Simidon

Huvudinformation

 • Läkemedlets namn:
 • Simidon
 • Tillgänglig från:
 • Actavis Group PTC ehf.
 • Dos:
 • 10 mg
 • Läkemedelsform:
 • Filmdragerad tablett
 • Receptbelagda typ:
 • Receptbelagt
 • medicin typ:
 • Human

Lokalisering

 • Finns i:
 • Simidon
  Sverige
 • Språk:
 • svenska

Terapeutisk uppgifter

Övrig information

Status

 • Källa:
 • Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Dokumenten

 • för sjukvårdspersonal:
 • Informationen bipacksedeln för denna produkt finns för närvarande inte, kan du skicka en förfrågan till vår kundservice och vi kommer att meddela dig så snart vi kan få det.

  Begär informationsbladet för sjukvårdspersonal.

14-11-2013

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.1.-31.3.2014

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.1.-31.3.2014

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.1.-31.3.2014 Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.1.– 31.3.2014. Förteckningen träder i kraft från början av januari och har kompletterats med 101 läkemedelspreparat. Förteckningen har utökats med 58 synonympreparat. För första gången innehåller förteckningen ett kombinationspreparat för hjärta och kretslopp me...

Suomi - Fimea Nyheter

15-8-2013

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.10.-31.12.2013

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.10.-31.12.2013

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.10.-31.12.2013 Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.10.– 31.12.2013. Förteckningen träder i kraft från början av oktober och har kompletterats med 73 läkemedelspreparat. Förteckningen har utökats med 61 synonympreparat. Nytt preparat är antimykotikumet voriconazol. Totalt 12 preparat har införts i förteckningen so...

Suomi - Fimea Nyheter

17-5-2013

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.7.–30.9.2013

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.7.–30.9.2013

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.7.–30.9.2013 Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.7.–30.9.2013. Förteckningen träder i kraft från början av juli och har kompletterats med 132 läkemedelspreparat. Förteckningen har utökats med 62 synonympreparat. Nya preparat är antibiotet rifaximin och flutikason-azelastin kombinationen för behandling av allergis...

Suomi - Fimea Nyheter

15-11-2011

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.1.-31.3.2012

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.1.-31.3.2012

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.1.–31.3.2012 Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.1.– 31.3.2012. Förteckningen träder i kraft från början av januari och har kompletterats med 203 läkemedelspreparat. Förteckningen har utökats med 191 synonympreparat. För första gången innehåller förteckningen ett vitaminpreparatet alfakalcidol, ett kombination...

Suomi - Fimea Nyheter

19-8-2011

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.10–31.12.2011

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.10–31.12.2011

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.10–31.12.2011 Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.10–31.12.2011. Förteckningen träder i kraft från början av oktober och har kompletterats med 157 läkemedelspreparat. Förteckningen har utökats med 139 synonympreparat. För första gången innehåller förteckningen tårersättningsmedlet karbomer samt av blodtrycks...

Suomi - Fimea Nyheter

28-2-2006

Läkemedelsverket har utgivit listan över utbytbara läkemedel för period 1.4.-30.6.2006.

Läkemedelsverket har utgivit listan över utbytbara läkemedel för period 1.4.-30.6.2006.

Läkemedelsverket har utgivit listan över utbytbara läkemedel för period 1.4.-30.6.2006.I förteckningen som träder i kraft från början av april har 143 läkemedelspreparat tillfogats.Av de nya läkemedelspreparaten är 71 synonympreparat och 8 nya läkemedelsformer. Med anledning av parallellimport eller parallelldistribution tillfördes 61 preparat i förteckningen. I förteckningen upptas för första gången kalcipotriol, vars indikation är hårbottenpsoriasis.  Dessa preparat är 3 till ant...

Suomi - Fimea Nyheter

Det finns inga nyheter relaterade till den här produkten