Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Pegorel

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                 Pegorel 75 mg tabletki powlekane

                     Clopidogrelum


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem zażyciem leku.
-  Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
-  Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
  informacja.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
  może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 - Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
  niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:
1.   Co to jest lek Pegorel i w jakim celu się go stosuje
2.   Informacje ważne przed zażyciem leku Pegorel
3.  Jak zażywać lek Pegorel
4.  Możliwe działania niepożądane
5.  Jak przechowywać lek Pegorel
6.  Inne informacje


1.  CO TO JEST LEK PEGOREL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Pegorel do grupy leków zwanych lekami przeciwpłytkowymi. Płytki krwi są bardzo małymi
ciałkami, mniejszymi niż czerwone lub białe krwinki, które zlepiają się ze sobą podczas krzepnięcia
krwi. Zapobiegając temu zlepianiu, leki przeciwpłytkowe zmniejszają możliwość tworzenia się
zakrzepów krwi (procesu, który nazywa się zakrzepicą).

Lek Pegorel zażywa się, aby zapobiec tworzeniu się zakrzepów (skrzeplin) w stwardniałych
miażdżycowo naczyniach krwionośnych (tętnicach), w procesie znanym jako miażdżyca tętnic, które
mogą prowadzić do wystąpienia zdarzeń związanych z miażdżycą tętnic (takich jak: udar mózgu, atak
serca lub zgon).

Lek Pegorel został przepisany pacjentowi, aby zapobiec zakrzepom krwi i zmniejszyć ryzyko
wystąpienia tych ciężkich przypadków, ponieważ:
- U pacjenta występuje twardnienie tętnic (także zwane miażdżycą tętnic) i
- U pacjenta poprzednio wystąpił atak serca, udar mózgu lub występuje stan znany jako choroba
  tętnic obwodowych


2.  INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU PEGOREL

Kiedy nie zażywać leku Pegorel

-  jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na klopidogrel lub którykolwiek
   z pozostałych składników leku Pegorel;
-  jeśli u pacjenta występuje stan chorobowy, który powoduje obecnie krwawienie, taki jak
   owrzodzenie żołądka lub krwawienie wewnątrz mózgu;
-  jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby

Jeśli pacjent uważa, że dotyczy go którykolwiek z tych problemów lub ma w ogóle jakiekolwiek inne
wątpliwości, powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym zanim zastosuje Pegorel.

                                                   1
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pegorel
Jeśli którakolwiek z sytuacji wymienionych poniżej dotyczy pacjenta, to przed zastosowaniem leku
Pegorel powinien on poinformować o tym lekarza prowadzącego:

    jeśli występuje ryzyko krwawienia, takie jak:
    -   stan chorobowy, który powoduje ryzyko wewnętrznego krwawienia (taki jak
       owrzodzenie żołądka)
    -   zaburzenie krwi usposabiające do wewnętrznego krwawienia (krwawienie wewnątrz
       tkanek, narządów lub stawów ciała)
    -   ostatnio doznany ciężki uraz
    -   ostatnio przebyty zabieg chirurgiczny (włącznie ze stomatologicznym)
    -   planowany w ciągu następnych siedmiu dni zabieg chirurgiczny (włącznie ze
       stomatologicznym)
    jeśli u pacjenta stwierdzono zakrzep w tętnicy mózgu (udar niedokrwienny), który wystąpił
    w ciągu ostatnich siedmiu dni
    jeśli pacjent przyjmuje inne leki (patrz „Zażywanie z innymi lekami”)
    jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby

Podczas stosowania leku Pegorel:
   Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny (w tym
    stomatologiczny).
   Należy również niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi stan chorobowy,
    który obejmuje gorączkę i siniaki pod skórą, pojawiające się w postaci czerwonych,
    punktowych plamek występujących z lub bez nie dającego się wyjaśnić uczucia skrajnego
    zmęczenia, stanem dezorientacji, zażółceniem skóry lub oczu (żółtaczka) (patrz „MOŻLIWE
    DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE”).
   W przypadku skaleczenia lub zranienia, czas jaki upłynie zanim krwawienie ustanie, może być
    nieco dłuższy niż zwykle. Jest to związane ze sposobem działania leku, ponieważ zapobiega
    powstawaniu zakrzepów krwi. Nie sprawia to zwykle kłopotów przy niewielkich
    skaleczeniach i zranieniach np. skaleczenia w czasie golenia. Tym niemniej, w przypadku
    wystąpienia krwawienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym
    (patrz „MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE”).
   Lekarz prowadzący może zlecić przeprowadzenie badań krwi.
   Należy powiadomić lekarza prowadzącego lub farmaceutę, jeśli wystąpi jakikolwiek objaw
    niepożądany nie wymieniony w punkcie „MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE” tej
    ulotki lub jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych.

Lek Pegorel nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci lub młodzieży.

Zażywanie z innymi lekami
Niektóre inne leki mogą wpływać na stosowanie leku Pegorel lub odwrotnie.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych,
które wydawane są bez recepty.

Stosowanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości
krwi) jednocześnie z lekiem Pegorel nie jest zalecane.

Pacjent powinien poinformować lekarza prowadzącego zwłaszcza wtedy, jeśli przyjmuje
niesteroidowy lek przeciwzapalny, zwykle stosowany do leczenia stanów bólowych i (lub) zapalnych
mięśni lub stawów, oraz jeśli przyjmuje heparynę, inny lek stosowany w celu zmniejszenia
krzepliwości krwi, lub jeśli pacjent zażywa lek z grupy inhibitorów pompy protonowej (np.
omeprazol) stosowany w dolegliwościach żołądka.

Sporadyczne zastosowanie kwasu acetylosalicylowego (nie więcej niż 1000 mg w ciągu 24 godzin)
nie powinno zazwyczaj powodować problemu, ale długotrwałe stosowanie w innych okolicznościach
powinno być omówione z lekarzem prowadzącym.
                                                  2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.