Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Tranxene

Informacja dla użytkownika

                   -Ulotka dla pacjenta-


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym,
gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.


TRANXENE     5 mg, kapsułki
(Dikalii clorazepas)


Skład:
1 kapsułka zawiera substancję czynną:
klorazepatu sól dwupotasowa 5 mg
oraz substancje pomocnicze: potasu węglan, talk.
Skład otoczki: żelatyna, tytanu dwutlenek, erytrozyna.


Opakowanie zawiera 30 kapsułek.
Kapsułka jest nieprzezroczysta, z jasnoróżowym wieczkiem oraz białym korpusem, o gładkiej,
lśniącej powierzchni, zawiera jednorodny proszek w kolorze białym lub lekko żółtym.


Podmiot odpowiedzialny:
Sanofi-Aventis France
1-13 boulevard Romain Rolland
75 014 Paryż
Francja


Wytwórca:
Sanofi-Winthrop Industrie
1, rue de la Vierge
33440 Ambares
Francja


Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Tranxene i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Tranxene
3. Jak stosować lek Tranxene
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Tranxene
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Tranxene


1 Co to jest lek Tranxene i w jakim celu się go stosuje
Preparat Tranxene występuje w postaci kapsułek i zawiera substancję czynną klorazepat.
Klorazepat należy do grupy leków zwanych benzodiazepinami. Wykazuje działanie
przeciwlękowe, zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych, uspokajające, nasenne i
przeciwdrgawkowe.
Preparat Tranxene stosuje się:
-W krótkotrwałych stanach lęku i niepokoju, zwłaszcza doraźnie wspomagająco w przebiegu
nerwicy,
-W zespole abstynencji w uzależnieniu alkoholowym (majaczenie alkoholowe, stany
predeliryjne).
Leczenie farmakologiczne jest wskazane tylko w sytuacjach, w których objawy są nasilone,
zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są uciążliwe dla pacjenta.


2 Zanim zastosuje się lek Tranxene
Nie należy stosować leku w przypadku:
-nadwrażliwości na klorazepat, inne benzodiazepiny lub którykolwiek składnik leku,
-ciężkiej niewydolności oddechowej,
-zespołu bezdechu sennego,
- Myasthenii gravis,
- ciężkiej niewydolności wątroby,
- dzieci w wieku poniżej 9 lat.


Zachować szczególną ostrożność stosując lek Tranxene:


                       2
Każde leczenie benzodiazepinami może prowadzić do rozwoju psychicznego i fizycznego
uzależnienia. Czynniki predysponujące do rozwoju uzależnienia to: czas trwania leczenia,
dawka leku, jednoczesne stosowanie innych leków: psychotropowych, leków
przeciwlękowych lub leków nasennych, jednoczesne spożywanie alkoholu, uzależnienie od
innych leków lub innych substancji w wywiadzie.
W takim przypadku po zakończeniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienne:
bezsenność, bóle głowy, nasilony lęk, bóle mięśni, zwiększone napięcie mięśni, bardzo
rzadko drażliwość, pobudzenie i nawet stan splątania. W wyjątkowych przypadkach mogą
wystąpić: drżenia, omamy i drgawki.
Czas trwania leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy i nie przekraczać 4 do 12 tygodni
i lekarz poinformuje pacjenta, w jaki sposób zakończyć terapię (stopniowe zmniejszanie
dawki leku - od kilku dni do kilku tygodni).


Zakończenie leczenia: nagłe zakończenie leczenia klorazepatem może prowadzić do
wystąpienia objawów odstawiennych, zwłaszcza w przypadku długotrwałego leczenia, jak
również podejrzewania wystąpienia uzależnienia od leku.


Podczas długotrwałego stosowania może wystąpić tolerancja na lek (zmniejszenie
skuteczności leku).


Podczas stosowania leku może wystąpić niepamięć następcza, zwłaszcza podczas zażywania
benzodiazepin bezpośrednio przed pójściem spać i w przypadku krótkiego czasu trwania snu
(wczesne przebudzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi). W celu zminimalizowania
ryzyka wystąpienia niepamięci, zaleca się zapewnienie warunków do ciągłego,
nieprzerwanego 7-8 godzinnego snu.


W trakcie stosowania benzodiazepin mogą wystąpić: niepokój, pobudzenie, drażliwość,
agresja, urojenia, gniew, koszmary senne, omamy, psychozy, niewłaściwe zachowanie się i
inne zaburzenia zachowania. Objawy te występują częściej u dzieci i u pacjentów w
podeszłym wieku. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy przerwać dalsze
stosowanie leku.
                        3
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.