Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Neosine

Informacja dla użytkownika

    ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                   Neosine, 250 mg/5 ml, syrop
                    Inosinum pranobexum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
-
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
  zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
  niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki
1.   Co to jest lek Neosine i w jakim celu się go stosuje
2.   Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neosine
3.   Jak stosować lek Neosine
4.   Możliwe działania niepożądane
5.   Jak przechowywać lek Neosine
6.   Inne informacje


1. CO TO JEST LEK NEOSINE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Neosine jest lekiem przeciwwirusowym i zwiększającym odporność (pobudza czynność układu
odpornościowego).

Wskazania do stosowania leku Neosine:
  • zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane przez wirus opryszczki zwykłej typu I (opryszczka
   wargowa) lub typu II (opryszczka okolicy płciowej) oraz ospy wietrznej i półpaśca,
  • inne zakażenia wywołane przez wirusy (np. podostre stwardniające zapalenie mózgu, będące
   powikłaniem odry),
  • wspomagająco u osób o obniżonej odporności.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NEOSINE

Kiedy nie stosować leku Neosine

  •  Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych
    składników leku (patrz punkt 6). Objawami uczulenia mogą być: wysypka skórna, trudności w
    oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.
  •  Jeśli pacjent ma aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we
    krwi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Neosine

Przed zastosowaniem leku Neosine pacjent powinien poinformować lekarza:

  •  jeśli chorował na dnę moczanową lub miał podwyższone stężenie kwasu moczowego. Lek może
    powodować przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i w moczu;

                                                  1
  •  jeśli chorował na kamicę nerkową;
  •  jeśli ma zaburzenia czynności nerek; podczas stosowania leku Neosine lekarz będzie regularnie
    badał krew i kontrolował pracę nerek;
  •  jeśli leczenie jest długotrwałe (trwa 3 miesiące lub dłużej) lekarz zleci regularne badania krwi
    oraz pracy nerek.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych,
które wydawane są bez recepty.

Szczególnie należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje:

  •  leki do leczenia dny moczanowej (np. allopurynol lub inne leki),
  •  leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, w tym leki moczopędne (zwiększające
    wytwarzanie moczu), np. furosemid, torasemid, kwas etakrynowy, hydrochlorotiazyd,
    chlortalidon, indapamid,
  •  leki hamujące czynność układu odpornościowego (tak zwane leki immunosupresyjne, stosowane
    u pacjentów po przeszczepieniu narządów lub w atopowym zapaleniu skóry),
  •  azydotymidynę (lek stosowany w leczeniu choroby AIDS).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Nie należy przyjmować leku Neosine w okresie ciąży i karmienia piersią. Lekarz oceni, czy korzyści ze
stosowania leku przewyższają potencjalne ryzyko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn jest niewielki.
Jeśli wystąpi ból głowy, zawroty głowy lub uczucie senności, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać
maszyn ani wykonywać innych czynności wymagających koncentracji.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Neosine

Lek zawiera cukier sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,
pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
1 ml syropu Neosine zawiera 663 mg sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów chorych na
cukrzycę.
Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu. Mogą one
powodować reakcje uczuleniowe (objawy mogą wystąpić z opóźnieniem).


3. JAK STOSOWAĆ LEK NEOSINE

Lek Neosine należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
skontaktować się z lekarzem.

Dawki leku i długość leczenia ustala lekarz. Wielkość dawki zależy od masy ciała pacjenta
i rodzaju choroby.

Lek należy stosować doustnie.

                                                     2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.