Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Ortanol Max

Informacja dla użytkownika

        ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                    Ortanol Max
                20 mg, kapsułki dojelitowe twarde
                      Omeprazol


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek
Ortanol Max ostrożnie.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 14 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
  niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Ortanol Max i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ortanol Max
3. Jak stosować lek Ortanol Max
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Ortanol Max
6. Inne informacje


1. CO TO JEST LEK ORTANOL MAX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ortanol Max w postaci kapsułek dojelitowych twardych zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol.
Należy on do grupy leków określanych mianem „inhibitorów pompy protonowej”. Ich działanie polega
na zmniejszeniu ilość kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

Ortanol Max jest stosowany u dorosłych pacjentów w krótkotrwałym leczeniu objawów refluksu
żołądkowo-przełykowego (tj. zgaga i zarzucenia kwaśnej treści żołądkowej – kwaśnego odbijania).

Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku (rurki łączącej gardło z żołądkiem),
w którym wskutek tego może dojść do rozwoju stanu zapalnego i towarzyszącego mu bólu. Może to
powodować występowanie takich objawów, jak uczucie palącego bólu w klatce piersiowej
wstępującego aż do gardła (zgaga) oraz kwaśnego smaku w ustach (w wyniku odbijania kwaśnej treści).
W celu uzyskania poprawy objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2 lub 3 kolejne
dni.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ORTANOL MAX

Kiedy nie stosować leku Ortanol Max
  Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na omeprazol lub na którykolwiek z pozostałych

  składników leku Ortanol Max.
 Jeśli pacjent ma uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol,
  lanzoprazol, rabeprazol, ezomeprazol).
 Jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający atazanawir lub nelfinawir (stosowane w leczeniu zakażenia
  wirusem HIV).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ortanol Max należy
porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ortanol Max

                         1
Nie należy przyjmować leku Ortanol Max przez okres dłuższy niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem.
W razie braku poprawy oraz w razie nasilenia objawów należy zgłosić się po poradę do lekarza.
Ortanol Max może maskować objawy innych chorób. Z tego względu w przypadku wystąpienia
któregokolwiek z poniższych stanów przed rozpoczęciem lub w trakcie przyjmowania leku Ortanol Max
należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:
 nieuzasadniona utrata masy ciała oraz utrudnione połykanie;
 ból żołądka lub niestrawność;
 pojawienie się wymiotów treścią pokarmową lub krwią;
 oddawanie czarnych stolców (kału podbarwionego krwią);
 ciężka lub uporczywa biegunka, gdyż ze stosowaniem omeprazolu związane jest niewielkie
  zwiększenie częstości występowania biegunki zakaźnej;
 stwierdzone wcześniej owrzodzenie żołądka lub przebycie zabiegu chirurgicznego przewodu
  pokarmowego;
 stosowanie ciągłe leczenia objawowego niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni;
 ciągłe utrzymywanie się niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni;
 żółtaczka lub ciężka choroba wątroby;
 wiek powyżej 55 lat i wystąpienie nowych objawów bądź zmiana istniejących objawów w ostatnim
  czasie.

Nie należy przyjmować omeprazolu zapobiegawczo.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio
lekach, również tych, które są dostępne bez recepty. Jest to ważne, ponieważ lek Ortanol Max może
wpływać na sposób działania niektórych innych leków, a także niektóre inne leki mogą wywierać
wpływ na działanie leku Ortanol Max.

Nie należy przyjmować leku Ortanol Max, jeżeli stosuje się lek zawierający nelfinawir (stosowany
w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Pacjent powinien powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, czy przyjmuje klopidogrel (stosowany w celu
zapobiegania powstawaniu zakrzepów).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli przyjmuje się którykolwiek z następujących leków:
 ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych);
 digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca);
 diazepam (stosowany w leczeniu lęku, w celu zmniejszenia napięcia mięśni lub w leczeniu
 padaczki);
 fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki); jeśli pacjent przyjmuje fenytoinę, lekarz będzie
 kontrolował stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku Ortanol Max;
 leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, takie jak warfaryna lub inne preparaty
 antagonistów witaminy K; lekarz będzie kontrolował stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz
 kończenia przyjmowania leku Ortanol Max.
 ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy);
 atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV);
 takrolimus (stosowany w przypadkach przeszczepienia narządów);
 ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (stosowane w leczeniu łagodnej depresji);.
 cylostazol (stosowany w leczeniu chromania przestankowego);
 sakwinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).


Przyjmowanie leku Ortanol Max z jedzeniem i piciem
Kapsułki leku Ortanol Max można przyjmować z posiłkiem lub na czczo (na pusty żołądek).

Ciąża i karmienie piersią
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ortanol Max pacjentka powinna poinformować lekarza o tym,
czy jest w ciąży oraz czy stara się zajść w ciążę. Lekarz zdecyduje, czy pacjentka będzie mogła
przyjmować lek Ortanol Max w tym czasie.

                         2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.