Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Karbis

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


                   Karbis, 4 mg, tabletki
                   Karbis, 8 mg, tabletki
                   Karbis, 16 mg, tabletki
                   Karbis, 32 mg, tabletki
                  Candesartanum cilexetilum


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może
  im zaszkodzić nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
  niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:
1.  Co to jest lek Karbis i w jakim celu się go stosuje
2.   Informacje ważne przed zastosowaniem leku Karbis
3.  Jak stosować lek Karbis
4.  Możliwe działania niepożądane
5.  Jak przechowywać lek Karbis
6.  Inne informacje


1.  CO TO JEST LEK KARBIS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Karbis należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II. Angiotensyna II to
substancja wytwarzana w organizmie, która wiąże się z receptorami w naczyniach krwionośnych,
powodując ich zwężenie, co prowadzi do wzrostu ciśnienia krwi. Karbis zapobiega wiązaniu się
angiotensyny II z receptorami w naczyniach krwionośnych, czego skutkiem jest rozszerzenie naczyń
krwionośnych i obniżenie ciśnienia krwi.

Karbis stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) oraz w leczeniu
niektórych postaci niewydolności serca.


2.  INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU KARBIS

Kiedy nie stosować leku Karbis:
-   jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kandesartan cyleksetyl lub
    którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt „Ważne informacje o niektórych
    składnikach leku Karbis” oraz punkt 6 „Inne informacje”);
-   w ciąży powyżej 3 miesiąca (należy również unikać leku Karbis we wczesnej ciąży – patrz
    punkt ,,Ciąża i karmienie piersią’’);
-   w przypadku ciężkiej choroby wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Karbis:
-   w przypadku silnych wymiotów lub biegunki;
-   w zaburzeniach pracy serca;
-   w zaburzeniach czynności nerek;

                                                   1
-   w przypadku planowanej operacji lub konieczności zastosowania środków znieczulających;
    w tych sytuacjach należy poinformować lekarza o zażywaniu leku Karbis;
-   należy koniecznie powiadomić lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Nie zaleca
    się stosowania leku Karbis we wczesnej ciąży. Nie wolno przyjmować leku Karbis powyżej 3
    miesiąca ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie ciąży może on poważnie zaszkodzić
    dziecku (patrz punkt,,Ciąża i karmienie piersią’’);
-   należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub o zamiarze karmienia piersią.

Stosowanie leku Karbis z innymi lekami
Należy powiadomić lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty.

Konieczne może być przeprowadzenie badań krwi, jeżeli pacjent przyjmuje:
  preparaty uzupełniające potas,
  zamienniki soli kuchennej zawierające potas,
  leki moczopędne (diuretyki) zatrzymujące potas w organizmie,
  inne leki mogące zwiększać stężenie potasu w organizmie (np. heparyna),
  inhibitor ACE,
  niesteroidowe leki przeciwzapalne,
  lub leki zawierające sole litu.

Działanie leku Karbis może być osłabione, jeżeli przyjmowane są niesteroidowe leki przeciwzapalne
(na przykład ibuprofen).

Stosowanie leku Karbis z jedzeniem i piciem
Lek Karbis można przyjmować w czasie posiłków lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy się poradzić lekarza lub farmaceuty.

Ciąża
Należy koniecznie powiadomić lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Lekarz zazwyczaj
zaleca przerwanie stosowania leku Karbis przed zajściem w ciążę lub zaraz po stwierdzeniu ciąży oraz
przepisze inny lek. Nie zaleca się stosowania leku Karbis we wczesnej ciąży. Nie wolno przyjmować
leku Karbis powyżej 3 miesiąca ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie ciąży może on poważnie
zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią
Należy powiadomić lekarza o karmieniu piersią lub o zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się
stosowania leku Karbis podczas karmienia piersią. Lekarz może wybrać inny lek, jeśli pacjentka
zamierza karmić piersią, szczególnie w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku Karbis na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn, jednakże jest mało prawdopodobne, aby miał on wpływ na zdolność
prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jednak w czasie leczenia nadciśnienia tętniczego mogą
niekiedy wystąpić zawroty głowy i uczucie zmęczenia. W takich przypadkach nie należy prowadzić
pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu konsultacji z lekarzem.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Karbis
Karbis zawiera laktozę. Jeżeli pacjent został poinformowany przez lekarza, że stwierdzono u niego
nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem zanim zacznie stosować
ten lek.


                                                  2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.