Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Elofen

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                   ELOFEN, 2 mg/ml, syrop
                   (Fenspiridi hydrochloridum)


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
  zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
  niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Elofen i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elofen
3. Jak stosować lek Elofen
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Elofen
6. Inne informacje


1. CO TO JEST LEK ELOFEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku jest fenspiryd, który działa przeciwzapalnie i rozkurczająco na oskrzela. Jego
działanie przeciwzapalne polega na zmniejszeniu wytwarzania mediatorów procesów zapalnych
(cytokin, TNF-, pochodnych kwasu arachidonowego, wolnych rodników). Jako antagonista
receptorów histaminowych H 1 zmniejsza:
- obrzęk błony śluzowej dróg oddechowych,
- nadmierne wydzielanie,
- skurcz oskrzeli.

Lek Elofen wskazany do stosowania w:
- leczeniu objawowym (kaszel i odkrztuszanie) w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc.

Uwaga: leczenie to nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami, jeśli zachodzi taka
potrzeba.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ELOFEN

Kiedy nie stosować leku Elofen
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na fenspiryd lub którykolwiek z pozostałych
  składników leku Elofen,
- u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Elofen
Stosowanie leku Elofen nie zastępuje leczenia antybiotykami.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio
lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.                                                    1
Interakcje fenspirydu z innymi lekami nie są znane.
Fenspiryd ma działanie przeciwhistaminowe, dlatego mogą wystąpić interakcje z:
- innymi lekami przeciwhistaminowymi (leki przeciwalergiczne),
- barbituranami (leki o działaniu nasennym i przeciwdrgawkowym),
- lekami przeciwbólowymi (w tym opioidowymi),
- lekami uspokajającymi,
- inhibitorami MAO (leki stosowane m.in. w depresji),
- alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Nie jest zalecane stosowanie leku Elofen w ciąży.

Brak danych dotyczących przenikania fenspirydu do mleka kobiet karmiących piersią, nie mniej
jednak nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn, ponieważ lek może zaburzać
zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Elofen
Lek Elofen zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z
nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-
izomaltazy, nie powinni przyjmować tego leku.
5 ml syropu zawiera 3 g sacharozy, a 15 ml syropu zawiera 9 g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę
u pacjentów z cukrzycą.
Lek Elofen zawiera glicerol, który może powodować ból głowy, zaburzenia żołądkowe
i biegunkę.
Lek Elofen zawiera metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan, które mogą
powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).


3. JAK STOSOWAĆ LEK ELOFEN

Lek Elofen należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
skontaktować się lekarzem.

Dzieci w wieku powyżej 2 lat: 4 mg/kg masy ciała na dobę:
- o masie ciała poniżej 10 kg: od 10 ml do 20 ml syropu (tj. 2 do 4 łyżeczek do herbaty) na dobę,
- o masie ciała powyżej 10 kg: od 30 ml do 60 ml syropu (tj. 2 do 4 łyżek stołowych) na dobę.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Dorośli: od 45 ml do 90 ml syropu (tj. 3 do 6 łyżek stołowych) na dobę.

Lek do stosowania doustnego.
Jedna łyżeczka do herbaty (5 ml) zawiera 10 mg fenspirydu chlorowodorku i 3 g sacharozy (co
stanowi 0,25 jednostek chlebowych).
Łyżka stołowa (15 ml) zawiera 30 mg fenspirydu chlorowodorku i 9 g sacharozy (co stanowi
0,75 jednostek chlebowych).
                                                  2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.