Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Levomine

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

       Levomine, 30 mikrogramów + 150 mikrogramów, tabletki powlekane
              Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
-  Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
-  Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
-  Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
   zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
-  Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
   niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:
1.   Co to jest lek Levomine i w jakim celu się go stosuje
2.   Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levomine
3.  Jak stosować lek Levomine
4.  Możliwe działania niepożądane
5.  Jak przechowywać lek Levomine
6.  Inne informacje

1.  CO TO JEST LEK LEVOMINE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Levomine jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym, określanym w tej ulotce ogólnie
„pigułką”. Złożone doustne środki antykoncepcyjne zawierają dwa rodzaje żeńskich hormonów:
estrogen i progestagen. Zajście w ciążę jest bardzo mało prawdopodobne, jeżeli lek stosowany jest
zgodnie z instrukcją.

2.  INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LEVOMINE

Ogólne uwagi
Przed rozpoczęciem stosowania leku Levomine lekarz zada klika pytań dotyczących zdrowia pacjentki
oraz członków jej bliskiej rodziny. Lekarz zmierzy również ciśnienie tętnicze krwi i w zależności od
stanu pacjentki może także przeprowadzić kilka innych badań.

W tej ulotce opisane są różne sytuacje, w których należy zaprzestać stosowania leku Levomine, lub w
których skuteczność leku Levomine może być obniżona. W takich sytuacjach należy albo nie odbywać
stosunku płciowego, albo stosować dodatkowe, niehormonalne zabezpieczenia antykoncepcyjne, np.
prezerwatywę lub inną metodę barierową. Nie należy stosować metody kalendarzowej lub termicznej.
Te metody mogą być niewiarygodne, ponieważ lek Levomine zmienia w ciągu miesiąca właściwości
śluzu w szyjce macicy.

Lek Levomine, jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem wirusem
HIV (AIDS) lub jakimikolwiek innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Kiedy nie stosować leku Levomine

   Jeśli stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek ze składników leku Levomine;
   Jeśli u pacjentki występują (lub występowały w przeszłości) zakrzepy krwi (zakrzepica) w
   naczyniach krwionośnych nóg, płuc (zator) lub innych narządach;
   Jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) zawał serca lub udar mózgu;
   Jeśli u pacjentki występuje (lub występowała w przeszłości) choroba, która może
   predysponować do wystąpienia zawału serca (na przykład choroba wieńcowa, która powoduje
   ostry ból w klatce piersiowej) lub udaru mózgu (na przykład przemijający niewielki udar mózgu
   bez dalszych skutków);


                                                 1
  Jeśli u pacjentki występuje choroba, która może zwiększać ryzyko zakrzepicy w naczyniach
   tętniczych. Dotyczy to następujących chorób:
       Cukrzyca z uszkodzeniami naczyń krwionośnych
       Bardzo wysokie ciśnienie tętnicze krwi
       Bardzo wysoki poziom tłuszczów we krwi (cholesterol lub triglicerydy)
  Jeśli u pacjentki występują zaburzenia krzepnięcia krwi (na przykład niedobór białka C);
  Jeśli u pacjentki występuje (występował) pewien rodzaj migreny (z tak zwanymi ogniskowymi
   objawami neurologicznymi);
  Jeśli u pacjentki występuje (występowało) zapalenie trzustki;
  Jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości choroba wątroby i wątroba nadal nie
   funkcjonuje prawidłowo;
  Jeśli u pacjentki występuje lub występował w przeszłości guz wątroby;
  Jeśli u pacjentki występuje (występował) lub jeśli podejrzewa się występowanie raka piersi lub
   raka narządów płciowych;
  Jeśli u pacjentki występuje jakiekolwiek niewyjaśnione krwawienie z pochwy;
  Jeśli u pacjentki występuje brak miesiączki i nie jest znana tego przyczyna.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Levomine

W niektórych sytuacjach pacjentka musi zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku
Levomine lub jakiegokolwiek innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego, oraz może
być konieczna regularna kontrola stanu zdrowia pacjentki przez lekarza. Jeśli którakolwiek z
następujących chorób dotyczy pacjentki, należy poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem
przyjmowania leku Levomine. Również, jeśli którakolwiek z poniższych chorób wystąpi lub nasili się
podczas przyjmowania leku Levomine, należy skonsultować się z lekarzem.

  Jeśli u członków bliskiej rodziny występuje lub występował rak piersi;
  Jeśli u pacjentki występuje choroba wątroby lub pęcherzyka żółciowego;
  Jeśli u pacjentki występuje cukrzyca;
  Jeśli u pacjentki występuje depresja;
  Jeśli u pacjentki występuje choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie okrężnicy (choroba
  zapalna jelita);
  Jeśli u pacjentki występuje hemolityczny zespół mocznicowy (choroba krwi, która powoduje
  uszkodzenie nerek);
  Jeśli u pacjentki występuje padaczka (patrz „Stosowanie innych leków”);
  Jeśli u pacjentki występuje toczeń rumieniowaty układowy (choroba układu immunologicznego);
  Jeśli u pacjentki występuje choroba, która po raz pierwszy pojawiła się w czasie ciąży lub
  podczas wcześniejszego stosowania hormonów płciowych (na przykład utrata słuchu, porfiria
  (choroba krwi), pemfigoid ciężarnych (wysypka skórna z pęcherzami występująca w czasie
  ciąży), pląsawica Sydenhama (choroba dotycząca nerwów, podczas której występują nagłe ruchy
  ciała));
  Jeśli u pacjentki występuje lub kiedykolwiek występowała ostuda (plamy o zabarwieniu
  złotobrązowym zwane „plamami ciążowymi”, szczególnie na twarzy). W takim przypadku należy
  unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie słoneczne lub ultrafioletowe.
  Jeśli u pacjentki występuje dziedziczny obrzęk naczynioruchowy. Leki zawierające estrogeny
  mogą powodować wystąpienie lub nasilenie objawów obrzęku naczynioruchowego. Należy
  natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego,
  takie jak opuchnięta twarz, język i (lub) gardło i (lub) trudności w przełykaniu lub pokrzywki
  razem z trudnością w oddychaniu.
  Jeśli istniejący wcześniej stan wysokiego ciśnienia tętniczego krwi ulegnie pogorszeniu.
  Jeśli istniejący wcześniej wysoki poziom tłuszczu we krwi ulegnie pogorszeniu.

Levomine a zakrzepica

Zakrzepica żylna


                                                 2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.