Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Zomiren

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


                        ZOMIREN
                       Alprazolamum
                       0,25 mg, tabletki
                       0,5 mg, tabletki
                       1 mg, tabletki


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
   Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
   Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
   Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im
   zaszkodzić, nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.
   Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
   niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę


  Spis treści ulotki:
  1. Co to jest Zomiren i w jakim celu się go stosuje
  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zomiren
  3. Jak stosować Zomiren
  4. Możliwe działania niepożądane
  5. Jak przechowywać Zomiren
  6. Inne informacje


  1.   CO TO JEST ZOMIREN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

  Zomiren zawiera substancję czynną, alprazolam będącą pochodną benzodiazepiny o działaniu
  przeciwdrgawkowym, zmniejszającym napięcie mięśni oraz przeciwlękowym.

  Wskazania do stosowania
  Krótkotrwałe leczenie objawowe:
    zespołu lęku uogólnionego
    zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii
    zespołu lękowego z wtórnym obniżeniem nastroju

  Zomiren jest wskazany tylko w sytuacjach, w których objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe
  funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta.


  2.   INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ZOMIREN

  Kiedy nie stosować leku Zomiren
  Nie stosować leku Zomiren w przypadku:
     nadwrażliwości na alprazolam, inne benzodiazepiny lub na którąkolwiek substancję
      pomocniczą leku
     choroby charakteryzującej się osłabieniem mięśni (myashtenia gravis)
     ciężkiej niewydolności oddechowej
     zespołu bezdechu nocnego
     ciężkiej niewydolności wątroby
  Leku Zomiren nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.                                                   1
Należy poinformować lekarza o wszelkich chorobach przewlekłych, zaburzeniach metabolicznych,
nadwrażliwości (alergii) na inne leki oraz o stosowaniu innych leków.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Zomiren
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich zaburzeniach zdrowotnych lub alergiach
(uczuleniach) występujących aktualnie lub w przeszłości.

Zjawisko tolerancji wykazano dla działania uspokajającego alprazolamu, lecz nie przeciwlękowego.

Długotrwałe przyjmowanie leku Zomiren może doprowadzić do psychicznego i fizycznego
uzależnienia. Nie należy zażywać większych dawek leku niż zalecone przez lekarza. Nie należy także
stosować leku dłużej niż to zalecił lekarz. W przypadku zażywania większych dawek leku lub dłużej
niż to zalecił lekarz, należy przed jego odstawieniem zasięgnąć porady lekarza.

Długotrwałe leczenie należy przerywać stopniowo. W przypadku wystąpienia uzależnienia
fizycznego, nagłe przerwanie leczenia spowoduje wystąpienie zespołu odstawiennego. Po nagłym
przerwaniu leczenia obserwowano skrajną postać zaburzeń lękowych, stany napięcia nerwowego,
niepokój (zwłaszcza ruchowy), stany splątania i drażliwości. W poważniejszych przypadkach
przerwaniu leczenia towarzyszyły także następujące objawy: utrata poczucia własnej realności i
depersonalizacja, przeczulica słuchowa, zdrętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło,
hałas i dotyk, halucynacje lub napady padaczkowe.
Nawrót bezsenności i zaburzeń lękowych: Po nagłym odstawieniu leku może nastąpić przemijające
nasilenie zaburzeń lękowych lub może wystąpić bezsenność. Objawom tym mogą dodatkowo
towarzyszyć zmiany nastroju, niepokój, zaburzenia snu, a także niepokój (zwłaszcza ruchowy). Z tego
powodu należy unikać nagłego przerwania leczenia i stopniowo zmniejszać dobowe dawki leku.

Leczenie alprazolamem powinno być możliwie najkrótsze i uzależnione od wskazań, a decyzja o
długości leczenia należy do lekarza.
Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z jaskrą, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub
wątroby, z chorobami płuc oraz u pacjentów bardzo osłabionych i wyczerpanych.

Podobnie jak i inne pochodne benzodiazepiny, alprazolam może wywoływać amnezję następczą.
Objawy amnezji następczej występują najczęściej kilka godzin po zażyciu leku. W takim przypadku
należy zapewnić pacjentowi 7 do 8 godzin nieprzerwanego snu.

Podobnie jak w przypadku innych benzodiazepin w czasie stosowania alprazolamu może dojść do
wystąpienia następujących reakcji psychicznych i paradoksalnych: niepokoju (zwłaszcza ruchowego),
rozdrażnienia, zwiększonej agresywności, majaczenia i koszmarów nocnych, napadów wściekłości,
halucynacji, psychoz, niestosownego zachowania oraz innych działań niepożądanych. W przypadku
wystąpienia wyżej wymienionych objawów należy przerwać stosowanie leku Zomiren.
Prawdopodobieństwo wystąpienia powyższych działań niepożądanych jest większe u osób w
podeszłym wieku.

Ostrzeżenia dotyczące pacjentów w wieku podeszłym
U pacjentów w wieku podeszłym zaleca się podawanie minimalnych dawek skutecznych, ze względu
na możliwość wystąpienia ataksji lub nadmiernego uspokojenia.

Ostrzeżenia dotyczące dzieci i młodzieży poniżej 18 lat
Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku u dzieci nie zostały dotychczas dostatecznie zbadane,
dlatego nie należy go stosować w tej grupie wiekowej.

Stosowanie leku Zomiren z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.
Hamujące działanie alprazolamu na ośrodkowy układ nerwowy nasila się podczas równoczesnego
stosowania z następującymi lekami: barbituranami, opioidami, lekami przeciwpsychotycznymi,
przeciwdepresyjnymi, znieczulającymi, przeciwdrgawkowymi oraz przeciwhistaminowymi

                                                  2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.