Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Ecriten

Informacja dla użytkownika

        ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                 Ecriten, 100 mg, tabletki powlekane
                       Sildenafilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
  Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
  Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
   zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
  Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
   niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:
1.  Co to jest lek Ecriten i w jakim celu się go stosuje
2.  Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ecriten
3.   Jak stosować lek Ecriten
4.  Możliwe działania niepożądane
5.  Jak przechowywać lek Ecriten
6.  Inne informacje


1.  CO TO JEST LEK ECRITEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Ecriten należy do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5.
Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do
prącia podczas podniecenia seksualnego. Ecriten pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem
uprzedniego pobudzenia seksualnego. Ecriten nie powinien być stosowany przez pacjentów, u których nie
stwierdzono zaburzeń erekcji. Ecriten nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.

Lek Ecriten jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn, czyli impotencji
definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia
stosunku płciowego.

2.  INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ECRITEN

Kiedy nie stosować leku Ecriten
  Jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować
   niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent
   przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy. Leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów
   dławicy piersiowej (bólu w klatce piersiowej). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza
   lub farmaceuty.
  Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu), ponieważ ich jednoczesne
   przyjmowanie może również powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.
  Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych
   składników leku Ecriten.
  Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności serca lub wątroby.
  Jeśli pacjent przebył niedawno udar mózgu, zawał serca lub ma niskie ciśnienie krwi.
  Jeśli pacjent ma rzadką dziedziczną chorobę oczu, taką jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki
   (retinitis pigmentosa).
  Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku choroby zwanej nietętniczą
   przednią niedokrwienną neuropatią nerwu wzrokowego.

                          1
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ecriten
Należy poinformować lekarza o:
   Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi),
   białaczce (choroba nowotworowa krwi), szpiczaku mnogim (choroba nowotworowa szpiku
   kostnego).
   Anatomicznym zniekształceniu prącia lub chorobie Peyroniego (nagromadzenie bliznowatej
   włóknistej tkanki w prąciu).
   Dolegliwościach ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia
   sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną.
   Chorobie wrzodowej (owrzodzeniu żołądka) lub zaburzeniach krzepnięcia krwi (jak hemofilia).
   Nagłym pogorszeniu lub utracie wzroku; należy przerwać stosowanie leku Ecriten i niezwłocznie
   skontaktować się z lekarzem.

Leku Ecriten nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi metodami leczenia
zaburzeń wzwodu.

Stosowanie leku Ecriten u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza, który może
zadecydować o zmianie dawki leku Ecriten.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach,
również tych, które wydawane są bez recepty.
Lek Ecriten może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w
klatce piersiowej. W sytuacji wymagającej nagłej interwencji medycznej, należy poinformować personel
medyczny o zażyciu leku Ecriten oraz kiedy miało to miejsce. Nie należy przyjmować leku Ecriten
jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku Ecriten, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich
jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Należy
zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z leków stosowanych
w leczeniu dławicy piersiowej (bólu w klatce piersiowej).

Nie należy stosować leku Ecriten, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu takie jak azotyn
amylu (poppers, czyli potoczne określenie różnych azotynów alkilu przyjmowanych wziewnie), ponieważ
ich jednoczesne stosowanie może powodować potencjalnie niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia
tętniczego.

W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń
wirusem HIV, zaleca się rozpoczęcie leczenia od najniższej dawki (25 mg) leku Ecriten.

U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki α-adrenolityczne z powodu nadciśnienia lub rozrostu
gruczołu krokowego może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia. Mogą to być objawy
niedociśnienia ortostatycznego, polegającego na zmniejszeniu ciśnienia tętniczego krwi podczas
szybkiego wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących
jednocześnie lek Ecriten i leki α-adrenolityczne. Nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi występuje
najczęściej w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku Ecriten. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia
niedociśnienia ortostatycznego, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki leku α-
adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania leku Ecriten. Lekarz może zdecydować o rozpoczęciu
leczenia od niskiej dawki (25 mg) leku Ecriten.

Stosowanie leku Ecriten z jedzeniem i piciem
                          2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.