Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Karnidin

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                Karnidin, 10 mg, tabletki powlekane
                Karnidin, 20 mg, tabletki powlekane

                  Lercanidipini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
-  Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
-  Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
  informacja.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
  może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 - Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
  niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1.   Co to jest lek Karnidin i w jakim celu się go stosuje
2.   Informacje ważne przed zastosowaniem leku Karnidin
3.  Jak stosować lek Karnidin
4.  Możliwe działania niepożądane
5.  Jak przechowywać lek Karnidin
6.  Inne informacje


1.  CO TO JEST LEK KARNIDIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Karnidin należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia (z grupy dihydropirydyny).
Karnidin jest stosowany w leczeniu łagodnego do umiarkowanego wysokiego ciśnienia tętniczego
(nadciśnienia tętniczego).


2.  INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU KARNIDIN

Kiedy nie stosować leku Karnidin
   jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na lerkanidypiny chlorowodorek lub
    na którykolwiek z pozostałych składników leku Karnidin
   jeśli u pacjenta występowały reakcje alergiczne na leki podobne do leku Karnidin (takie jak:
    amlodypina, nikardypina, felodypina, izradypina, nifedypina lub lacydypina).
   jeśli u pacjenta występują niektóre choroby serca:
        nieleczona niewydolność serca
        zwężenie drogi odpływu krwi z serca
        niestabilna dusznica bolesna (dusznica spoczynkowa lub o postępującym nasileniu)
        w ciągu miesiąca od zawału serca
   jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub nerek
   jeśli pacjent przyjmuje następujące leki, które są inhibitorami izoenzymu CYP3A4:
        leki przeciwgrzybicze (takie jak ketokonazol lub itrakonazol)
        antybiotyki makrolidowe (takie jak erytromycyna lub troleandomycyna)
        leki przeciwwirusowe (takie jak rytonawir)
   jeśli pacjent przyjmuje lek o nazwie cyklosporyna (stosowany po przeszczepieniu narządu,
    aby zapobiec jego odrzuceniu)
   jeśli pacjent spożywa grejpfruty lub sok grejpfrutowy

Nie należy stosować leku Karnidin podczas ciąży lub karmienia piersią (aby uzyskać więcej
informacji - patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Dzieci i młodzież

                         1/5
Nie należy stosować leku Karnidin u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Karnidin
   jeśli u pacjenta występują inne choroby serca i nie ma on wszczepionego rozrusznika lub gdy
    rozpoznano wcześniej dusznicę bolesną
   jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek albo pacjent poddawany jest
    dializoterapii

Stosowanie leku Karnidin z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach,
również tych, które wydawane są bez recepty:
   beta-adrenolityki np. metoprolol, leki moczopędne (diuretyki) lub inhibitory ACE (leki
    stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego)
   cymetydyna (w dawce większej niż 800 mg na dobę, lek stosowany w chorobie wrzodowej,
    w przypadku niestrawności lub zgagi
   digoksyna (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób serca)
   midazolam (lek nasenny)
   ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy)
   astemizol lub terfenadyna (leki przeciwalergiczne)
   amiodaron lub chinidyna (leki stosowane w przypadku szybkiej czynności serca)
   fenytoina lub karbamazepina (leki stosowane w leczeniu padaczki). Lekarz zaleci częstszą
    kontrolę ciśnienia tetniczego.
   leki przeciwgrzybicze (takie jak ketokonazol lub itrakonazol), antybiotyki makrolidowe
    (takie jak erytromycyna lub troleandomycyna) lub leki przeciwwirusowe (takie jak rytonawir).
    Działanie leku Karnidin może ulec nasileniu. Dlatego nie należy stosować takiego leczenia
    skojarzonego (patrz punkt – „Kiedy nie stosować leku Karnidin”).
   cyklosporyna (lek zmniejszający odporność organizmu). Działanie leku Karnidin, jak
    również cyklosporyny, może ulec nasileniu. Dlatego nie należy stosować takiego leczenia
    skojarzonego (patrz punkt – „Kiedy nie stosować leku Karnidin”).
   symwastatyna (lek zmniejszający stężenie cholesterolu ). Lek Karnidin należy przyjmować
    rano, a symwastatynę wieczorem.

Stosowanie leku Karnidin z jedzeniem i piciem
Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia lekiem Karnidin, ponieważ może on nasilać
działanie leku Karnidin.
Nie należy spożywać grejpfrutów ani soku grejpfrutowego.

Ciąża i karmienie piersią
Nie należy przyjmować leku Karnidin podczas ciąży i karmienia piersią, jak również w przypadku
planowania ciąży albo nie stosowania żadnej metody antykoncepcji.
W przypadku podejrzenia zajścia w ciążę podczas stosowania leku Karnidin, należy skonsultować się
z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Należy zachować ostrożność, gdyż lek może powodować zawroty głowy, osłabienie i zmęczenie.
Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, aż do momentu poznania
indywidualnej reakcji na lek Karnidin.


3.  JAK STOSOWAĆ LEK KARNIDIN

Lek Karnidin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości
należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli: Zazwyczaj stosowana dawka leku Karnidin to 10 mg lerkanidypiny chlorowodorku na dobę,
przyjmowana codziennie o tej samej porze, najlepiej rano, co najmniej 15 minut przed śniadaniem,
gdyż posiłek o dużej zawartości tłuszczu znacząco zwiększa stężenie substancji czynnej we krwi.

                        2/5
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.