myHealthbox hesabınızla oturum açın

Şifrenizi mi unuttunuz? veya

Üresal

Bilgilendirme broşürü

               KULLANMA TALĐMATI

ÜRESAL FORTE pomad
Cilt üzerine uygulanır.
  • Etkin maddeler: Her 1 g pomad, 100 mg Üre (Karbamid) ve 100 mg Salisilik
    asit içerir.
  • Yardımcı maddeler: Beyaz yumuşak vazelin, Polisorbat 80, Polioksil 40 stearat,
    Arlaton T, Gliserin, Polietilen glikol 400.


 Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI
 dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç
  duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza
  bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. Đlaç hakkında size önerilen dozun dışında
  yüksek veya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:
1. ÜRESAL FORTE nedir ve ne için kullanılır?
2. ÜRESAL FORTE’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ÜRESAL FORTE nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ÜRESAL FORTE’nin saklanması
Başlıkları yer almaktadır.


1. ÜRESAL FORTE nedir ve ne için kullanılır?
    ÜRESAL FORTE, haricen kullanıma yönelik bir pomattır. Yumuşatıcılar ve
  •
    Koruyucular olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Etkin madde olarak
    100 gramında 10 g Üre ve 10 g Salisilik asit içerir.
    ÜRESAL FORTE, 50 g opak, beyaz renkli pomad içeren, ağzı plastik kapakla
  •
    kapatılmış alüminyum tüpte kullanıma sunulmaktadır.

                                            1/7
            FORTE;
    ÜRESAL          kuvvetli  pullanma  ve  nasırlaşma  gösteren  deri
 •
    hastalıklarının tedavisinde kullanılan, ciltte soyucu ve yumuşatıcı etki gösteren
    bir üründür.
    ÜRESAL FORTE, iktiyozis (balık pulu görünümündeki kuru cilt hastalığı),
 •
    palmar-plantar keratoz (el içi ve ayak tabanı derisinin kalınlaşması), liken pilaris
    (bir çeşit kıl kökü hastalığı), foliküler hiperkeratoz (keratin adlı maddenin kıl
    köklerinde aşırı birikimi ile görülen bir çeşit deri hastalığı), tilotik el ekzeması
    (özellikle avuç içlerinde kuru, kalın plaklarla kendini gösteren bir deri
    hastalığı), el ve ayakta meydana gelen nasırlar, sedef hastalığı, likenleşmiş
    ekzema (bir tür deri hastalığı) gibi tüylü bölgeler dahil olmak üzere görülen
    pullanmış, hiperkeratozlu (pullu ve kalınlaşmış) deri hastalıklarında kullanılır.
    Kortikosteroid (iltihap ve kaşıntı giderici olarak kullanılan bir ilaç grubu),
 •
    PUVA (ilaçlı fototerapi) tedavisinden önce veya tedavi arasında stratum
    korneum (derinin en üst tabakası) fazlalıklarını uzaklaştırmak ve ayrıca
    hiperkeratotik (deride pullanma ve kalınlaşma görülen) mantar hastalıklarının
    yüzeyel tedavisinde kullanılır.


2. ÜRESAL FORTE’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
ÜRESAL FORTE’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:
    Salisilik asit, Üre veya ÜRESAL FORTE’nin herhangi bir bileşenine alerjiniz
 •
    veya aşırı duyarlılığınız var ise,
    Aşırı iltihaplanma var ise,
 •
    Derideki pullanma sona ermiş ise,
 •
    Zehirlenmeye yol açabilecek yüksek salisilat düzeylerine neden olabilen ilaçlar
 •
    kullanıyorsanız ÜRESAL FORTE’yi kullanmayınız.
ÜRESAL FORTE’yi göz ve mukozalı bölgelerde kullanmayınız.
ÜRESAL FORTE’yi aşağıdaki durumlarda DĐKKATLĐ KULLANINIZ
Eğer:
    Çocuklarda kullanıyorsanız,
 •
    Açık lezyonlar (doku hasarları) ve yeni oluşmuş ekzemalar (bir tür deri
 •
    hastalığı) var ise,


                                                2/7
     Karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz var ise dikkatli kullanınız. Uygulama
  •
     yüzeyi ve süresi sınırlı tutulmalı ve hasta salisilat zehirlenmesi göstergeleri (baş
     dönmesi, kusma, uyuşukluk hali, işitmenin yitirilmesi, kulak çınlaması,
     halsizlik, hızlı solunum, diyare (ishal), psikolojik dengesizlik) açısından kontrol
     altında tutulmalıdır.
Salisilik asit zehirlenmesi göstergeleri tespit edildiği takdirde kullanıma ara
verilmelidir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.


ÜRESAL FORTE’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması:
ÜRESAL FORTE’nin uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi
yoktur.
Hamilelik
Đlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
    Salisilik asit ve Üre’nin hamilelerde kullanımının cenine zararlı olup olmadığı
•
    bilinmemektedir.
    ÜRESAL FORTE kullanımının hastaya sağlayacağı yarar-zarar dengesi göz
•
    önünde bulundurularak zorunlu haller dışında kullanılmamalıdır. Gerektiği
    takdirde doktor kontrolünde kullanılmalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya
eczacınıza danışınız.
Emzirme
Đlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
    Salisilik asit ve Üre’nin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.
•
    Salisilik asit ve Üre’nin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır.
•
    Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da ÜRESAL FORTE tedavisinin
•
    durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin
    karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve ÜRESAL FORTE
    tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.
    Emzirmeden önce meme üzerine ÜRESAL FORTE uygulamayınız.
•
                                                 3/7
comments powered by Disqus

Uyarılar


Bu ürünle ilgili yeni güvenlik uyarısı bulunmamaktadır.