Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Axudan

Informacja dla użytkownika

        ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                        Axudan
                   320 mg, tabletki powlekane
                      (Valsartanum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
 Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.
 Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
  niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

  Spis treści ulotki:
  1. Co to jest lek Axudan i w jakim celu się go stosuje
  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Axudan
  3. Jak stosować lek Axudan
  4. Możliwe działania niepożądane
  5. Jak przechowywać lek Axudan
  6. Inne informacje


  1. CO TO JEST LEK AXUDAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

  Axudan należy do grupy leków tzw. antagonistów receptora angiotensyny II, które pomagają
  kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze krwi. Angiotensyna II jest substancją, która zwęża naczynia
  krwionośne w organizmie i zwiększa w ten sposób ciśnienie tętnicze krwi. Axudan blokuje działanie
  angiotensyny II, w wyniku czego zmniejsza się napięcie naczyń krwionośnych i ciśnienie tętnicze
  krwi.

  Lek Axudan można stosować w:
   leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi. Wysokie ciśnienie tętnicze zwiększa obciążenie
  
   serca i tętnic. Nieleczone może uszkadzać naczynia krwionośne w mózgu, sercu i nerkach,
   prowadząc do udaru mózgu, niewydolności serca lub niewydolności nerek. Wysokie ciśnienie
   tętnicze zwiększa ryzyko zawału mięśnia sercowego. Obniżenie ciśnienia tętniczego do wartości
   prawidłowych zmniejsza ryzyko rozwoju wymienionych zaburzeń.


  2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AXUDAN

  Kiedy nie stosować leku Axudan
   Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na walsartan lub na którykolwiek z pozostałych
  
   składników leku Axudan.
   Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
   Jeśli pacjentka jest w ciąży dłużej niż 3 miesiące (we wczesnym okresie ciąży również lepiej nie
   przyjmować leku Axudan – patrz punkt poświęcony ciąży).

  Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, nie należy przyjmować leku Axudan.

  Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Axudan
   Jeśli pacjent ma chorobę wątroby.
  
   Jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek lub jest poddawany dializie.
   Jeśli pacjent ma zwężenie tętnicy nerkowej.
   Jeśli pacjent przebył niedawno zabieg przeszczepienia nerki (otrzymał nową nerkę).


                          1
  Jeśli pacjent przebył zawał mięśnia sercowego lub ma niewydolność serca; lekarz może

  kontrolować czynność jego nerek.
  Jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca (inną niż niewydolność serca lub zawał mięśnia sercowego).

  Jeśli pacjent przyjmuje leki, które zwiększają ilość potasu we krwi. Należą do nich suplementy

  potasu lub zamienniki soli kuchennej kuchennej zawierające potas, leki oszczędzające potas i
  heparyna. Może być konieczne regularne kontrolowanie ilości potasu we krwi.
  Jeśli u pacjenta stwierdzono hiperaldosteronizm – chorobę, w której nadnercza wytwarzają za dużo

  hormonu aldosteronu. W takim przypadku stosowanie leku Axudan nie jest zalecane.
  Jeśli pacjent utracił dużą ilość płynów (odwodnienie) na skutek biegunki, wymiotów lub

  przyjmowania dużych dawek leków moczopędnych.
  Nie zaleca się stosowania leku Axudan u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat)

  Jeśli pacjentka jest w ciąży (lub może zajść w ciążę), konieczne jest poinformowanie o tym lekarza.

  Axudan nie jest zalecany we wczesnej ciąży i przeciwwskazany po 3. miesiącu ciąży, gdyż jego
  stosowane w tym czasie może być bardzo szkodliwe dla dziecka (patrz punkt „Ciąża i karmienie
  piersią”).

Jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta, należy o tym poinformować lekarza
przed przyjęciem leku Axudan.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio
lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Na skuteczność leczenia może mieć wpływ jednoczesne przyjmowanie leku Axudan z niektórymi
innymi lekami. Może być konieczna zmiana dawki, zastosowanie innych środków ostrożności,
a w pewnych przypadkach przerwanie stosowania jednego z leków. Dotyczy to zarówno leków
wydawanych na receptę, jak i dostępnych bez recepty, a zwłaszcza:
 innych leków zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi, w szczególności leków moczopędnych
 leków zwiększających ilość potasu we krwi. Należą do nich suplementy potasu lub zamienniki
  soli kuchennej zawierające potas, leki oszczędzające potas i heparyna
 pewnego rodzaju leków przeciwbólowych, tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych
  (NLPZ)
 litu, leku stosowanego w leczeniu niektórych chorób psychicznych


Stosowanie leku Axudan z jedzeniem i piciem
Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

  Konieczne jest poinformowanie lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży (lub może zajść w ciążę).

  Zwykle lekarz zaleca przerwanie przyjmowania leku Axudan przed zajściem pacjentki w ciążę lub
  możliwie szybko po stwierdzeniu ciąży, a w zamian proponuje przyjmowanie innego leku.
  Stosowanie leku Axudan nie jest zalecane we wczesnym okresie ciąży, a nie wolno go przyjmować
  po 3. miesiącu ciąży, gdyż lek przyjmowany w tym czasie może poważnie zaszkodzić dziecku.

  Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze rozpoczęcia karmienia.

  Stosowanie leku Axudan nie jest zalecane w okresie karmienia piersią. Dla pacjentek planujących
  karmienie piersią, zwłaszcza noworodka lub wcześniaka, lekarz może wybrać inny odpowiedni lek.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Przed podjęciem prowadzenia pojazdu, używania narzędzi, obsługiwania maszyn lub wykonywaniem
czynności, które wymagają skupienia, należy upewnić się, w jaki sposób Axudan działa na organizm
pacjenta. Podobnie jak inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, Axudan
może w rzadkich przypadkach powodować zawroty głowy, zaburzające zdolność koncentracji.                          2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.