Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Xyvelam

Informacja dla użytkownika

         ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


                 Xyvelam, 250 mg, tabletki powlekane
                 Xyvelam, 500 mg, tabletki powlekane

                       Levofloxacinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im
  zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
  niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.  Co to jest lek Xyvelam i w jakim celu się go stosuje
2.  Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xyvelam
3.  Jak stosować lek Xyvelam
4.  Możliwe działania niepożądane
5.  Jak przechowywać lek Xyvelam
6.  Inne informacje


1.  CO TO JEST LEK XYVELAM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Xyvelam zawiera substancję czynną zwaną lewofloksacyną. Lewofloksacyna jest antybiotykiem z grupy
tak zwanych fluorochinolonów.

Lek Xyvelam stosuje się w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie, na które działa ten lek. Lek
Xyvelam może być stosowany w leczeniu:
   zakażenia zatok,
-
   zakażenia płuc u pacjentów z przedłużającymi się problemami z oddychaniem lub zapaleniem płuc,
-
   zakażenia dróg moczowych, w tym nerek lub pęcherza moczowego,
-
   zakażenia gruczołu krokowego, w przypadku długotrwałego stanu zapalnego,
-
   zakażenia skóry i tkanki podskórnej, w tym mięśni. Czasami nazywa się to „tkanką miękką”.
-


2.   INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU XYVELAM

Kiedy nie stosować leku Xyvelam
   Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na lewofloksacynę, jakikolwiek inny
-
   antybiotyk z grupy chinolonów lub którykolwiek z pozostaych składników leku Xyvelam
   (wymieniony w punkcie 6).
   Jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek napady padaczkowe.
-
   Jeśli u pacjenta wystęują zaburzenia ścięgien (np. zapalenie ścięgien) związane z leczeniem
-
   antybiotykami z grupy tak zwanych fluorochinolonów.
   Jeśli pacjentka jest w ciąży, może zajść w ciążę lub sądzi, że może być w ciąży.
-
   Jeśli pacjentka karmi piersią.
-
   U dzieci lub młodzieży w okresie wzrostu.
-

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Xyvelam
Ciężkie reakcje alergiczne są bardzo rzadkim działaniem niepożądanych spowodowanym stosowaniem leku
Xyvelam. Te objawy mogą obejmować wysypkę, problemy z połykaniem lub oddychaniem, obrzęk ust,


                                                    1
twarzy, gardła lub języka. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, powinien niezwłocznie przerwać
stosowanie leku Xyvelam i skontaktować się z lekarzem.

Podczas stosowania leku Xyvelam notowano występowanie problemów z wątrobą. Objawy takie, jak utrata
apetytu, zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka), ciemny kolor moczu, swędzenie lub bolesność
żołądka (brzucha). Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku
Xyvelam i skontaktować się z lekarzem.

Podczas stosowania leku Xyvelam nie należy niepotrzebnie długo przebywać na silnym świetle słonecznym
ani nie należy korzystać z solarium lub lampy kwarcowej. Podczas stosowania leku Xyvelam niektórzy
pacjenci mogą bowiem stać się bardziej wrażliwi na światło słoneczne.

Rzadko lek Xyvelam może powodować ból i zapalenie ścięgien, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku
lub u pacjentów przyjmujących kortykosteroidy. Jeśli dolegliwości ścięgien wystąpią w trakcie lub wkrótce
po zakończeniu przyjmowania tabletek tego leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem oraz nie
obciążać chorej kończyny, aby uniknąć uszkodzenia ścięgna.

Ryzyko drgawek może być zwiększone u pacjentów, którzy doznali w przeszłości uszkodzenia mózgu
(np. udar mózgu lub ciężki uraz mózgu).

Jeśli u pacjenta wystąpi krwawa biegunka w trakcie lub po zakończeniu stosowania leku Xyvelam, należy
niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Może być to oznaką ciężkiego zapalenia jelit
(rzekomobłoniastego zapalenia jelit), które może wystąpić w następstwie leczenia antybiotykami.

Jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały problemy psychiczne, powinien skonsultować z się lekarzem
przed rozpoczęciem przyjmowania leku Xyvelam.

Bardzo rzadko u pacjentów przyjmujących lewofloksacynę notowano wydłużenie odstępu QT stwierdzone
w zapisie EKG (szczególnego rodzaju nieprawidłowość przewodnictwa w sercu). Ryzyko tego zaburzenia
jest większe u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów z niewydolnością serca, zawałem mięśnia
sercowego lub z wolnym rytmem serca.

U pacjentów z pewnymi nieprwaidłowościami dotyczącymi enzymu zwanego dehydrogenazą glukozo-6-
fosforanową (G6-PD) (rzadka choroba dziedziczna), może występować skłonność do rozpadu krwinek
czerwonych (hemoliza) w trakcie stosowania leków przeciwbakteryjnych z grupy chinolonów, dlatego lek
Xyvelam należy u nich stosować z zachowaniem ostrożności.

Ponieważ lewofloksacyna jest wydalana głównie przez nerki, dawkę leku Xyvelam odpowiednio koryguje
się u pacjentów z niewydolnością nerek.

U pacjentów z cukrzycą, przyjmujących jednocześnie lek Xyvelam i insulinę lub doustne leki
przeciwcukrzycowe, występuje ryzyko niskiego stężenia glukozy we krwi. U pacjentów z cukrzycą zalecane
jest kontrolowanie stężenia glukozy we krwi.

Przyjmowanie leku Xyvelam może powodować pewien rodzaj uszkodzenia nerwu, mogący wystąpić nagle.
Jeśli u pacjenta wystąpi częściowa utrata czucia lub zmniejszenie wrażliwości, należy skontaktować się
z lekarzem i przerwać leczenie w celu zapobiegania rozwojowi nieodwracalnych uszkodzeń.

Wyniki oznaczania w moczu silnych leków przeciwbólowych, zwanych opioidami, u pacjentów
przyjmujących lek Xyvelam mogą być fałszywie dodatnie. Jeśli lekarz zaleci wykonanie badania moczu,
należy ponformować go, że pacjent przyjmuje lek Xyvelam.

Stosowanie leku Xyvelam z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych,
które wydawane są bez recepty.
                                                     2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.