Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Trifas Cor

Informacja dla użytkownika

         ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                   TRIFAS COR; 5 mg, tabletki
                     (Torasemidum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im
  zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
  nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.Spis treści ulotki:

1.  Co to jest lek TRIFAS COR i w jakim celu się go stosuje
2.  Informacje ważne przed zastosowaniem leku TRIFAS COR
3.  Jak stosować lek TRIFAS COR
4.  Możliwe działania niepożądane
5.  Jak przechowywać lek TRIFAS COR
6.  Inne informacje


1.   CO TO JEST TRIFAS COR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Torasemid działa saluretycznie, co polega na hamowaniu wchłaniania zwrotnego jonów sodowych i
chlorkowych w nerkach.

Lek TRIFAS COR stosuje się:
w leczeniu nadciśnienia pierwotnego oraz w zapobieganiu obrzękom oraz leczeniu obrzęków i przesięków w
przebiegu niewydolności serca.


2.   INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TRIFAS COR

Zanim zastosuje się Trifas Cor, należy zapoznać się z poniżej wymienionymi informacjami:

Kiedy nie stosować leku TRIFAS COR
- w przypadku alergii (nadwrażliwości) na torasemid lub leki o zbliżonej budowie chemicznej (pochodne
  sulfonylomocznika);
- w niewydolności nerek (z bezmoczem) i w zaburzeniach czynności wątroby (stan przedśpiączkowy i
  śpiączka wątrobowa);
- w zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej (zmniejszenie objętości krwi krążącej, stężenia sodu i
  potasu we krwi);
- w przypadku niskiego ciśnienia krwi;
- w zaburzeniach opróżniania pęcherza moczowego (np.: spowodowanych przerostem gruczołu
  krokowego);
- w okresie karmienia piersią;
- u dzieci poniżej 12 roku życia;
- u pacjentów z dną moczanową;
- u pacjentów z niektórymi zaburzeniami rytmu serca;
- u pacjentów z zaburzeniami równowagi kwasowo-zasadowej;                          1
-  u pacjentów stosujących jednocześnie sole litu lub niektóre antybiotyki, takie jak: aminoglikozydy,
  cefalosporyny;
-  u pacjentów z zaburzeniami morfologii krwi, np.: małopłytkowość lub niedokrwistość u pacjentów bez
  zaburzeń czynności nerek;
-  u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek spowodowanymi związkami nefrotoksycznymi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek TRIFAS COR
W przypadku stosowania torasemidu, należy regularnie kontrolować stężenie elektrolitów, szczególnie
stężenie potasu we krwi.
Ponadto, należy regularnie kontrolować stężenie glukozy, kwasu moczowego, kreatyniny oraz obrazu krwi
obwodowej. Stężenie cholesterolu i trójglicerydów należy regularnie kontrolować, szczególnie u pacjentów
ze zwiększonym stężeniem lipidów we krwi (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

Z uwagi na fakt, iż w indywidualnych przypadkach, nie można wykluczyć zwiększenia stężenia glukozy we
krwi, zaleca się kontrolę metabolizmu węglowodanów u pacjentów z objawową cukrzycą lub upośledzoną
tolerancją węglowodanów.

Ponadto, należy regularnie kontrolować morfologię krwi (erytrocyty, leukocyty, płytki krwi).

W czasie leczenia należy prowadzić regularne kontrolne badania lekarskie.

Stosowanie leku TRIFAS COR z innymi lekami
Należy zawsze poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które
wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku TRIFAS COR z poniższymi lekami, prowadzi do następujących interakcji:

Inhibitory konwertazy
Torasemid nasila działanie innych leków obniżających ciśnienie krwi, zwłaszcza inhibitorów konwertazy.
Podawanie inhibitorów konwertazy jednocześnie, lub bezpośrednio po leczeniu torasemidem, może
spowodować gwałtowne obniżenie ciśnienia krwi.

Glikozydy naparstnicy
Zmniejszenie stężenia potasu, spowodowane przez torasemid, może nasilić działania niepożądane ze strony,
jednocześnie stosowanych, glikozydów naparstnicy.

Leki przeciwcukrzycowe
Torasemid może osłabiać działanie leków przeciwcukrzycowych.

Probenecid i niesteroidowe leki przeciwzapalne
Probenecid i niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą hamować moczopędne i przeciwnadciśnieniowe
działanie torasemidu.

Salicylany
W przypadku stosowania dużych dawek salicylanów, torasemid może nasilać ich działanie toksyczne na
ośrodkowy układ nerwowy.

Antybiotyki aminoglikozydowe i cisplatyna
Szczególnie w przypadkach leczenia dużymi dawkami torasemid może nasilać oto-
i nefrotoksyczne działanie antybiotyków aminoglikozydowych oraz cisplatyny.

Teofilina i leki zwiotczające
Torasemid może również nasilać działanie teofiliny oraz działanie zwiotczające mięśnie leków o działaniu
kuraryzującym.                           2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.