Conectați-vă cu contul dvs. myHealthbox

Ați uitat parola? sau

AZATOL 40 mg

Informaţii pentru utilizator

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 1603/2009/01-02-03-04-05-06                    Anexa 1`
                                                  Prospect

            PROSPECTUL: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

                Azatol 40 mg comprimate gastrorezistente

                         Pantoprazol

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.
    Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
-
    Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
-
    Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le
-
    poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.
    Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
-
    nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:
   Ce este Azatol şi pentru ce se utilizează
1.
   Înainte să luaţi Azatol
2.
   Cum să luaţi Azatol
3.
   Reacţii adverse posibile
4.
   Cum se păstrează Azatol
5
   Informaţii suplimentare
6.


   CE ESTE AZATOL ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ
1.

Azatol aparţine grupului de inhibitori de pompă de protoni şi este indicat în următoarele cazuri:

Eradicarea Helicobacter pylori, în asociere cu terapia cu antibiotice la pacienţii cu ulcer gastro-duodenal,
pentru a reduce recurenţa ulcerului gastric şi duodenal, determinată de acest microorganism.

Ulcer duodenal

Ulcer gastric

Esofagită de reflux moderată şi severă

Sindrom Zollinger-Ellison şi alte afecţiuni hipersecretorii patologice


   ÎNAINTE SĂ LUAŢI AZATOL
2.

Nu luaţi Azatol

Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la pantoprazol sau la oricare dintre celelalte componente ale Azatol
Dacă luaţi atazanavir (care este utilizat în tratamentul infecţiei cu HIV).
                           1
Aveţi grijă deosebită când luaţi Azatol

Pantoprazolul nu este indicat în afecţiunile gastro-intestinale uşoare, cum este dispepsia apărută pe fond
nervos.

În cazul terapiei asociate pentru eradicarea Helicobacter pylori, trebuie studiat Rezumatul caracteristicilor
produsului medicamentelor respective.

Înainte de tratament, trebuie exclusă posibilitatea unei boli maligne a esofagului sau stomacului, deoarece
tratamentul cu pantoprazol poate masca simptomele afecţiunilor maligne şi astfel să întârzie diagnosticul.

Diagnosticul esofagitei de reflux trebuie confirmat endoscopic.

La pacienţii cu sindrom Zollinger-Ellison şi alte afecţiuni hipersecretorii patologice care necesită
tratament de lungă durată, pantoprazol, similar tuturor medicamentelor care inhibă secreţia acidă, poate
reduce absorbţia vitaminei B12 (ciancobalamină) datorită hipo- sau aclorhidriei. Acest lucru trebuie luat în
considerare dacă se observă simptomele clinice respective.

Folosirea altor medicamente

Azatol 40 mg poate să reducă absorbţia medicamentelor, a căror biodisponibilitate este dependentă de pH
(de exemplu ketoconazol, itraconazol, atazanavir).

Pantoprazol este metabolizat la nivelul ficatului prin intermediul sistemului enzimatic al citocromului
P450. Nu poate fi exclusă interacţiunea pantoprazolului cu alte medicamente sau alţi compuşi care sunt
metabolizaţi prin intermediul aceluiaşi sistem enzimatic. Cu toate acestea, nu s-au observat interacţiuni
semnificative clinic în testele specifice pentru astfel de medicamente sau compuşi, respectiv
carbamazepină, cafeină, diazepam, diclofenac, digoxină, alcool etilic, glibenclamidă, metoprolol,
naproxen, nifedipină, fenitoină. piroxicam, teofilină şi contraceptive orale.

Deşi nu s-au observat interacţiuni în timpul administrării concomitente de fenprocumonă sau warfarină în
studiile clinice de farmacocinetică după punerea pe piaţă, s-au raportat câteva cazuri izolate de modificări
ale valorilor INR (raport normalizat internaţional) în timpul tratamentului concomitent. Ca urmare, la
pacienţii trataţi cu anticoagulante cumarinice, se recomandă monitorizarea timpului de protrombină/INR
după începerea, finalizarea sau în timpul administrării neregulate de pantoprazol.

De asemenea, nu au existat interacţiuni la administrarea concomitentă de antiacide.

Studii de interacţiuni farmacocinetice s-au efectuat la om, constând în administrarea concomitentă de
pantoprazol şi următoarele antibioticele: claritromicină, metronidazol, amoxicilină. Nu există interacţiuni
semnificative clinic.

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi orice alte medicamente,
inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Folosirea Azatol cu alimente şi băuturi

Azatol 40 mg comprimate gastrorezistente nu trebuie mestecate sau sfărâmate şi trebuie înghiţite întregi
cu lichid, înainte de masă.

Sarcina şi alăptarea                           2
comments powered by Disqus

Alerte


Nu există alerte recente privind siguranța referitoare la acest produs.