdrowego stylu życia i
diety.

2.   INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU FORLAX 10 g

Kiedy nie przyjmować leku Forlax 10 g
• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na makrogol (glikol polietylenowy) lub którykolwiek z
  pozostałych składników, wymienionych w punkcie 6 „Inne informacje”.
• jeśli u pacjenta występuje choroba taka jak ciężka choroba jelit:
  - choroba zapalna jelit (taka, jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, Choroba Leśniowskiego-
   Crohna)
  - perforacja przewodu pokarmowego lub ryzyko wystąpienia perforacji przewodu pokarmowego
  - niedrożność jelit lub podejrzenie niedrożności jelit
  - ból brzucha o nieustalonej przyczynie

Nie należy przyjmować tego leku gdy wystąpi którykolwiek z wyżej wymienionych objawów. W
razie wątpliwości, przed przyjęciem leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Forlax 10 g
Bardzo rzadko zgłaszano występowanie reakcji alergicznych, obejmujących wysypkę i obrzęk twarzy
po przyjęciu produktów zawierających makrogol (glikol polietylenowy) u dorosłych. Zgłaszano
pojedyncze reakcje alergiczne, które prowadziły do omdlenia lub zapaści oraz powodowały ogólnie
                           1
złe samopoczucie. W przypadku wystąpienia takich objawów należy zaprzestać przyjmowania leku
Forlax 10 g i niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Ponieważ lek ten może czasami powodować biegunkę, przed jego przyjęciem należy skonsultować się
z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:
• upośledzonej funkcji wątroby lub nerek,
• przyjmowania diuretyków (leków moczopędnych) lub w przypadku osób w podeszłym wieku,
  ponieważ może u nich wystąpić zwiększone ryzyko niskiego stężenia sodu (soli) lub potasu we
  krwi.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio
lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Forlax może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.
Jeśli pacjentka jest w ciąży, stara się zajść w ciążę lub karmi piersią, należy poradzić się lekarza lub
farmaceuty przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Forlax 10 g

W przypadku stwierdzenia nietolerancji niektórych cukrów (sorbitol) przed przyjęciem tego leku
należy skonsultować się z lekarzem. Lek ten zawiera niewielkie ilości cukru zwanego sorbitolem,
który jest przekształcany do fruktozy. Z powodu zawartości dwutlenku siarki Forlax 10 g może rzadko
powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

Forlax 10 g może być jednak stosowany u osób z cukrzycą lub będących na diecie bezgalaktozowej.


3.   JAK PRZYJMOWAĆ LEK FORLAX 10 g

Forlax 10 g należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub zgodnie z tą ulotką. W razie
wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i dzieci powyżej 8 lat

Przeciętna dawka to jedna - dwie saszetki na dobę, przyjmowane najlepiej w postaci jednej dawki
rano.

Dawka dobowa zależy od uzyskanego efektu i wynosi od jednej saszetki co drugi dzień (szczególnie u
dzieci) do maksymalnie dwóch saszetek na dobę.

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody (co najmniej 50 ml) bezpośrednio przed
spożyciem, następnie wypić przygotowany roztwór.

Uwaga:
• Działanie leku Forlax 10 g pojawia się w ciągu 24-48 godzin po podaniu.
• U dzieci okres stosowania leku Forlax 10 g nie powinien przekraczać 3 miesięcy.
• Poprawa perystaltyki uzyskana po stosowaniu leku Forlax 10 g może być utrzymana pod
 warunkiem przestrzegania zdrowego trybu życia oraz zaleceń dietetycznych.
• Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, gdy dojdzie do nasilenia objawów lub w przypadku
 braku poprawy.
                          2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.