Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Vascotazin

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                      Vascotazin,
             35 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

                  Trimetazidini dihydrochloridumNależy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek ten może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
 niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Vascotazin i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vascotazin
3. Jak przyjmować lek Vascotazin
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Vascotazin
6. Inne informacje


1.   CO TO JEST LEK VASCOTAZIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Vascotazin jest stosowany w celu zapobiegania atakom bólu w klatce piersiowej (dławicy
piersiowej) w leczeniu skojarzonym z innymi lekami.


2.   INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VASCOTAZIN

Kiedy nie stosować leku Vascotazin
  - jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na trimetazydyny dichlorowodorek lub
    którykolwiek z pozostałych składników leku Vascotazin;

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vascotazin

Lek Vascotazin nie powinien być stosowany w napadach bólu w klatce piersiowej (dławicy
piersiowej) ani też w leczeniu początkowym niestabilnej dławicy piersiowej lub zawału mięśnia
sercowego.
Lek Vascotazin nie powinien być stosowany w leczeniu przed hospitalizacją lub w pierwszych dniach
leczenia szpitalnego.

W przypadku wystąpienia napadu bólu w klatce piersiowej (dławicy piersiowej) podczas leczenia
lekiem Vascotazin, należy poinformować lekarza, który jeśli to konieczne, zaleci inne leczenie.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje zmniejszona czynność nerek.

Stosowanie innych leków

                                                 1
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio
lekach również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku Vascotazin, jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa że może być w ciąży
lub planuje ciążę. W przypadku stwierdzenia ciąży w trakcie stosowania leku Vascotazin, należy
skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku Vascotazin w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Vascotazin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vascotazin
Lek Vascotazin zawiera 2,39 mmola sodu w jednej tabletce. Należy wziąć pod uwagę u pacjentów
kontrolujących zawartość sodu w diecie.


3.   JAK PRZYJMOWAĆ LEK VASCOTAZIN

Lek Vascotazin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Zwykle stosuje się 1 tabletkę leku Vascotazin rano i 1 tabletkę wieczorem, podczas posiłków.

Stosowanie u dzieci
Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania trimetazydyny nie została ustalona u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vascotazin
Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku przyjęcia większej
dawki niż zalecana.

Pominięcie zastosowania leku Vascotazin
W przypadku pominięcia zażycia leku Vascotazin o zwykłej porze, następna dawka musi zostać
przyjęta o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej
dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.


4.   MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Vascotazin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.

Często (występuje u 1 do 10 na 100 pacjentów): zawroty głowy, ból głowy, ból brzucha, biegunka,
niestrawność, nudności, wymioty, wysypka, swędzenie, pokrzywka, osłabienie.

Rzadko (występuje u 1 do 10 na 10000 pacjentów): uczucie omdlenia podczas zmiany pozycji na
stojącą z powodu niskiego ciśnienia tętniczego krwi, zaczerwienienie twarzy.
                                                  2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.