Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Preductal

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                      Preductal
                       20 mg
                    tabletki powlekane
                 Trimetazidini dihydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
   Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
-
   Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
-
   informacja.
   Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
-
   może im zaszkodzić, nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.
   Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
-
   niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.


Spis treści ulotki:
   Co to jest lek Preductal i w jakim celu się go stosuje
1.
   Informacje ważne przed zastosowaniem leku Preductal
2.
   Jak stosować lek Preductal
3.
   Możliwe działania niepożądane
4.
   Jak przechowywać lek Preductal
5.
6.  Inne informacje


   CO TO JEST LEK PREDUCTAL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
1.

Lek Preductal jest dostępny w postaci tabletek powlekanych, zawierających 20 mg trimetazydyny
dichlorowodorku.
Trimetazydyna działa ochronnie na komórki mięśnia sercowego znajdujące się w warunkach
niedotlenienia spowodowanego niedokrwieniem, poprzez podtrzymywanie procesów metabolicznych
oraz spowalnia wyczerpywanie się związków wysokoenergetycznych.
Przyjmowana przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca zmniejsza częstość występowania i
nasilenie bólów dławicowych, zwiększa tolerancję na wysiłek fizyczny.

Lek Preductal stosuje się w następujących przypadkach:
     w kardiologii: profilaktyczne leczenie epizodów dławicy piersiowej .
     w otolaryngologii: leczenie szumów usznych, zawrotów głowy, niedosłuchu wywołanych
     niedokrwieniem.


    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PREDUCTAL
2.

Kiedy nie stosować leku Preductal:
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na trimetazydynę lub którykolwiek z
pozostałych składników leku Preductal.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Preductal
Lek Preductal nie jest preparatem do leczenia napadów dławicy piersiowej, ani też leczenia
początkowego niestabilnej dławicy piersiowej lub zawału mięśnia sercowego.
W przypadku wystąpienia napadu dławicy piersiowej należy poinformować lekarza.
W takiej sytuacji mogą być wymagane badania oraz zmiana leczenia.                                                 1
Trimetazydyna jest wydalana głównie przez nerki, dlatego u pacjentów z niewydolnością nerek należy
zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zmniejszyć dawkę leku.
Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 15 ml/min) nie powinni stosować
leku Preductal.
Pacjentom z zaburzoną czynnością nerek (klirens kreatyniny powyżej 15 ml/min i poniżej
40 ml/min) lekarz może zalecić mniejszą dawkę leku.

Należy skonsultować się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji
występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Preductal z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych,
które wydawane są bez recepty.
Nie stwierdzono występowania oddziaływań z innymi lekami.

Stosowanie leku Preductal z jedzeniem i piciem
Zaleca się zażywanie leku Preductal w trakcie posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Należy unikać stosowania leku Preductal u kobiet w ciąży. Przed zastosowaniem leku Preductal
należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku Preductal w okresie karmienia piersią. Kobiety przyjmujące lek nie
powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Preductal nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Preductal
Lek Preductal zawiera żółcień pomarańczową (E110) i czerwień koszenilową (E124), które mogą
powodować wystąpienie reakcji alergicznych.


    JAK STOSOWAĆ LEK PREDUCTAL
3.

Lek Preductal należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Zwykle stosuje się 1 tabletkę 3 razy (60 mg trimetazydyny dichlorowodorku) na dobę podczas
posiłków (rano, w południe, wieczorem), popijając szklanką wody. Tabletki należy połykać w całości.
U pacjentów w podeszłym wieku, u których eliminacja trimetazydyny jest spowolniona, lekarz mo że
zalecić mniejszą dawkę leku Preductal.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Preductal jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do
lekarza.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Preductal
Dostępne są ograniczone dane dotyczące przedawkowania leku Preductal. Leczenie zatrucia powinno
być objawowe. W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zażycia leku Preductal


                                                   2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.