Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Indix SR

Informacja dla użytkownika

      ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
                      INDIX SR
             1,5 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
                    (Indapamidum)


 Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku:
 - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
   informacja
 - Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym,
   gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 - Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek
   objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub
   farmaceutę.


Spis treści ulotki:
1.   Co to jest lek Indix SR i w jakim celu się go stosuje
2.   Informacje ważne przed zażyciem leku Indix SR
3.   Jak stosować lek Indix SR
4.   Możliwe działania niepożądane
5.   Jak przechowywać lek Indix SR
6.   Inne informacje1. Co to jest lek Indix SR i w jakim celu się go stosuje

Indix SR zawiera jako substancję czynną indapamid, który działa moczopędnie i rozszerza
naczynia krwionośne, powodując obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Indapamid, pomimo
nieco innej budowy niż leki moczopędne z grupy tiazydów, ma podobne do nich właściwości
polegające na zwiększeniu wydalania przez nerki sodu i chlorków, w mniejszym stopniu
potasu i magnezu, zwiększając w ten sposób objętość wydalanego moczu.

Indapamid podawany w dawce 1,5 mg na dobę działa bardzo słabo moczopędnie, natomiast
zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi.
                        1
Zmniejszenie oporu przepływu krwi przez naczynia krwionośne zmniejsza przerost lewej
komory wywołany nadciśnieniem tętniczym.

Lek Indix SR nie wpływa na metabolizm tłuszczów oraz cukrów i mogą go przyjmować
chorzy na cukrzycę.

Indapamid jest szybko i całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego. Po podaniu
pojedynczej dawki, lek osiąga maksymalne stężenie we krwi po 12 godzinach. Okres
półtrwania eliminacji wynosi od 14 do 24 godzin. Około 60 do 70% leku wydalane jest
w moczu.

Wskazaniem do stosowania leku Indix SR jest:

• leczenie nadciśnienia tętniczego samoistnego.

Indix  SR  można   stosować  jako  pojedynczy   lek  albo  z  innymi  lekami
przeciwnadciśnieniowymi.2. Informacje ważne przed zażyciem leku Indix SR

Nie należy zażywać leku Indix SR w następujących przypadkach:

•  nadwrażliwość na sulfonamidy lub którykolwiek składnik preparatu;

•  ciężkie zaburzenia czynności nerek;

•  encefalopatia wątrobowa lub inne ciężkie zaburzenia czynności wątroby;

•  hipokaliemia (zmniejszenie stężenia potasu we krwi).

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Indix SR:

W przypadkach zaburzeń czynności wątroby leki moczopędne mogą powodować
encefalopatię wątrobową. Jeżeli wystąpią objawy encefalopatii (zaburzenia świadomości,
śpiączka), należy natychmiast przerwać podawanie leku moczopędnego.

Lekarz zaleci okresową kontrolę stężenia elektrolitów we krwi (potas, sód), zwłaszcza
u pacjentów z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej. Zmniejszone stężenie potasu
we krwi wymaga uzupełnienia niedoborów tego pierwiastka.

U pacjentów z cukrzycą należy kontrolować stężenie glukozy we krwi, zwłaszcza, gdy
wystąpi zmniejszenie stężenia potasu.
                       2
U pacjentów ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego we krwi mogą częściej
występować ataki dny moczanowej.

Podobnie, jak w przypadku leków tiazydowych, indapamid należy stosować ostrożnie
u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, gdyż może dochodzić do zwiększenia
stężenia związków azotowych we krwi. Podczas leczenia indapamidem należy okresowo
kontrolować czynność nerek.

Należy być świadomym, że substancja czynna zawarta w preparacie może dawać dodatni
wynik testu antydopingowego.

Stosowanie leku Indix SR z jedzeniem i piciem:

Jednoczesne podanie leku z pokarmem nie wpływa na działanie.

Stosowanie leku Indix SR u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby:

Patrz punkt 2 powyżej.

Stosowanie leku Indix SR u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza

Nie przeprowadzono odpowiednich badań u kobiet w ciąży. O stosowaniu leku przez kobiety
w ciąży decyduje lekarz.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza

Indapamid przenika do mleka kobiecego.

Kobiety przyjmujące indapamid nie powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Niektóre objawy związane z obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi (np. zawroty głowy),
występujące częściej na początku leczenia lub gdy stosowany jest dodatkowy lek
przeciwnadciśnieniowy, mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń
w ruchu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy poradzić się lekarza.                      3
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.