Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Uniben

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


                      UNIBEN
             1,5 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej
                 (Benzydamini hydrochloridum)


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek
Uniben ostrożnie.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
 - Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Uniben i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Uniben
3. Jak stosować lek Uniben
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Uniben
6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK UNIBEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Uniben zawiera substancję czynną – benzydaminy chlorowodorek z grupy niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ), która działa miejscowo przeciwzapalnie, przeciwbólowo, znieczulająco
oraz odkażająco.
Dzięki temu, że lek miejscowo wchłania się bardzo dobrze i osiąga duże stężenie w tkankach objętych
procesem zapalnym, dolegliwości szybko ustępują. Lek jest dobrze tolerowany i nadaje się do
miejscowego leczenia objawów zapalenia.

Wskazania do stosowania
Leczenie miejscowych objawów związanych z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej i gardła.


2.   INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU UNIBEN

Kiedy nie należy stosować leku Uniben
- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych
składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Uniben
- Stosowanie leku, zwłaszcza długotrwałe, może spowodować uczulenie. W przypadku braku poprawy
po krótkotrwałym stosowaniu leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio
lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Nie stwierdzono oddziaływania z innymi lekami stosowanymi miejscowo.                                                  1
Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie stwierdzono wpływu substancji czynnej zawartej w leku na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwanie maszyn oraz na sprawność psychofizyczną.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Uniben
Lek może powodować uczulenie, ponieważ zawiera metylu parahydroksybenzoesan.
Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.


3.   JAK STOSOWAĆ LEK UNIBEN

Lek Uniben stosuje się miejscowo spryskując powierzchnię błony śluzowej jamy ustnej i (lub) gardła.

Dzieci poniżej 6 lat:
1 dawka leku na 4 kg masy ciała, stosowana od 2 do 6 razy na dobę.
Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek.

Dzieci od 6 do 12 lat:
Jednorazowo 4 dawki leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę.

Dzieci powyżej 12 lat i dorośli:
Jednorazowo od 4 do 8 dawek leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę.

Jedna dawka leku o objętości 0,17 ml zawiera 255 mikrogramów benzydaminy chlorowodorku.


    Uwaga: Stosowanie leku Uniben nie powinno trwać dłużej niż 7 dni, a o jego ewentualnym
przedłużeniu powinien zadecydować lekarz.

Dawek leku Uniben nie można dzielić.

Jeśli dolegliwości jak, np.: ból gardła, trudności w przełykaniu śliny, gorączka, nasilą się lub nie
ustąpią po kilku dniach stosowania leku Uniben, należy skontaktować się z lekarzem.

Instrukcja podawania leku Uniben:
Przy pierwszym użyciu leku należy kilka razy energicznie nacisnąć pompką dozownika w celu
napełnienia dozownika i uzyskania prawidłowego rozpylenia.

1.   Przekręcić końcówkę dozownika do pozycji jak na rys. 1.
2.   Skierować końcówkę dozownika do jamy ustnej – jak na rys. 2.
3.   Mocno nacisnąć dozownik kciukiem lub palcem wskazującym. Czynność tę powtórzyć
    odpowiednią ilość razy, zgodnie z zalecanym dawkowaniem.
                                                    2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.