Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Propofol Pfizer

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
        Propofol Pfizer, 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań / do infuzji
                    Propofolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
  - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
  - Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
    zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
  - Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
    niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.Spis treści ulotki:
  1. Co to jest lek Propofol Pfizer i w jakim celu się go stosuje
  2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Propofol Pfizer
  3. Jak stosować lek Propofol Pfizer
  4. Możliwe działania niepożądane
  5. Jak przechowywać lek Propofol Pfizer
  6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK PROPOFOL PFIZER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Propofol Pfizer należy do grupy leków nazywanych lekami znieczulającymi (anestetykami). Leki te
stosuje się w celu wywoływania utraty świadomości (głębokiego snu) podczas wykonywania operacji
chirurgicznych lub innych zabiegów. Można je również stosować do uzyskania sedacji (stanu, w
którym pacjent jest senny, ale nie zostaje całkowicie uśpiony).

Propofol Pfizer stosuje się w celu:
   wywołania i podtrzymania znieczulenia ogólnego u pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci
    w wieku powyżej 1 miesiąca życia;
   sedacji pacjentów w wieku powyżej 16 lat wentylowanych mechanicznie w warunkach
    intensywnej opieki medycznej;
   sedacji pacjentów dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia w trakcie zabiegów
    diagnostycznych i chirurgicznych, w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami
    stosowanymi w celu wywołania znieczulenia miejscowego lub regionalnego.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU PROPOFOL PFIZER

Kiedy nie stosować leku Propofol Pfizer
   Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na propofol lub którykolwiek z pozostałych
    składników leku.
   Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na soję lub orzeszki ziemne.
   Jeśli sedacji w warunkach intensywnej opieki medycznej poddawany jest pacjent w wieku
    poniżej 16 lat.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Propofol Pfizer
Pacjent może otrzymać Propofol Pfizer wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i przy
zapewnionym intensywnym monitorowaniu:
   Jeśli pacjent ma zaawansowaną niewydolność serca.
   Jeśli pacjent ma inne poważne choroby serca.
   Jeśli pacjent stosuje leczenie elektrowstrząsami (ECT, leczenie psychiatryczne).

Nie zaleca się stosowania leku Propofol Pfizer u noworodków.

Podawanie leku Propofol Pfizer dzieciom w wieku poniżej 3 lat wymaga zachowania szczególnej
ostrożności, chociaż zgromadzone dotychczas dane wykazują, że nie ma wyraźnych różnic
dotyczących bezpieczeństwa stosowania w porównaniu ze starszymi dziećmi. Nie określono
bezpieczeństwa stosowania propofolu do sedacji w warunkach intensywnej opieki medycznej dzieci i
młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Lek Propofol Pfizer należy stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych.

Przed zastosowaniem leku Propofol Pfizer, należy powiedzieć anestezjologowi lub lekarzowi na
oddziale intensywnej terapii:
   Jeśli pacjent ma chorobę serca.
   Jeśli pacjent ma chorobę płuc.
   Jeśli pacjent ma chorobę nerek.
   Jeśli pacjent ma chorobę wątroby.
   Jeśli pacjent ma drgawki (padaczkę).
   Jeśli pacjent ma duże ciśnienie śródczaszkowe (ciśnienie wywierane przez płyn mózgowo-
    rdzeniowy na tkankę mózgową) i małe ciśnienie tętnicze, ponieważ zachodzi wtedy ryzyko
    znacznego zmniejszenia dopływu krwi do mózgu.
   Jeśli pacjent ma duże stężenie lipidów we krwi. Gdy pacjent jest żywiony pozajelitowo
    (dożylnie), należy monitorować stężenie lipidów we krwi.

Przed zastosowaniem leku Propofol Pfizer, konieczne jest wyleczenie następujących dolegliwości:
   Niewydolność serca.
   Niewystarczające ukrwienie tkanek (niewydolność krążenia).
   Znaczne trudności w oddychaniu (niewydolność oddechowa).
   Zbyt małe wypełnienie naczyń krwią (hipowolemia).
   Drgawki (padaczka).

Przyjmowanie leku Propofol Pfizer zwiększa ryzyko wystąpienia następujących działań
niepożądanych:
   Napady drgawkowe.
   Odruch nerwowy powodujący spowolnienie częstości akcji serca, czyli wolne bicie serca
    (wagotonia, bradykardia).
   Zmiany w ukrwieniu organów (działanie hemodynamiczne na układ sercowo-naczyniowy) w
    przypadku pacjentów z nadwagą, otrzymujących duże dawki leku Propofol Pfizer.

Podczas wywoływania sedacji z zastosowaniem leku Propofol Pfizer mogą wystąpić ruchy
mimowolne. Lekarz oceni jak może wpłynąć to na planowany zabieg w znieczuleniu i podejmie
odpowiednie środki ostrożności.
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.