Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Femoston mini

Informacja dla użytkownika

     ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                  Femoston mini
               (Estradiolum+Dydrogesteronum)
               0,5 mg +2,5 mg, tabletki powlekane

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
  informacja.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
  może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
  niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Femoston mini i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Femoston mini
3. Jak stosować lek Femoston mini
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Femoston mini
6. Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK FEMOSTON MINI I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Femoston mini jest lekiem stosowanym w hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) metodą ciągłą
złożoną, która jest stosowana codziennie bez przerw. Femoston mini jest przeznaczony dla
kobiet po menopauzie, u których nie występuje miesiączka od ponad roku.

Femoston mini zawiera estradiol i dydrogesteron. Estrogen naturalnie produkowany w ciele
nazywany jest również estradiolem. Estradiol zawarty w leku zastępuje naturalny estrogen i
pomaga w kontrolowaniu objawów menopauzy. Kobiety, u których nie usunięto macicy
powinny również przyjmować progesteron (progestogen), ponieważ estrogen przyjmowany
pojedynczo może wywierać działania niepożądane związane z przerostem błony śluzowej
macicy i rakiem macicy. Przyjmowanie dydrogesteronu pomaga zapobiegać przerostowi błony
śluzowej macicy i rakowi macicy.

Femoston mini jest stosowany w:
   Leczeniu objawów niedoboru estrogenu, takie jak uderzenia gorąca, poty nocne i suchość
   pochwy u kobiet po menopauzie. Femoston mini może być stosowany wyłącznie u
   kobiet, u których od ostatniej miesiączki minęło więcej niż 12 miesięcy. Doświadczenie
   w leczeniu kobiet w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone.
                                               1
2.     INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FEMOSTON
      MINI


Kiedy nie stosować leku Femoston mini:
- jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na estradiol, dydrogesteron lub
  którykolwiek z pozostałych składników leku Femoston mini
- po przebytym raku piersi lub jeśli lekarz podejrzewa lub został rozpoznany rak piersi
- gdy został rozpoznany lub jeśli lekarz podejrzewa złośliwe nowotwory związane z
  poziomem estrogenu we krwi (np. rak błony śluzowej trzonu macicy)
- gdy został rozpoznany lub lekarz podejrzewa złośliwe nowotwory zależne od progestagenu
- jeśli występują niezdiagnozowane krwawienia z pochwy
- jeśli występuje nieleczony rozrost błony śluzowej trzonu macicy
- jeśli występowały lub występują zakrzepy krwi w żyłach lub płucach (zakrzepica żył)
- jeśli występuje podatność do tworzenia zakrzepów (zaburzenia krzepnięcia: niedobór białka
  C, białka S i antytrombiny)
- jeśli występuje czynna lub niedawno przebyta zakrzepica naczyń tętniczych (np. dusznica
  bolesna, zawał serca)
- jeśli występuje ostra lub przebyta choroba wątroby, która nie została całkowicie wyleczona
- jeśli występuje porfiria (choroba związana z zaburzeniami przemian barwników krwi)

Należy przerwać przyjmowanie leku Femoston mini i zgłosić się natychmiast do lekarza w
przypadku wystąpienia:
- objawów wymienionych w rozdziale „Kiedy nie stosować leku Femoston mini”
- żółtego zabarwienia skóry (żółtaczka)
- zaburzeń czynności wątroby
- znacznego wzrostu ciśnienia krwi
- bólu głowy typu migrenowego
- ciąży

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Femoston mini:
HTZ powinna być rozpoczynana tylko w przypadku gdy objawy negatywnie wpływają na jakość
życia. Oprócz korzyści, HTZ ma pewne ryzyko, które powinno być rozważone przy
podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu lub nie leczenia. Dokładna ocena dotycząca ryzyka i
korzyści powinna być przeprowadzana przynajmniej raz w roku, a HTZ powinna być
kontynuowana tak długo jak korzyści przewyższają ryzyko.

Przed rozpoczęciem lub wznowieniem leczenia lekarz przeprowadzi wywiad medyczny
dotyczący pacjentki i jej rodzinny. Zostanie wykonane badanie, które może obejmować badanie
ginekologiczne i badanie piersi.

Badania przesiewowe, w tym odpowiednie badania obrazkowe np. mammografia (Rtg piersi)
należy przeprowadzać zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami dotyczącymi badań
przesiewowych. Lekarz zadecyduje jak często należy wykonywać tego typu badania.
Podczas stosowania HTZ zaleca się przeprowadzanie badań okresowych przynajmniej raz do
roku. Lekarz zadecyduje o częstości ich wykonywania. W przypadku występowania poniższych
objawów w przeszłości , obecnie lub jeśli objawy te nasiliły się w czasie ciąży lub poprzedniej

                                                 2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.