Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Ovulan

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

             Ovulan, 75 mikrogramów, tabletki powlekane

                      Desogestrelum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
  zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
  niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Ovulan i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ovulan
3. Jak stosować lek Ovulan
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Ovulan
6. Inne informacje


1.  CO TO JEST LEK OVULAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Ovulan przeznaczony jest do zapobiegania ciąży. Zawiera on małą ilość jednego rodzaju
żeńskiego hormonu płciowego progestagenu – dezogestrelu. Z tego powodu lek Ovulan nazywany jest
tabletką zawierającą tylko progestagen lub minipigułką. W przeciwieństwie do tabletki złożonej,
tabletka zawierająca tylko progestagen, czyli minipigułka nie zawiera estrogenu.

Większość tabletek zawierających tylko progestagen, czyli minipigułek działa przede wszystkim przez
zapobieganie wnikania plemników do macicy. Nie zawsze zapobiegają one dojrzewaniu jajeczek, co
stanowi podstawowe działanie tabletek złożonych środków antykoncepcyjnych. Lek Ovulan różni się
od innych minipigułek tym, że jego dawka w większości przypadków wystarcza do tego, aby zapobiec
dojrzewaniu jajeczek. Na skutek tego, lek Ovulan posiada wysoką skuteczność antykoncepcyjną.

W przeciwieństwie do złożonych środków antykoncepcyjnych, lek Ovulan może być stosowany przez
kobiety, które nie tolerują estrogenów i przez kobiety karmiące piersią. Ujemną stroną stosowania leku
Ovulan jest występowanie nieregularnych krwawień z dróg rodnych podczas przyjmowania tabletek.
Krwawienia mogą także w ogóle nie występować.


2.  INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OVULAN

Kiedy nie stosować leku Ovulan
 jeśli pacjentka ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną dezogestrel lub którykolwiek
  z pozostałych składników leku Ovulan,
 jeśli pacjentka jest w ciąży lub istnieje podejrzenie zajścia w ciążę,
 jeśli u pacjentki występuje zakrzepica. Zakrzepica to tworzenie się skrzepów krwi w naczyniach
  krwionośnych np. kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich), które między innymi mogą
  przemieścić się do płuc i spowodować zator płuc,
 jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości żółtaczka (zażółcenia skóry) lub
  poważna choroba wątroby i nie nastąpiła jeszcze normalizacja czynności wątroby,
 jeśli u pacjentki występuje lub istnieje podejrzenie występowania nowotworu, który jest zależny
  od hormonów płciowych, jak niektóre rodzaje raka piersi,
 jeśli u pacjentki występują krwawienia z dróg rodnych o nieznanej przyczynie.

                         1
Jeśli którykolwiek z wymienionych przypadków dotyczy pacjentki, należy o tym poinformować
lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Ovulan. Lekarz może zalecić stosowanie niehormonalnej
metody zapobiegania ciąży. Jeśli którykolwiek z wymienionych stanów pojawi się po raz pierwszy
podczas stosowania leku Ovulan, należy niezwłocznie zgłosić się lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ovulan
 jeśli u pacjentki występował kiedykolwiek rak piersi,
 jeśli u pacjentki występuje rak wątroby, gdyż nie można wykluczyć potencjalnego
  oddziaływania leku Ovulan na raka wątroby,
 jeśli u pacjentki występuje upośledzenie czynności wątroby,
 jeśli u pacjentki występowała kiedykolwiek zakrzepica,
 jeśli u pacjentki występuje cukrzyca,
 jeśli u pacjentki występuje padaczka (patrz punkt 2 „Stosowanie leku Ovulan z innymi lekami”),
 jeśli u pacjentki występuje gruźlica (patrz punkt 2 „Stosowanie leku Ovulan z innymi lekami”),
 jeśli u pacjentki występuje nadciśnienie tętnicze lub nastąpi znaczne podwyższenie ciśnienia
  krwi,
 jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości osutka (żółtawo-brunatne plamy,
  przebarwienia na skórze, zwłaszcza na twarzy); w takim przypadku należy unikać nadmiernej
  ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie nadfioletowe.

Jeśli którykolwiek z wymienionych przypadków dotyczy pacjentki, należy poinformować o tym
lekarza.
Jeśli stosuje się lek Ovulan w którymkolwiek z tych przypadków, może zajść potrzeba ścisłej
obserwacji pacjentki. Lekarz wyjaśni jak należy postępować.

Systematyczne badania kontrolne
Podczas stosowania leku Ovulan, lekarz poprosi pacjentkę o systematyczne zgłaszanie się na badania
kontrolne. Częstość i rodzaj badań kontrolnych zależeć będzie od stanu zdrowia pacjentki.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
  - jeśli u pacjentki występuje silny ból lub obrzęk którejkolwiek z kończyn dolnych,
    niewyjaśniony ból w klatce piersiowej, duszności, nietypowy kaszel, zwłaszcza
    odkrztuszanie krwią (wskazujące odpowiednio na prawdopodobieństwo zakrzepu lub
    zatoru),
  - jeśli u pacjentki występuje nagły, silny ból żołądka lub zażółcenie powłok skórnych
    (wskazujących na prawdopodobieństwo zaburzeń wątroby),
  - jeśli u pacjentki występuje guzek w piersi (wskazujący na prawdopodobieństwo raka piersi),
  - jeśli u pacjentki wystąpi nagły lub silny ból w dolnej części jamy brzusznej lub okolicy
    żołądka (wskazujące na prawdopodobieństwo ciąży pozamacicznej),
  - jeśli pacjentka ma być unieruchomiona lub ma mieć zabieg operacyjny (należy skonsultować
    się z lekarzem na co najmniej cztery tygodnie wcześniej),
  - jeśli u pacjentki wystąpiło nietypowe, intensywne krwawienie z dróg rodnych,
  - jeśli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży.

Rak piersi
Należy systematycznie badać swoje piersi i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w razie
wyczucia jakiegokolwiek guzka w piersiach.

Rak piersi występuje nieco częściej u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne niż u kobiet, w tym
samym wieku, które ich nie stosują. W przypadku zaprzestania stosowania tabletek
antykoncepcyjnych, ryzyko stopniowo obniża się. Dziesięć lat po zaprzestaniu przyjmowania leku,
ryzyko jest takie samo jak w przypadku kobiet, które nigdy nie stosowały tabletek antykoncepcyjnych.
Rak piersi rzadko występuje u kobiet przed 40. r.ż., ale ryzyko jego wystąpienia wzrasta wraz z
wiekiem pacjentki. Dlatego liczba rozpoznanych przypadków raka piersi jest tym wyższa, im


                                                   2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.