Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Arcalen

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                      Arcalen
Extractum spissum compositum ex: Arnicae et Calendulae anthodis + Hippocastani corticis extractum
                       siccum
                   (20 mg + 12,5 mg)/g
                       maść
        Lek przeznaczony dla młodzieży powyżej 12 roku życia i dorosłych.
                 Wielkość opakowania: 30 g

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek
Arcalen ostrożnie.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:
  1. Co to jest lek Arcalen i w jakim celu się go stosuje
  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Arcalen
  3. Jak stosować lek Arcalen
  4. Możliwe działania niepożądane
  5. Jak przechowywać lek Arcalen
  6. Inne informacje


1.   CO TO JEST LEK ARCALEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających
wyłącznie z jego długiego okresu stosowania. Arcalen stosuje się tradycyjnie w różnego rodzaju
niewielkich stanach pourazowych, jako środek ułatwiający i przyspieszający resorpcję małych
wylewów podskórnych (siniaków), w przypadku wystąpienia obrzęków po urazach mechanicznych
np. przy stłuczeniach. Tradycyjnie maść stosowana jest również w bólach mięśniowych po treningach
sportowych, do masażu.


2.   INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ARCALEN

Lek przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Kiedy nie stosować leku Arcalen

Nie należy stosować leku Arcalen, jeśli występuje: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników (w
tym substancje pomocnicze), uczulenie na arnikę, nagietek lub inne rośliny z rodziny Asteraceae =
Compositae.
Nie należy stosować maści na uszkodzoną skórę.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Arcalen

Arcalen stosować ze szczególną ostrożnością u młodzieży powyżej 12 roku życia, zwłaszcza jeśli
rodzice są uczuleni na arnikę, nagietek lub inne rośliny z rodziny Asteraceae = Compositae.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio
lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania
leku w czasie ciąży oraz w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Użycie zgodne z zalecanym sposobem stosowania leku nie ma wpływu na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługę maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Arcalen

Lanolina może wywołać miejscowe podrażnienie skóry (np. kontaktowe zapalenie skóry).


3.   JAK STOSOWAĆ LEK ARCALEN
Lek do stosowania zewnętrznego.
Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia:
- miejsca po niewielkich urazach (stłuczenia, siniaki) smarować cienką warstwą maści kilka razy
  dziennie,
- do masażu leczniczego po intensywnym wysiłku fizycznym stosować maść w ilości 3,0 - 4,0 g
  (pasmo maści o długości ok. 5 cm).

Stosowanie u dzieci

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania
leku u dzieci poniżej 12 roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Arcalen

Nie zanotowano przypadku przedawkowania leku. Dłuższe stosowanie preparatu może wywołać
zapalenie skóry połączone z obrzękiem i tworzeniem pęcherzyków.


4.   MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Arcalen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W przypadku wystąpienia objawów uczulenia (nadwrażliwości), charakteryzujących się wystąpieniem
zaczerwienienia lub wysypki, należy zaprzestać stosowania leku.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zaprzestać stosowania leku i powiedzieć o nich lekarzowi lub
farmaceucie.


5.   JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ARCALEN

Nie należy stosować leku Arcalen po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.