Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Mucosolvan

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                 Mucosolvan, 30 mg/5 ml, syrop
                  Ambroxoli hydrochloridum


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek
Mucosolvan ostrożnie.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 4-5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
  niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:
1.   Co to jest lek Mucosolvan i w jakim celu się go stosuje
2.   Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mucosolvan
3.   Jak stosować lek Mucosolvan
4.   Możliwe działania niepożądane
5.   Jak przechowywać lek Mucosolvan
6.   Inne informacje


1.   CO TO JEST LEK MUCOSOLVAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ambroksol, substancja czynna leku Mucosolvan, zwiększa wydzielanie śluzu w drogach
oddechowych, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

Wskazania do stosowania
Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz
utrudnieniem jego transportu.


2.   INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MUCOSOLVAN

Kiedy nie stosować leku Mucosolvan
- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek ambroksolu lub którykolwiek
  z pozostałych składników leku Mucosolvan;
- Jeśli u pacjenta występuje dziedziczna nietolerancja któregokolwiek składnika leku (patrz punkt
  „Ważne informacje o niektórych składnikach leku Mucosolvan”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Mucosolvan

   Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek lub ciężką niewydolność wątroby, powinien
-
   zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem leku Mucosolvan.

   Jeśli u pacjenta wystąpią zmiany w obrębie skóry lub błon śluzowych należy przerwać
-
   stosowanie leku Mucosolvan i natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Po zastosowaniu leków
   rozrzedzających wydzielinę oskrzelową, np. chlorowodorku ambroksolu, opisywano bardzo
   rzadkie przypadki występowania ciężkich i czasami zagrażających życiu reakcji na lek, takich jak
   zespół Stevensa-Johnsona (ciężki stan, w którym dochodzi do obumierania i złuszczania się
   naskórka) oraz martwica toksyczno-rozpływna naskórka (reakcja na lek, w której duże fragmenty


                         1
   naskórka oddzielają się od głębiej położonych warstw skóry. Stan ten może także dotyczyć oczu,
   jamy ustnej, gardła i oskrzeli).

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio
lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie wykazano istotnych klinicznie niekorzystnych interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku Mucosolvan w trakcie ciąży, zwłaszcza w pierwszych trzech
miesiącach ciąży.

Nie zaleca się stosowania leku Mucosolvan u kobiet karmiących piersią, ponieważ chlorowodorek
ambroksolu przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie ma dowodów na wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Mucosolvan
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

5 ml syropu zawiera 1,2 g sorbitolu, co odpowiada 4,9 g sorbitolu w największej zalecanej dawce
dobowej leku (20 ml). Pacjenci z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować leku. Lek może też
mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu.


3.   JAK STOSOWAĆ LEK MUCOSOLVAN

Lek Mucosolvan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.
W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Zazwyczaj stosowana dawka leku Mucosolvan, to:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:         10 ml syropu 2 razy na dobę

Dawka zalecana w przypadku ostrych stanów zapalnych dróg oddechowych oraz w początkowym
okresie leczenia stanów przewlekłych, w pierwszych 14 dniach leczenia.

Wiek pacjenta (lata)   Dawkowanie
dzieci 6 – 12 lat     5 ml 2 – 3 razy na dobę
dzieci 2 – 6 lat     2,5 ml 3 razy na dobę
dzieci 1 – 2 lata     2,5 ml 2 razy na dobę

Powyższe dawkowanie jest zalecane w początkowym okresie leczenia; dawkowanie można
zmniejszyć o połowę po 14 dniach leczenia.

Syrop Mucosolvan można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków.

Nie stosować u dzieci bez porozumienia się z lekarzem.


                          2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.