Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Acenocumarol WZF

Informacja dla użytkownika

    ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


            ACENOCUMAROL WZF 1 mg tabletki
            (Acenocoumarolum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
   Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
-
   Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
-
   Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
-
   Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
   Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
-
   niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:
   Co to jest lek ACENOCUMAROL WZF i w jakim celu się go stosuje
1.
   Informacje ważne przed zastosowaniem leku ACENOCUMAROL WZF
2.
   Jak stosować lek ACENOCUMAROL WZF
3.
   Możliwe działania niepożądane
4.
   Jak przechowywać lek ACENOCUMAROL WZF
5.
6.  Inne informacje


   CO TO JEST LEK ACENOCUMAROL WZF I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
1.

ACENOCUMAROL WZF należy do grupy leków przeciwzakrzepowych. Zmniejsza zdolność krwi do
krzepnięcia, przez co zapobiega tworzeniu się zakrzepów w naczyniach krwionośnych.

Lek ACENOCUMAROL WZF stosuje się w profilaktyce powikłań zakrzepowo-zatorowych i ich
leczeniu.


   INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ACENOCUMAROL WZF
2.

Kiedy nie stosować leku ACENOCUMAROL WZF:
   jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwy) na acenokumarol lub inne leki „rozrzedzające krew”,
-
   lub którykolwiek z pozostałych składników leku ACENOCUMAROL WZF;

   jeśli pacjentka jest w ciąży (patrz również punkt „Ciąża i karmienie piersią”);
-

   jeśli pacjent jest niezdolny do wykonywania zaleceń lekarza dotyczących przyjmowania leku
-
   (np. osoby z chorobą alkoholową, z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby w podeszłym wieku
   bez opieki i nadzoru);

   jeśli pacjent ma skazę krwotoczną wrodzoną lub nabytą, np. hemofilię;
-

   jeśli pacjent niedawno przebył operację lub w najbliższym czasie planowana jest operacja
-
   (w tym również kręgosłupa, mózgu lub oka);

   jeśli pacjent ma wrzody żołądka lub występuje krwawienie w jelitach (objawy: krwiste lub
-
   czarne smoliste stolce);

   jeśli pacjent niedawno miał wylew (udar krwotoczny mózgu);
-

   jeśli występuje krew w moczu lub plwocinie;
-

                         1/6
   jeśli u pacjenta stwierdzono zapalenie lub zakażenie osierdzia (zewnętrznej błony otaczającej
-
   serce), lub wsierdzia (najbardziej wewnętrzna warstwa serca) objawiające się bólem w
   piersiach;

   jeśli pacjent ma bardzo wysokie ciśnienie krwi;
-

   jeśli pacjent ma poważne problemy z wątrobą lub nerkami (ciężka niewydolność wątroby lub
-
   nerek);

   jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi, niewyjaśnione krwawienia, np. z dziąseł
-
   lub siniaczenia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek ACENOCUMAROL WZF

Przed zastosowaniem leku ACENOCUMAROL WZF należy skonsultować się z lekarzem:

   jeśli pacjent choruje na raka;
-
   jeśli u pacjenta występuje zakażenie lub zapalenie (ból, obrzęki);
-
   jeśli pacjent choruje na niewydolność serca;
-
   jeśli są problemy z nerkami lub wątrobą;
-
   jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy;
-
   jeśli pacjent cierpi na zaburzenia krwi (zwane niedoborem białka C lub S) – może to
-
   spowodować dłuższe niż zwykle krwawienie po skaleczeniu lub urazie.

Podczas stosowania acenokumarolu pacjent nie powinien przyjmować leków w zastrzykach
domięśniowych, ponieważ może to powodować powstawanie krwiaków.

Pacjent powinien zawsze informować lekarza (niezależnie od specjalności) o tym, że przyjmuje
acenokumarol, zwłaszcza jeśli u pacjenta jest planowana operacja (w tym kręgosłupa, mózgu lub oka)
lub zabieg dentystyczny.

Pacjenci, którzy ukończyli 65 lat mogą być bardziej wrażliwi na acenokumarol i dlatego u tych osób
lekarz może zalecić częstsze przeprowadzanie badań kontrolnych i zmniejszenie dawek leku.

Jeśli pacjent podczas stosowania acenokumarolu ulegnie wypadkowi i odniesie urazy, mogą wystąpić
nasilone krwawienia, większe niż zazwyczaj w takich przypadkach. Dlatego ważne jest, aby o fakcie
stosowania leku poinformować lekarza lub personel medyczny. Zaleca się, aby pacjent miał przy sobie
łatwą do odnalezienia dla innych osób informację, że przyjmuje acenokumarol.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio
lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

ACENOCUMAROL WZF może wpływać na działanie innych leków i odwrotnie. Podczas stosowania
acenokumarolu nie wolno przyjmować innych leków bez uzgodnienia z lekarzem.
Należy bezwzględnie powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu wszystkich leków, a w szczególności
takich jak:
    allopurynol lub sulfinpirazon – stosowane w leczeniu dny moczanowej i w celu obniżenia
-
    poziomu kwasu moczowego;
    testosteron i mesterolon (androgeny), steroidy anaboliczne stosowane jako terapia zastępcza,
-
    która polega na dostarczaniu hormonów w celu wyrównania ich poziomu w organizmie;
    amiodaron i chinidyna – stosowane na nieregularne bicie serca;
-
-   amoksycylina, erytromycyna, klarytromycyna, cyprofloksacyna, norfloksacyna, ofloksacyna,
    tetracykliny, neomycyna, ryfampicyna, chloramfenikol – stosowane w leczeniu zakażeń;
-   fenofibrat, cholestyramina, symwastatyna, atorwastatyna, fluwastatyna oraz inne leki z grupy
    statyn - obniżające poziom cholesterolu;

                         2/6
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.