Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Silfelderm

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                      Silfeldrem
                  25 mg, tabletki powlekane
                  50 mg, tabletki powlekane
                  100 mg, tabletki powlekane

                      Sildenafilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
 zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
 niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Silfeldrem i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Silfeldrem
3. Jak stosować lek Silfeldrem
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Silfeldrem
6. Inne informacje


1.  CO TO JEST LEK SILFELDREM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Silfeldrem należy do grupy leków zwanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5. Lek działa
poprzez rozluźnienie naczyń krwionośnych w prąciu, umożliwiając napływ krwi do prącia podczas
pobudzenia seksualnego. Lek Silfeldrem pomaga osiągnąć wzwód prącia jedynie podczas stymulacji
seksualnej.
Nie należy zażywać leku Silfeldrem jeśli pacjent nie ma zaburzeń erekcji.
Kobiety nie powinny zażywać leku Silfeldrem.

Lek Silfeldrem stosuje się w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn, czyli impotencji. Jest to
niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.


2.  INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SILFELDREM

Kiedy nie stosować leku Silfeldrem:
  jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające azotany (nitraty); przyjmowanie tych leków razem
-
  z lekiem Silfeldrem może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia krwi. Należy
  poinformować lekarza jeśli pacjent zażywa którykolwiek z tych leków, często stosowanych
  w celu łagodzenia objawów dusznicy bolesnej (bólu w klatce piersiowej). W razie wątpliwości
  należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty
  jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu, np. azotyn azylu, ponieważ ich jednoczesne
-
  przyjmowanie może również powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego
  jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych
-
  składników leku Silfeldrem
  jesli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności serca lub wątroby
-
  jeśli pacjent niedawno przebył udar mózgu, zawał serca lub ma niskie ciśnienie tętnicze krwi
-


                         1
  jeśli pacjent ma rzadką, dziedziczną chorobę oczu (jak retinitis pigmentosa, barwnikowe
-
  zwyrodnienie siatkówki)
  jeśli pacjent doznał kiedykolwiek utraty wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej
-
  neuropatii nerwu wzrokowego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Silfeldrem:
Należy powiedzieć lekarzowi:
  jeśli pacjent choruje na niedokrwistość sierpowatokrwinkową (nieprawidłowość krwinek
-
  czerwonych), białaczkę (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba
  nowotworowa szpiku kostnego)
  jeśli u pacjenta występuje zniekształcenie prącia lub choroba Peyroniego
-
  jeśli pacjent ma dolegliwości ze strony serca. W takim przypadku lekarz powinien dokładnie
-
  ocenić, czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek związany z aktywnością seksualną
  jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka lub zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilię)
-
  jeśli u pacjenta wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać
-
  stosowanie leku Silfeldrem i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Leku Silfeldrem nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi metodami
leczenia zaburzeń wzwodu.

Szczególne zalecenia dotyczące dzieci i młodzieży
Leku Silfeldrem nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Szczególne zalecenia dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby
Należy poinformować lekarza jeśli pacjent ma choroby nerek lub wątroby. Lekarz może zdecydować
o zastosowaniu mniejszej dawki leku.

Zażywanie leku Silfeldrem z innymi lekami:
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio
lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Silfeldrem może mieć wpływ na działanie niektórych innych leków, zwłaszcza stosowanych do
leczenia bólu w klatce piersiowej.
W sytuacji wymagającej nagłej interwencji medycznej należy poinformować personel medyczn y o
zażyciu leku Silfeldrem oraz kiedy miało to miejsce. Nie należy przyjmować leku Silfeldrem
jednocześnie z innymi lekami bez zalecenia lekarza.
Nie należy stosować leku Silfeldrem, jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające azotany. Jednoczesne
przyjęcie azotanów z lekiem Silfeldrem może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia
tętniczego. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z
leków stosowanych w leczeniu dusznicy bolesnej (bólu w klatce piersiowej).

Nie należy przyjmować leku Silfeldrem, jeśli pacjent stosuje leki uwalniajace tlenek azotu (tzw.
„poppersy” – potoczne określenie różnych azotynów alkilu przyjmowanych wziewnie, np. azotyn
amylu). Jednoczesne stosowanie tych leków z lekiem Silfeldrem może powodować niebezpieczne
zmniejszenie ciśnienia krwi.

Jeśli pacjent przyjmuje inhibitory proteazy (leki stosowane w zwalczaniu zakażenia HIV), zaleca się
rozpoczęcie leczenia od najniższej dawki (25 mg) leku Silfeldrem.

Niektórzy pacjenci przyjmujacy leki z grupy alfa-blokerów, z powodu nadciśnienia lub powiększenia
gruczołu krokowego, mogą doznać zawrotów głowy lub uczucia oszołomienia, co może być
spowodowane spadkiem ciśnienia krwi przy szybkim wstawaniu lub siadaniu. U niektórych pacjentów
zażywających alfa-blokery i sildenafil mogą wystapić takie objawy. Wystepują one zwykle w ciągu 4
godzin od przyjęcia leku Silfeldrem. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich objawów, pacjent
powinien regularnie przyjmować stałe dawki leku α-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania

                         2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.