Prihláste sa do svojho účtu myHealthbox

Zabudli ste heslo? alebo

UNASYN 375 mg

Príbalový leták

                    UNASYN® 375 mg
               Písomná informácia pre používateľa
           Vážený pacient, čítajte, prosím, túto informáciu pozorne!

Tento text obsahuje dôležité informácie o lieku UNASYN® 375 mg. Pozorne si ho prečítajte
skôr, ako začnete tento liek užívať. Text by ste si mali uschovať pre prípad, že si ho budete
chcieť znova prečítať. Pokiaľ niečomu nerozumiete, alebo máte ďalšie otázky, obráťte sa na
svojho lekára alebo lekárnika.


Názov lieku
UNASYN® 375 mg
(sultamicillini tosilas)

Lieková forma
filmom obalené tablety

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Pfizer Inc.
New York
USA

Zloženie lieku
Jedna filmom obalená tableta obsahuje:
Liečivo:    sultamicillini tosilas (tosylát sultamicilínu) 520,8 mg, čo zodpovedá
        sultamicillinum (sultamicilín) 375 mg (sultamicilín)
Pomocné látky:
lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), maydis amylum (kukuričný škrob),
carboxymethylamylum natricum (sodná soľ karboxymetylškrobu), hyprolosum (hyprolóza),
magnesii stearas (stearan horečnatý)

Filmotvorná vrstva:
hypromelosum 2910 (hypromelóza 2910), hyprolosum (hyprolóza), titanii dioxidum (oxid
titaničitý) E171, talcum (mastenec), macrogolum 6000 (makrogol 6000)

Farmakoterapeutická skupina
Antibiotikum

Charakteristika
Čo je UNASYN® 375 mg ?
UNASYN® 375 mg patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú penicilínové antibiotiká.
Používajú sa na liečbu bakteriálnych infekcií.
Sultamicilín sa užíva perorálne a v tele sa mení skôr, ako sa stane liečivom. Mení sa na dve
látky: ampicilín (penicilínové antibiotikum) a sulbaktám. Sulbaktám pomáha ampicilínu v
účinku na infekcie vyvolané baktériami rezistentnými na penicilín. Tento liek sa používa na
liečbu rôznych infekcií.

Indikácie
Na čo je určený liek UNASYN® 375 mg ?
UNASYN® 375 mg sa používa na liečbu infekcií, ako napr.:
• infekcie horných a dolných dýchacích ciest vrátane zápalu prinosových dutín, zápalu
  stredného ucha, epiglotitíd a bakteriálnych pneumónií,
• infekcie močového traktu a bakteriálny zápal obličiek,
• infekcie v brušnej dutine vrátane peritonitídy, zápalu žlčníka, endometritídy a iných
  infekcií v oblasti malej panvy,
• bakteriálna sepsa
• infekcie kože, mäkkých tkanív, kostí a kĺbov
• gonokokové infekcie.


* Ochranná známka Pfizer Inc.                        unasyn_375_tbl_pil.doc
                         1
                                      (Ref. IPI č.160, 23.06.2000)
Tento liek Vám môže lekár odporučiť aj na liečbu infekcií, ktoré tu nie sú uvedené.
Ak Vám nie je celkom jasné, prečo by ste mali užívať tento liek, spýtajte sa Vášho lekára.

INFORMÁCIE, KTORÉ JE POTREBNÉ POZNAŤ PRED UŽITÍM LIEKU

Kontraindikácie
Ak Vám bolo povedané, že máte alergiu na UNASYN® 375 mg alebo na akékoľvek iné
penicilínové antibiotikum, tak UNASYN® 375 mg neužite a ihneď informujte svojho
lekára!

Ak odpoveď na ktorúkoľvek z nasledujúcich otázok je ÁNO, tak informujte Vášho
lekára skôr, ako by ste začali užívať tablety UNASYN® 375 mg:
• Máte precitlivenosť (alergiu) na niektoré iné antibiotiká alebo iné druhy precitlivenosti?
• Ste ťarchavá, alebo plánujete oťarchavieť?
• Dojčíte?
• Máte ochorenie obličiek?
• Máte infekčnú mononukleózu?

Ak užívate UNASYN® 375 mg dlhší čas, Váš lekár Vám môže odporučiť vyšetrenie krvi. To je
bežne odporúčaný postup a nie je dôvodom na obavy.

Nežiaduce účinky
Spôsobuje UNASYN® 375 mg nežiaduce účinky?
UNASYN® 375 mg, ako aj iné lieky, môže niekedy spôsobiť nežiaduce účinky, ale bežne je
liečba dobre tolerovaná. Závažné nežiaduce účinky sú zriedkavé.

Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú:
• Celkové prejavy: môžu sa vyskytnúť alergické reakcie.
• Centrálny a periférny nervový systém: zriedkavo sa opisovali prípady výskytu kŕčov.
• Zažívacie prejavy: najčastejšie sú pocit na vracanie, vracanie a hnačka.
• Kožné reakcie: najčastejšie sú začervenanie kože, svrbenie a iné kožné reakcie.
• Krv: môže dôjsť k zmene krvného obrazu. Tieto reakcie sa upravia po prerušení liečby.
• Pečeň: prechodne môže dôjsť k zmene laboratórnych výsledov, ktoré naznačujú
  poškodenie pečene.
• Obličky: poruchy funkcie obličiek spôsobené UNASYNom® 375 mg boli hlásené zriedka.

Občas sa môžu objaviť nežiaduce účinky súvisiace s podávaním ampicilínu.
Keďže infekčná mononukleóza je vírusovej etiológie, v liečbe sa nemá použiť UNASYN® 375
mg. Ak sa pacientom s infekčnou mononukleózou podá UNASYN® 375 mg, veľmi často dôjde
k vzniku kožných prejavov.

V prípade akéhokoľvek náhleho objavenia sa piskotov v hrudníku pri dýchaní alebo chrčania,
sťaženého dýchania, opuchnutia viečok, tváre alebo pier, vyrážok na koži alebo svrbiacich
červených škvŕn na koži, svrbenia (najmä na celom tele) informujte ihneď Vášho lekára.

Ak by ste spozorovali aj iné ťažkosti, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii,
informujte o tom svojho lekára.

Tento liek je určený Vám. Nedávajte ho užívať nikomu inému, lebo pre neho môže byť
nevhodný!

Interakcie
Môže sa užívať UNASYN® 375 mg súčasne s inými liekmi ?
• Alopurinol (používaný na liečbu dny): pri súčasnom užívaní spolu s UNASYNom® 375 mg
  sa zvyšuje pravdepodobnosť výskytu kožného exantému.
• Antikoagulanciá (používané v prevencii zrážania krvi): UNASYN® 375 mg môže zvyšovať
  účinok týchto liekov.
                                      unasyn_375_tbl_pil.doc
                       2
                                    (Ref. IPI č.160, 23.06.2000)
comments powered by Disqus

Upozornenia


Nie sú nové upozornenia k tomuto produktu