Prihláste sa do svojho účtu myHealthbox

Zabudli ste heslo? alebo

MYDOCALM 150 mg

Príbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2009/05697                 PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV                          MYDOCALM 150 mg
                           filmom obalené tablety
                      (tolperizón vo forme hydrochloridu)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak
  má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky,
  ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi
  alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.   Čo je Mydocalm150 mg filmom obalené tablety a na čo sa používa
2.   Skôr ako užijete Mydocalm
3.   Ako užívať Mydocalm
4.   Možné vedľajšie účinky
5.  Ako uchovávať Mydocalm
6.   Ďalšie informácie


1.   ČO JE MYDOCALM 150 mg filmom obalené tablety A NA ČO SA POUŽÍVA

Mydocalm je liek, ktorý pôsobí na centrálny nervový systém. Je určený na liečbu zvýšeného svalového
tonusu a napätia.2.   SKÔR AKO UŽIJETE MYDOCALM

Neužívajte Mydocalm 150 mg filmom obalené tablety
-   Ak ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok Mydocalmu.
-   Ak máte myasténiu gravis (imunologické ochorenie spojené so svalovou slabosťou).
-   Ak dojčíte.
-   Ak ste mladší ako 18 rokov.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na
lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Liekové interakcie, ktoré by obmedzovali použitie Mydocalmu nie sú známe. Hoci je tolperizón centrálne
pôsobiaca látka, nespôsobuje útlm. Preto sa tento liek môže kombinovať so sedatívami (lieky na upokojenie),
hypnotikami (lieky na spanie) a trankvilizérmi (utišovacie lieky). V prípade kombinácie s inými centrálne
pôsobiacimi myorelaxanciami treba zvážiť zníženie dávky tolperizónu.                                1/4
Mydocalm zosilňuje účinok kyseliny niflumovej, preto treba v prípade súčasného podávania kyseliny
niflumovej a iných nesteroidných protizápalových liekov (NSAID) zníženie ich dávok.

Užívanie Mydocalmu s jedlom a nápojmi
Príjem potravy a nápojov neovplyvňuje vstrebávanie Mydocalmu.
Mydocalm filmom obalené tablety neovplyvňujú účinok alkoholu na centrálny nervový systém (CNS).

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Informujte Vášho lekára, ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť. Hoci sa nikdy nepotvrdilo, že Mydocalm
je pre plod toxický, rozhodnutie, či môžete užívať tento liek, najmä počas prvých troch mesiacov
tehotenstva, musí prijať Váš lekár po starostlivom vyhodnotení rizika/prínosu.
Mydocalm sa nemá užívať počas dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Mydocalm nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Avšak ak počas užívania
Mydocalmu zažijete závrat alebo svalovú slabosť, poraďte sa s lekárom!

Dôležité informácie o niektorých zložkách Mydocalmu:
Mydocalm 150 mg filmom obalené tablety obsahujú 146,285 mg laktózy a oxid titaničitý (E171) ako
neúčinné zložky.
Liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, skôr ako začnete užívať
tablety Mydocalm, poraďte sa so svojím lekárom.3.  AKO UŽÍVAŤ MYDOCALM

Vždy užívajte Mydocalm presne tak, ako Vám povedal lekár.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lek árom alebo lekárnikom.
Zvyčajná dávka je 1 tableta Mydocalm 150 mg 1-3-krát denne.
Deti a dospievajúci:
Mydocalm 150 mg nie je určený pre deti a dospievajúcich kvôli nízkym odporúčaným dávkam.
Liek sa má užívať po jedle s pohárom vody.

Ak užijete viac Mydocalmu ako máte:
Ihneď sa spojte so svojím lekárom a túto písomnú informáciu pre používateľov vezmite so sebou, aby ste ju
mohli ukázať svojmu lekárovi.

Ak zabudnete užiť Mydocalm:
Užite nasledujúcu dávku ako zvyčajne .
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať Mydocalm:
Neprestávajte užívať tento liek, ak máte pocit, že účinok Mydocalmu je prisilný alebo prislabý, poraďte sa so
svojím lekárom alebo lekárnikom.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.  MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

2/4
comments powered by Disqus

Upozornenia


Nie sú nové upozornenia k tomuto produktu